Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Aktualizacje Dźwigni, Poziomów Margin i Mnożnika Ograniczonej Stawki Finansowania dla Kontraktu Perpetual USDⓈ-M LIT (03.10.2022)

2022-10-03 15:50
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dostosuje dźwignię i poziomy margin dla Kontraktów Perpetual USDⓈ-M LIT o 13:00 (UTC) 03.10.2022, jak przedstawiono w poniższej tabeli.
Wpłynie to na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją. Zaleca się skorygowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • LITUSDT (Kontrakty Perpetual USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
21 - 25x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,00%
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
11 - 20x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
Uwagi:
  • Należy zauważyć, że zmiana margin będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadają istniejące pozycje w ramach Kontraktów Perpetual USDⓈ-M LIT. Aby uniknąć ryzyka likwidacji (tj. współczynnik margin osiąga 100%), dodaj więcej marginu do swojego konta USDⓈ-M Futures lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • Ponadto od 08:05 (UTC) 03.10.2022, Mnożnik Ograniczonej Stawki Finansowania Kontraktów Perpetual USDⓈ-M LIT został zwiększony z 0,75 do 1.
  • Ograniczona Stawka Finansowania = clamp (Stawka Finansowania, -1 * Współczynnik Marginu Utrzymania, 1 * Współczynnik Marginu Utrzymania). Aby uzyskać więcej informacji na temat stawki finansowania, zapoznaj się z Wprowadzeniem do Stawek Finansowania Binance Futures.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
03.10.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.