Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Podejmij Wyzwanie i Podziel się 200 000 $ w RUNE!

2022-06-30 13:13
Okres Aktywności: od 00:00 (UTC) 30.06.2022 do 23:59 (UTC) 08.07.2022
Jak Wziąć Udział?
 • Krok 1: Odwiedź stronę docelową Wyzwania.
 • Krok 2: Kliknij przycisk „Wykonaj” obok odpowiedniej misji.
 • Krok 3: Wykonaj misję zgodnie z podanymi instrukcjami w okresie aktywności, aby uzyskać odpowiednią liczbę prób wyzwań. Inne sposoby realizacji zadania są uważane za nieważne.
 • Krok 4: Kliknij „ROZPOCZNIJ”, aby podjąć pierwszą próbę wyzwania. Kursor obróci się i ostatecznie pozostanie na wyznaczonym kwadracie, który jest wynikiem tej próby.
Jakie Są Kategorie Nagród?
 • 0,5 tokena RUNE
 • 3 tokena RUNE
 • 8 tokena RUNE
 • 15 tokena RUNE
 • 28 tokena RUNE
 • 38 tokena RUNE
 • 50 tokena RUNE
 • Dziękujemy. Pamiętaj, że „Dziękujemy” oznacza, że nie ma nagrody za próbę wyzwania.
Jak Zdobyć Więcej Prób Uczestnictwa w Wyzwaniu?
Wykonaj poniższe zadania, aby odblokować przepustki do Wyzwania:
 • Obróć co najmniej 100 USDT w całkowitym wolumenie (kupno/sprzedaż) na parze handlowej spot RUNE, aby odblokować jedno wejście na Wyzwanie.
 • Obróć co najmniej 50 RUNE w całkowitym wolumenie (kupno/sprzedaż) na dowolnych parach handlowych spot ETH, aby odblokować jedno wejście na Wyzwanie.
 • Obróć co najmniej 50 RUNE w całkowitym wolumenie (kupno/sprzedaż) na parze handlowej spot BTC, aby odblokować jedno wejście na Wyzwanie.
 • Obróć co najmniej 50 RUNE w całkowitym wolumenie (kupno/sprzedaż) na parze handlowej spot BUSD, aby odblokować jedno wejście na Wyzwanie.
 • Pomyślnie poleć jednego znajomego, aby założył konto Binance i przeprowadź weryfikację, aby odblokować jedno wejście na Wyzwanie.
Każde zadanie może być wykonane tylko raz przez każdego uczestnika co 6 godzin. Jeśli ukończyłeś(-aś) dane zadanie i zdobyłeś(-aś) wejście na Wyzwanie, musisz odczekać 6 godzin, zanim będziesz mógł(-ogła) ponownie spróbować wykonać to samo zadanie, aby zdobyć kolejną próbę wejścia na Wyzwanie.
Odliczanie do kolejnej próby Wyzwania rozpoczyna się od momentu ukończenia zadania. Na przykład, jeśli wykonasz wymagane zadanie o 10:00 (UTC) 02.07.2022, możesz spróbować tego samego zadania ponownie po 16:00 (UTC) 02.07.2022, aby uzyskać wejście na Wyzwanie. Aby ponownie podjąć próbę wykonania tego samego zadania po upływie 12 godzin, należy ponownie kliknąć przycisk [Wykonaj].
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy powinni ukończyć KYC, aby pomyślnie uczestniczyć w Zadaniu.
 • Aby wziąć udział w Wyzwaniu, użytkownicy muszą najpierw kliknąć przycisk „Wykonaj” obok odpowiedniej misji. Następnie możesz ukończyć misję w dowolnym momencie w okresie aktywności, aby otrzymać wpisy do Wyzwań. Inne sposoby realizacji zadania są uważane za nieważne.
 • Jeśli nie posiadasz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty handlowe. Zniżka dla spot będzie obowiązywać tak długo, jak długo funkcjonował będzie program poleceń Binance. Odpowiednia zniżka dla kontraktów futures obowiązuje przez 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Dystrybucja nagród: Nagrody w postaci tokenów zostaną przekazane na Twoje konto spot, gdy wygrasz w Wyzwaniach. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i sprawdzić nagrody na stronie docelowej Wyzwania > Historia.
 • Wolumen obrotu subkont nie zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.