Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Aktualizacje rozmiaru tick dla par handlowych Spot (16.06.2023)

Aktualizacje rozmiaru tick dla par handlowych Spot (16.06.2023)

2023-06-09 08:50
Drodzy Użytkownicy Binance,
W celu zwiększenia płynności rynku i poprawy wrażeń handlowych, Binance odpowiednio zakończy dostosowania wielkości tick (tj, minimalnej zmiany ceny jednostkowej) niektórych par transakcyjnych spot do 07:00 (UTC) 16.06.2023. Szczegółowe informacje na temat wielkości tick wszystkich par handlowych spot na Binance znajdują się w Zasadach Handlu.
  • Korekta nie wpłynie na handel spot oraz inne istotne funkcje.
  • Rozmiar tick poprzez API również ulegnie zmianie. Użytkownicy API mogą użyć GET /api/v3/exchangeInfo, aby uzyskać najnowszy rozmiar tick. Więcej szczegółów i aktualizacji można znaleźć w naszym Dzienniku Zmian API.
  • Aktualizacja wielkości zmiany ceny nie wpłynie na istniejące zlecenia spot. Po zaktualizowaniu wielkości tick, zlecenia złożone przed aktualizacją będą nadal dopasowywane do pierwotnej wielkości tick.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dostosuj odpowiednio swoje strategie handlowe, aby uniknąć niepotrzebnego wpływu na handel. Przepraszamy za wszelkie spowodowane utrudnienia.
Szczegółowe informacje dotyczące korekty przedstawiono w tabeli poniżej:
Para Handlowa
Poprzedni rozmiar tick
Zaktualizowana Wielkość Tick 
BARBUSD
0,01
0,001
BARUSDT
0,01
0,001
GALTRY
0,1
0,01
ONETRY
0,001
0,0001
ONEBNB
0,0000001
0,00000001
OOKIUSDT
0,00001
0,000001
OOKIBUSD
0,00001
0,000001
SCBUSD
0,00001
0,000001
SCUSDT
0,00001
0,000001
ZECUSDT
0,1
0,01
ZECBUSD
0,1
0,01
TVKUSDT
0,0001
0,00001
TVKBUSD
0,0001
0,00001
XEMUSDT
0,0001
0,00001
AAVEETH
0,0001
0,00001
AAVEUSDT
0,1
0,01
AAVEBUSD
0,1
0,01
POLSBUSD
0,001
0,0001
POLSUSDT
0,001
0,0001
ZILBIDR
1
0,1
ZILTRY
0,001
0,0001
ZILBNB
0,0000001
0,00000001
1INCHUSDT
0,001
0,0001
1INCHBUSD
0,001
0,0001
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
09.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników na przyszłość. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.