Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin Kontraktów Perpetual USDⓈ-M RENUSDT (25.11.2022)

Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin Kontraktów Perpetual USDⓈ-M RENUSDT (25.11.2022)

2022-11-25 12:25
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dostosuje dźwignię i poziomy margin dla Kontraktów Perpetual USDⓈ-M RENUSDT o 11:30 (UTC) 25.11.2022, jak przedstawiono w poniższej tabeli. 
Wpłynie to na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją. Zaleca się skorygowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji. 
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • RENUSDT (Kontrakty Perpetual USDⓈ-M)
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,00%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
Uwagi:
  • Należy zauważyć, że zmiana margin będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadają istniejące pozycje w ramach Kontraktów Perpetual USDⓈ-M RENUSDT. Aby uniknąć ryzyka likwidacji (tj. współczynnik margin osiąga 100%), dodaj więcej margin do swojego konta Futures USDⓈ-M lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • Zmiana poziomu utrzymania margin wpłynie na stawkę finansowania RENUSDT. Ograniczona Stawka Finansowania = clamp (Stawka Finansowania, -1 * Wskaźnik Utrzymania Margin, 1 * Wskaźnik Utrzymania Margin). Aby uzyskać więcej informacji na temat stawki finansowania, zapoznaj się z Wprowadzeniem do Stawek Finansowania Binance Futures.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
25.11.2022
 
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.