Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin dla Wielu Kontraktów Perpetual USDⓈ-M (05.12.2022)

Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin dla Wielu Kontraktów Perpetual USDⓈ-M (05.12.2022)

2022-12-07 12:52
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dostosuje poziomy margin i dźwigni wielu Kontraktów Perpetual USDⓈ-M o 10:30 (UTC) 05.12.2022, 08:30 (UTC) 06.12.2022, 08:30 (UTC) 07.12.2022 i o 08:30 (UTC) 08.12.2022, jak pokazano w poniższych tabelach.
Wpłynie to na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacją. Zaleca się skorygowanie pozycji i dźwigni finansowej przed korektą w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • BNXUSDT (Kontrakt Perpetual USDⓈ-M) o 10:30 (UTC) 05.12.2022
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
7-8x
0 < Pozycja ≤ 50 000
2,50%
7-8x
0 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6x
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
5,00%
6x
25 000 < Pozycja ≤ 250 000
5,00%
5x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
10,00%
5x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
10,00%
3-4x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
3-4x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
25,00%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 1 500 000
25,00%
1x
1 500 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
1x
1 500 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
50,00%
  • SPELLUSDT (Kontrakt Perpetual USDⓈ-M) o 08:30 (UTC) 06.12.2022
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,50%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 3 000 000
50,00%
  • RLCUSDT (Kontrakt Perpetual USDⓈ-M) o 08:30 (UTC) 06.12.2022
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 25 000
3,00%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 3 000 000
50,00%
  • MTLUSDT, CTKUSDT, SKLUSDT i IOSTUSDT (Kontrakty Perpetual USDⓈ-M) o 08:30 (UTC) 07.12.2022
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
21 - 25x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,00%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
11 - 20x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 3 000 000
50,00%
  • NKNUSDT, ANTUSDT, BLZUSDT, UNFIUSDT, REEFUSDT, CELOUSDT, ALICEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT i API3USDT (Kontrakty Perpetual USDⓈ-M) o 08:30 (UTC) 08.12.2022
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia Przed Zmianą
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,00%
11 - 20x
0 < Pozycja ≤ 5 000
2,00%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
9 - 10x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
6 - 8x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 3 000 000
50,00%
Uwagi:
  • Należy zauważyć, że zmiana marginu utrzymania będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadają istniejące pozycje w powyższych Kontraktach Perpetual USDⓈ-M. Aby uniknąć likwidacji (tj. wskaźnik margin osiąga 100%), dodaj więcej maginu do swojego konta USDⓈ-M Futures lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • Zmiana stopy marginu utrzymania wpłynie na stopy finansowania powyższych Kontraktów Perpetual USDⓈ-M. Aby uzyskać więcej informacji na temat stopy finansowania, zapoznaj się z Wprowadzeniem do Stawek Finansowania Binance Futures.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
05.12.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.