Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Kop BTC z Binance Pool i Podziel Się 30 000 BUSD!

2022-07-22 07:39
Okres Promocji: od 00:00 (UTC) 22.07.2022 do 00:00 (UTC) 22.08.2022
Binance z radością wprowadza nową promocję, w której dotychczasowi użytkownicy Puli BTC mogą podzielić się łącznie 30 000 BUSD.Aby zakwalifikować się do udziału w puli nagród, użytkownicy muszą spełnić następujące wymagania:
 • Potwierdzić swój udział w tej Promocji tutaj.
 • Być użytkownikiem Binance Pool i wnieść wkład do Puli BTC przed Okresem Promocji.
 • Mieć średni dzienny hashrate BTC, który jest większy niż 50 tys./s w Okresie Promocji.
Wszyscy uprawnieni użytkownicy otrzymają równy udział w puli 30 000 nagród BUSD.
Powiązane Linki:
Kontakt : Wyślij e-mail na adres poolvip@binance.com, aby ubiegać się o VIP, jeśli Twój poziom hashrate osiągnął wymagania.
Zasady i Warunki:
 • Niniejsza Promocja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników detalicznych. Klienci VIP nie mogą brać udziału w tej Promocji.
 • Wszyscy użytkownicy muszą mieć zweryfikowane konta, aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
 • Wszyscy użytkownicy, którzy potwierdzą tutaj swoją rejestrację, połączą się z Pulą Wydobywczą BTC przed Okresem Promocji i wniosą dzienny średni hashrate BTC większy niż 50 tys./s w Okresie Promocji, otrzymają równy udział w wysokości 30 000 BUSD w voucherach tokenowych.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu Promocji. Użytkownicy będą mogli sprawdzić swoje nagrody poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Odbiorcy nagród zostaną powiadomieni wiadomością e-mail.
 • Subkonta nie będą kwalifikowane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w Promocji.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.