Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Aktualizacja programu VIP Binance, Standardowych programów poleceń i Programów partnerskich: użytkownicy poziomów VIP 3-9 mogą cieszyć się 40% zniżką na opłaty transakcyjne spot i margin

Aktualizacja programu VIP Binance, Standardowych programów poleceń i Programów partnerskich: użytkownicy poziomów VIP 3-9 mogą cieszyć się 40% zniżką na opłaty transakcyjne spot i margin

2023-05-31 12:58
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance aktualizuje strukturę opłat spot i margin w Programie VIP Binance. Standardowy tryb poleceń i Program partnerski, zaktualizują również zasady prowizji i rabatów dla transakcji spot i margin.
Czas rozpoczęcia działania wszystkich aktualizacji: W dowolnym momencie pomiędzy 02:00 (UTC) 29.06.2023 a 06:00 (UTC) 29.06.2023
Kluczowe Aktualizacje:
 • Wszyscy użytkownicy poziomu VIP 3 i powyżej, będą mogli korzystać z 40% zniżki na opłaty transakcyjne dla transakcji spot i margin.
 • Poprzednia promocja, dla użytkowników poziomu VIP 4 i wyższych, podczas której korzystano z opłat transakcyjnych równoważnych dla poziomu VIP 9, zostanie zakończona.
 • Standardowy tryb poleceń i Program partnerski będą tylko dystrybuować prowizje za polecenie z transakcji spot i margin zaproszonych osób, gdy zaproszone osoby są na poziomie VIP 2 lub poniżej. Zaproszone osoby na poziomie VIP 3 i powyżej, również przestaną otrzymywać rabaty za polecenie.
Struktura opłat transakcyjnych Binance Spot i Margin:
Struktura opłat transakcyjnych Binance Spot i Margin
Poziomy VIP i wymagania
Poprzednie opłaty transakcyjne Spot i Margin
Nowe opłaty transakcyjne Spot i Margin
Poziom *
30 dniowy wolumen handlowy spot i margin (równowartość w BUSD)
i/lub
Zwykły Użytkownik
< 1 000 000
lub
≥ 0
0,1000% / 0,1000%
0,1000% / 0,1000%
0,0750% / 0,0750%
VIP 1
≥ 1 000 000
oraz
≥ 25
0,0900% / 0,1000%
0,0900% / 0,1000%
0,0675% / 0,0750%
VIP 2
≥ 5 000 000
oraz
≥ 100
0,0800% / 0,1000%
0,0800% / 0,1000%
0,0600% / 0,0750%
VIP 3
≥ 20 000 000
oraz
≥ 250
0,0700% / 0,1000%
0,0420% / 0,0600%
0,0315% / 0,0450%
VIP 4
≥100 000 000
oraz
≥ 500
0,0700% / 0,0900%
0,0420% / 0,0540%
0,0315% / 0,0405%
VIP 5
≥ 150 000 000
oraz
≥ 1 000
0,0600% / 0,0800%
0,0360% / 0,0480%
0,0270% / 0,0360%
VIP 6
≥ 400 000 000
oraz
≥ 1750
0,0500% / 0,0700%
0,0300% / 0,0420%
0,0225% / 0,0315%
VIP 7
≥ 800 000 000
oraz
≥ 3 000
0,0400% / 0,0600%
0,0240% / 0,0360%
0,0180% / 0,0270%
VIP 8
≥ 2 000 000 000
oraz
≥ 4500
0,0300% / 0,0500%
0,0180% / 0,0300%
0,0135% / 0,0225%
VIP 9
≥ 4 000 000 000
oraz
≥ 5500
0,0200% / 0,0400%
0,0120% / 0,0240%
0,0090% / 0,0180%
* Odwiedź stronę Struktura opłat VIP lub Centrum użytkownika, aby sprawdzić swój aktualny poziom VIP.
Uwagi: Prowizje i rabaty dla polecających i podmiotów stowarzyszonych mogą ulec zmianie, w zależności od poziomu VIP zaproszonych osób. Jeśli konta zaproszonych osób mają poziom VIP 2 lub niższy, osoby polecające będą nadal otrzymywać prowizje za polecenie. Polecenia pomiędzy kontem głównym i subkontami Binance Link, podlegają tym samym zasadom.
Przykłady:
 • Jeśli użytkownik poziomu VIP 7, zaprosi użytkownika poziomu VIP 2 lub niższego, polecający otrzyma prowizję za polecenie, od transakcji spot i margin zaproszonego użytkownika.
 • Jeśli rachunek osoby zaproszonej zostanie zaktualizowany do poziomu VIP 3 lub wyższego, osoba polecająca nie otrzyma prowizji za polecenie od transakcji spot lub margin osoby zaproszonej, a otrzymywanie prowizji za polecenie zostanie wznowione tylko wtedy, gdy rachunek osoby zaproszonej zostanie zdegradowany do poziomu VIP 2 lub niższego.
Po Więcej Informacji:
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy muszą wypełnić KYC ,aby kwalifikować się do programu VIP Binance.
 • Jeśli użytkownicy z niższymi poziomami VIP, zostaną zaktualizowani do poziomu VIP 3 lub wyższego na podstawie ich ostatniego 30-dniowego wolumenu handlowego spot i margin (lub wolumenu handlowego kontraktami futures) i spełnią wymagania dotyczące posiadania BNB w okresie aktywności, będą kwalifikować się do automatycznego uaktualnienia programu, w następnym dniu po uaktualnieniu poziomu VIP.
 • Aktualizacja dotyczy wyłącznie opłat transakcyjnych spot i margin użytkowników. Uprawnieni użytkownicy, zaczną korzystać z nowych opłat transakcyjnych spot i margin w dowolnym momencie, pomiędzy 02:00 (UTC) 29.06.2023 a 06:00 (UTC) 29.06.2023, co zostanie odzwierciedlone w rzeczywistej opłacie transakcyjnej użytkowników.
 • Poziom VIP użytkownika zostanie określony na podstawie ostatniego 30-dniowego wolumenu handlowego spot i margin (lub wolumenu handlowego futures) oraz stanu posiadania BNB. Po dostosowaniu, nowy poziom VIP i odpowiadające mu korzyści będą ważne przez 30 dni.
 • Użytkownicy, którzy uczestniczyli już w programie Zaproszeń VIP są uprawnieni do udziału w tej aktywności.
 • Produkty i usługi Binance mogą być ograniczone w niektórych jurysdykcjach lub regionach, także dla niektórych użytkowników, w zależności od wymogów prawnych i regulacyjnych. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z produktów i usług Binance od czasu do czasu, według własnego uznania w dowolnym momencie, bez powiadomienia. 
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany programu VIP Binance, Standardowych programów poleceń i Programów partnerskich lub ich zasad, według własnego uznania.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
31.05.2023
Znajdź nas na 
Uwaga: Niniejsze ogłoszenie zostało zaktualizowane w dniu 15.06.2023 w celu zaktualizowania czasu wejścia w życie odpowiednich zmian. Aby uzyskać więcej informacji przejdź tutaj.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.