Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Handluj SNM, aby Wygrać $100 000 i Wziąć do Domu Równowartość iPhone'a 13 Pro. w Nagrodach!

2021-11-09 12:31
Przypomnienie: Kliknij przycisk [zarejestruj się] na stronie aktywności, aby zakwalifikować się do nagrody
Okres promocji: od 00:00 10.11.2021 do 23:59 (UTC) 16.11.2021
Nagroda A: Nowi Traderzy SNM Podzielą $20 000 w Voucherach Tokenowych USDT
Wszyscy nowi traderzy* z łącznym wolumenem obrotu (w tym zarówno kupna, jak i sprzedaży) co najmniej 1500 SNM w kwalifikującej się parze SNM podzielą równo ekskluzywną pulę nagród w wysokości $20 000 w voucherach tokenowych USDT.
*Nowy Trader: Nowi użytkownicy, którzy zarejestrują konto Binance i wszyscy dotychczasowi użytkownicy, którzy zrealizują swoją pierwszą transakcję SNM w okresie promocji
Nagroda B: Handluj SNM, aby Wziąć Do Domu Nagrody o Wartości iPhone'a 13 Pro!
Wszyscy użytkownicy, którzy dokonają transakcji o wartości co najmniej 60 000 SNM (w tym zarówno kupno, jak i sprzedaż) w ramach kwalifikującej się pary handlowej SNM w okresie promocji, zakwalifikują się do wyzwania, w którym na podstawie zasad wyzwania zostanie wybranych 20 zwycięzców, z których każdy wygra voucher o wartości $1000 w postaci tokenów USDT , co odpowiada wartości najnowszego iPhone'a 13 Pro 128 GB!
Nagroda C: Praca Zespołowa To Praca Marzeń - Podziel Się Pulą Nagród do $60 000
Wszyscy użytkownicy z łącznym wolumenem obrotu (w tym kupna i sprzedaży) wynoszącym 20 000 SNM lub więcej w kwalifikującej się parze handlowej SNM w okresie trwania konkursu, zakwalifikują się do podziału puli nagród. Całkowita pula nagród wzrośnie proporcjonalnie do całkowitego wolumenu obrotu wszystkich zakwalifikowanych użytkowników. Maksymalna pula nagród to $60 000 w voucherach tokenowych USDT.
Całkowity Wolumen Obrotu Kwalifikowanych Użytkowników
≥ 200 000 000 SNM
≥ 350 000 000 SNM
≥ 700 000 000 SNM
Całkowita Pula Nagród (w voucherach tokenowych USDT)
$15 000
$30 000
$60 000
Obliczanie Nagrody:
Nagroda dla każdego zakwalifikowanego użytkownika = (całkowity efektywny wolumen obrotu każdego użytkownika / całkowity efektywny wolumen obrotu wszystkich kwalifikowanych użytkowników) * Osiągnięta całkowita pula nagród.
Zasady i Warunki:
 • Tylko użytkownicy, którzy kliknęli przycisk [zarejestruj się teraz] na stronie aktywności i ukończyli KYC do końca okresu aktywności, będą uprawnieni do jakichkolwiek nagród.
 • Jeśli nie posiadasz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty handlowe. 10% zniżka na opłaty na rynku spot będzie obowiązywać tak długo, jak długo funkcjonował będzie program poleceń Binance. 10% zniżka na opłaty na kontraktach futures obowiązuje przez 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Para handlowa Spot dla Aktywności: SNM/BTC
 • Zwycięzcy Promocji B nie będą mogli wygrać nagród z promocji C.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 4 tygodni od zakończenia promocji. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się Jak Zrealizować Voucher.
 • Zasady wyboru zwycięzców Promocji B są zgodne z Zasadami Przydzielania Nagród w Oparciu o Wartość Hash Binance Chain.
 • Wolumen obrotu obejmuje zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży, z wyłączeniem transakcji typu wash, na wybranych ​​parach handlowych spot SNN.
 • Wolumen obrotu subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności według własnego uznania.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.