Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Aktualizacje dotyczące wielkości tick dla wielu kontraktów perpetual futures USDⓈ-M (05.06.2023)

Aktualizacje dotyczące wielkości tick dla wielu kontraktów perpetual futures USDⓈ-M (05.06.2023)

2023-05-26 13:04
Drodzy Użytkownicy Binance,
W celu zwiększenia płynności rynku i poprawy doświadczenia handlowego, Binance dostosuje wielkość tick (tj. minimalną zmianę jednostkową ceny) następujących kontraktów perpetual futures USDⓈ-M o 06:30 (UTC) 05.06.2023.
  • Zmiana nie wpłynie na operacje handlowe USDⓈ-M Futures. 
  • Zmieni się również wielkość tick'a poprzez API. Użytkownicy API mogą użyć GET /fapi/v1/exchangeInfo, aby znaleźć najnowszą wielkość tick'a dla kontraktów perpetual futures na USDⓈ-M. Więcej szczegółów i aktualizacji można znaleźć w naszym pełnym Dzienniku Zmian API.
  • Aktualizacja wielkości tick nie wpłynie na istniejące zlecenia. Po zaktualizowaniu wielkości tick, zlecenia złożone przed aktualizacją będą dopasowywane do pierwotnej wielkości tick.
Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych regulacji są następujące:
Rodzaj Kontraktu
Para Handlowa
Przed
Po
USDⓈ-M Futures
SUSHIUSDT
0,001
0,0001
USDⓈ-M Futures
1000LUNCBUSD
0,0001
0,00001
USDⓈ-M Futures
1000LUNCUSDT
0,0001
0,00001
USDⓈ-M Futures
OMGUSDT
0,001
0,0001
Uwagi: 
  • Proszę zapoznać się z Zasadami Handlu, w celu uzyskania szczegółów i dostosowania swojej strategii handlowej do zmian, aby uniknąć niepotrzebnego wpływu na handel.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
26.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności handel futures podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane, w przypadku niekorzystnych zmian cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Przed zawarciem transakcji należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porady finansowe lub inwestycyjne. Aby dowiedzieć się więcej jak się chronić, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.