Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Ogłoszenia Związane z Nadchodzącym Hard Forkiem Bitcoin Cash

Binance
2020-11-05 16:06
Drodzy Użytkownicy Binance,
Około godziny 12:00 (UTC) dnia 15.11.2020 blockchain Bitcoin Cash (BCH) ma przejść hard fork. Jest prawdopodobne, że dojdzie do podziału łańcucha między dwoma głównymi klientami BCH, Bitcoin Cash ABC (BCHA) i Bitcoin Cash Node (BCHN), co sprawia, że jest to sporny hard fork, w wyniku którego może powstać nowy token.
W związku z tym, aby zmniejszyć ryzyko handlowe związane ze zmiennością cen i utrzymać bezpieczeństwo funduszy użytkowników podczas hard forka, Binance podejmie następujące działania związane z hard forkiem:
1. Depozyty i Wypłaty BCH
Binance wstrzyma depozyty i wypłaty BCH 15.11.2020 o godzinie 10:00 (UTC). Upewnij się, że pozostawiasz wystarczająco dużo czasu na pełną obsługę transferów BCH przed tym okresem. Zajmiemy się wszystkimi wymaganiami technicznymi dla użytkowników posiadających BCH na Binance.
2. Odnośnie Hard Forka BCH
W kwestii spornego hard forka Bitcoin Cash ABC (BCHA) i Bitcoin Cash Node (BCHN) prawdopodobne są dwa scenariusze:
Scenariusz A: Fork spowoduje powstanie dwóch konkurujących ze sobą łańcuchów. Binance przyzna użytkownikom BCH z sieci o największej wykonanej pracy. Przyznane zostaną także monety z mniejszego łańcucha i w stosunku 1:1 na podstawie snapshotu salda BCH z dnia 15.11.2020 o godzinie 12:00 (UTC), jak podano powyżej. Dalsze szczegóły dotyczące dystrybucji zostaną podane w osobnych komunikatach.
Scenariusz B: Nie zostanie utworzona nowa moneta. W tym wypadku Binance wznowi depozyty i wypłaty BCH tak szybko, jak to możliwe.
Zgodnie z ostatnimi danymi od Coin.Dance, 73.6% bloków BCH zasygnalizowało wsparcie dla BCHN w ciągu ostatnich 7 dni, w porównaniu do 0.8% dla BCHA. Jeżeli ten stan będzie się utrzymywać w trakcie i po hard forku, Binance uzna BCHN jako przyszły łańcuch BCH. Jeżeli jednak sytuacja zmieni się przed hard forkiem, Binance zastrzega sobie prawo do zaktualizowania swojego stanowiska odnośnie podziału w dalszych ogłoszeniach.
3. Handel Spot i Margin BCH
Handel spot: Hard fork nie będzie mieć wpływu na handel spot BCH. Upewnij się, że podejmujesz wystarczające środki zarządzania ryzykiem, gdyż zmienność cen jest zazwyczaj bardzo wysoka podczas spornych hard forków.
Handel margin: Handel izolowany i cross margin BCH nie zostanie dotknięty hard forkiem. Jednakże Binance zawiesi możliwość pożyczania BCH od 13.11.2020 od godziny 8:00 (UTC) do 16.11.2020 do godziny 8:00 (UTC). Należy pamiętać, że likwidacje nadal będą możliwe podczas skrajnych wahań cen.
4. Handel Futures BCH
O godzinie 10:00 (UTC) w dnia 03.11.2020 Binance dostosuje maksymalną dźwignię dla kontraktów perpetual BCHUSDT i coin-marginowanych kontraktów perpetual futures BCH do 20x. Należy pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na istniejące pozycje. Po więcej szczegółów prosimy zapoznać się z Dźwignia i Margin w Coin-Marginowanych Kontraktach Futures i Dźwignia i Margin w Kontraktach Futures USDT.
Dnia 09.11.2020 o godzinie 8:00 (UTC) Binance przeprowadzi automatyczne rozliczenie coin-marginowanych kontraktów perpetual futures BCH, a następnie wycofa te kontrakty. Więcej informacji można znaleźć w Procesie Wycofywania Kontraktu Futures. Hard fork nie będzie miał wpływu na kontrakt perpetual futures BCHUSDT. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych zmian cen lub odchyleń od ceny indeksu, Binance podejmie dodatkowe działania ochronne, w tym między innymi zmianę składników indeksu ceny. Po więcej szczegółów zapoznaj się z Cena Mark w USDT-Marginowanych Kontraktach Perpetual Futures.
5. Lewarowane Tokeny Binance - BCHUP i BCHDOWN
O godzinie 8:00 (UTC) dnia 09.11.2020 Binance usunie z giełdy BCHUP i BCHDOWN i zatrzyma handel dla par handlowych BCHUP/USDT i BCHDOWN/USDT. Wszystkie istniejące zlecenia handlowe zostaną anulowane.
Uwaga: Zaleca się użytkownikom zamianę ich tokenów BCHUP i BCHDOWN na inne tokeny przed ich usunięciem z giełdy. Jeżeli użytkownicy nadal będą posiadać tokeny BCHUP i BCHDOWN w momencie ich usunięcia z giełdy, Binance automatycznie zamieni jest na USDT na podstawie ich wartości netto (NAV) w momencie usunięcia i przekaże USDT użytkownikom w ciągu 5 dni roboczych. Następnie tokeny BCHUP i BCHDOWN zostaną usunięte z kont użytkowników.
6. Pozostałe informacje związane z BCH
Portal Handlowy OTC zawiesi obrót BCH w okresie od 8:00 13.11.2020 do 8:00 (UTC) 16.11.2020.
BCH zostało również usunięte jako opcja zabezpieczenia dla usług pożyczkowych od dnia 30.10.2020 09:00 (UTC). Użytkownicy, którzy obecnie posiadają BCH jako zabezpieczenie w swoich pożyczkach, powinni ponownie ocenić ryzyko swojej pozycji, gdyż może nastąpić likwidacja w przypadku znacznych zmian ceny.
Dalsze uwagi:
  • Niezatwierdzone depozyty BCH, oczekujące wypłaty BCH i BCH użyte jako zabezpieczenie w pożyczkach nie będzie zaliczane do snapshota salda użytkownika.
  • Saldo BCH w portfelach fiat, kontach oszczędnościowych, subkontach i kontach margin będzie połączone w jedno saldo BCH konta głównego. Wszelkie dodatkowe monety, jakie mogą wyniknąć z hard forka, także zostaną dodane do konta głównego.
  • Zostanie wydane dalsze ogłoszenie odnośnie terminu wznowienia wpłat i wypłat, a także podamy dodatkowe informacje związane z podziałem łańcucha BCH, które mogą wpłynąć na decyzje przedstawione powyżej.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
03.11.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na
Powiązane Artykuły
Premiera 64 Fazy Produktów Podwójnych Inwestycji