Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Aktualizacje Programu Stakingowego Binance dla Inwestorów Instytucjonalnych i VIP

Aktualizacje Programu Stakingowego Binance dla Inwestorów Instytucjonalnych i VIP

2022-09-26 12:21
Drodzy Użytkownicy Binance,
Po wprowadzeniu Simple Earn, Binance aktualizuje i zmienia nazwę Programu Stakingowego dla Inwestorów Instytucjonalnych i VIP na Program Simple Earn dla Inwestorów VIP.
Od 00:00 (UTC) 23.09.2022, użytkownicy mogą zostać VIP-ami Binance lub kwalifikować się na wyższy poziom VIP po spełnieniu 30-dniowej średniej kwoty subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn i średnich dziennych wymagań dotyczących posiadania BNB określonych w poniższej tabeli. Subskrypcje Stałego Staking z ostatnich 30 dni zostaną użyte do obliczenia średniej 30-dniowej kwoty subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn, o ile ma to zastosowanie.
Wymagania Programu Simple Earn dla Inwestorów VIP:
30-Dniowa Średnia Kwota Subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn (BUSD)
250,000
25
VIP 1
1,000,000
100
VIP 2
4 000 000
250
VIP 3
25 000 000
500
VIP 4
35 000 000
1000
VIP 5
75 000 000
1 750
VIP 6
120 000 000
3000
VIP 7
225 000 000
4 500
VIP 8
300 000 000
5 500
VIP 9
Najważniejsze Informacje Programu Simple Earn dla Inwestorów VIP:
 • Użytkownicy, którzy spełnią 30-dniową średnią kwotę subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn i dzienne średnie progi posiadania BNB, zostaną automatycznie podniesieni do odpowiedniego poziomu VIP, jeśli Program Simple Earn dla Inwestorów VIP kwalifikuje ich do wyższego poziomu VIP, niż ich obecna pozycja.
 • Użytkownicy VIP, którzy chcą ukończyć dostosowaną lub większą subskrypcję Produktu Stałego Simple Earn, mogą przesłać zgłoszenie online.
Uwagi:
 • Subskrypcje Produktów Elastycznych w ramach programu Simple Earn nie będą wliczane do obliczenia średniej 30-dniowej kwoty subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn.
 • Średnia 30-dniowa kwota subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn jest obliczana w następujący sposób: (( Kwota pierwszej subskrypcji w ciągu ostatnich 30 dni * ważny okres subskrypcji ) + ( Kwota drugiej subskrypcji w ciągu ostatnich 30 dni * ważny okres subskrypcji ) + ... ) / 30 (dni).
  • Do obliczenia średniej 30-dniowej kwoty subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn zostanie użyta równowartość w BUSD kwoty subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn.
  • Subskrypcje Stałego Stakingu z ostatnich 30 dni zostaną użyte do obliczenia średniej 30-dniowej kwoty subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn, o ile ma to zastosowanie.
 • Obowiązuje od 00:00 (UTC) 23.09.2022, dzienny snapshot średniej 30-dniowej kwoty subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn i średniego dziennego stanu posiadania BNB użytkowników, zostanie pobrany o 23:59:59 (UTC) przy użyciu rzeczywistych kursów wymiany BUSD. Użytkownicy zostaną przeniesieni na wyższy poziom VIP następnego dnia o godzinie 00:00 (UTC), jeśli ma to zastosowanie.
 • Średnie dzienne zapotrzebowanie na saldo BNB pozostaje bez zmian. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze zasady Obliczania Salda BNB.
 • Jeśli Twoja 30-dniowa średnia kwota subskrypcji Produktu Stałego Simple Earn lub średnie dzienne posiadanie BNB spadnie poniżej minimalnych progów odpowiednio 250 000 BUSD - lub ekwiwalent i 25 BNB, może to spowodować usunięcie Twojego konta z programu.
 • Jeśli użytkownik zakwalifikuje się do wyższego poziomu VIP w innym Programie Binance VIP, będzie obowiązywał najwyższy poziom VIP.
 • Zapraszamy do odwiedzenia Struktury Opłat VIP lub Centrum Użytkownika, aby sprawdzić swój aktualny poziom VIP.
 • Aby uzyskać więcej programów w ramach Binance VIP i Instytucje, sprawdź Program Binance VIP, Program VIP dla Pożyczkobiorców, Program Posiadacza VIP oraz Program Podwójnych Inwestycji dla Inwestorów Instytucjonalnych i VIP.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
23.09.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.