Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Aktualizacje dotyczące dźwigni finansowej poziomów margin, wielu kontraktów perpetual i dostawy COIN-M (01.06.2023)

Aktualizacje dotyczące dźwigni finansowej poziomów margin, wielu kontraktów perpetual i dostawy COIN-M (01.06.2023)

2023-05-31 12:58
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dokona korekt dźwigni finansowej i poziomów margin dla wielu kontraktów perpetual i dostaw COIN-M o 12:00 (UTC) 01.06.2023, jak pokazano w poniższych tabelach. 
Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie pozycji i dźwigni finansowej, przed korektą w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Aktualizacje dźwigni i poziomów margin
  • EOSUSD (kontrakt perpetual COIN-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja przed zmianą (wartość nominalna w EOS)
Stawka marginu utrzymania przed zmianą
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja po zamknięciu (wartość nominalna w EOS)
Stawka marginu utrzymania po zmianie
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 30 000
2,5%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 30 000
2,5%
8 - 10x
30 000 < Pozycja ≤ 150 000
5,00%
8 - 10x
30 000 < Pozycja ≤ 150 000
5,00%
7x
150 000 < Pozycja ≤ 300 000
5,00%
7x
150 000 < Pozycja ≤ 300 000
5,00%
6x
300 000 < Pozycja ≤ 450 000
5,00%
6x
300 000 < Pozycja ≤ 450 000
5,00%
5x
450 000 < Pozycja ≤ 600 000
10,00%
5x
450 000 < Pozycja ≤ 600 000
10,00%
4x
600 000 < Pozycja ≤ 750 000
12,50%
4x
600 000 < Pozycja ≤ 700 000
12,50%
3x
750 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
15,00%
3x
700 000 < Pozycja ≤ 800 000
15,00%
2x
1 500 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
25,00%
2x
800 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
25,00%
1x
10 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
  • FILUSD (kontrakt perpetual COIN-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja przed zmianą (wartość nominalna w FIL)
Stawka marginu utrzymania przed zmianą
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja po zmianie (wartość nominalna w FIL)
Stawka marginu utrzymania po zmianie
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,5%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,5%
7 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 15 000
5,00%
7 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 15 000
5,00%
6x
15 000 < Pozycja ≤ 20 000
5,00%
6x
15 000 < Pozycja ≤ 20 000
5,00%
5x
20 000 < Pozycja ≤ 30 000
10,00%
5x
20 000 < Pozycja ≤ 30 000
10,00%
4x
30 000 < Pozycja ≤ 50 000
12,50%
4x
30 000 < Pozycja ≤ 50 000
12,50%
3x
50 000 < Pozycja ≤ 75 000
15,00%
3x
50 000 < Pozycja ≤ 75 000
15,00%
2x
75 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
25,00%
2x
75 000 < Pozycja ≤ 500 000
25,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
1x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
50,00%
  • ADAUSD (kontrakt perpetual COIN-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja przed zmianą (wartość nominalna w ADA)
Stawka marginu utrzymania przed zmianą
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja po zmianie (wartość nominalna w ADA)
Stawka marginu utrzymania po zmianie
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 250 000
2,5%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 250 000
2,5%
8 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
4,98%
8 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
4,98%
7x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
4,99%
7x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
4,99%
6x
1,000,000
< Pozycja ≤ 2 000 000
5,00%
6x
1,000,000
< Pozycja ≤ 2 000 000
5,00%
5x
2 000 000 < Pozycja ≤ 4 000 000
10,00%
5x
2,000,000 < Pozycja ≤ 3,000,000
10,00%
4x
4 000 000 < Pozycja ≤ 7 000 000
12,50%
4x
3 000 000 < Pozycja ≤ 4 000 000
12,50%
3x
7 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
15,00%
3x
4 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
15,00%
2x
10 000 000 < Pozycja ≤ 15 000 000
25,00%
2x
5 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
25,00%
1x
15 000 000 < Pozycja ≤ 40 000 000
50,00%
1x
10 000 000 < Pozycja ≤ 15 000 000
50,00%
  • ADAUSD_0630 & ADAUSD_0929 (kontrakty dostawy COIN-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja przed zmianą (wartość nominalna w ADA)
Stawka marginu utrzymania przed zmianą
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja po zmianie (wartość nominalna w ADA)
Stawka marginu utrzymania po zmianie
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 250 000
2,5%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 250 000
2,5%
8 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
4,98%
8 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
4,98%
7x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
4,99%
7x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
4,99%
6x
1,000,000
< Pozycja ≤ 2 000 000
5,00%
6x
1,000,000
< Pozycja ≤ 2 000 000
5,00%
5x
2 000 000 < Pozycja ≤ 4 000 000
10,00%
5x
2,000,000 < Pozycja ≤ 3,000,000
10,00%
4x
4 000 000 < Pozycja ≤ 7 000 000
12,50%
4x
3 000 000 < Pozycja ≤ 4 000 000
12,50%
3x
7 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
15,00%
3x
4 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
15,00%
2x
10 000 000 < Pozycja ≤ 15 000 000
25,00%
2x
5 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
25,00%
1x
15 000 000 < Pozycja ≤ 30 000 000
50,00%
1x
10 000 000 < Pozycja ≤ 15 000 000
50,00%
Uwagi:
  • Należy zauważyć, że zmiana marginu utrzymania będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadają istniejące pozycje wyżej wymienionych kontraktów perpetual i dostawy COIN-M. Aby uniknąć likwidacji (tj. wskaźnik margin osiąga 100%), dodaj więcej maginu do swojego konta COIN-M Futures lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
31.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.