Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Binance Pool Wprowadza 14 Fazę Produktów Podwójnych Oszczędności

Binance
2020-10-30 09:04
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Pool rozpocznie czternastą fazę produktów Podwójnych Oszczędności w dniu 28.10.2020 (UTC).
  • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres Subskrypcji: 28.10.2020, 4:00 (UTC) - 29.10.2020, 4:00 (UTC)
Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności (Subskrybuj tutaj)
Zasób Cyfrowy
Roczna Stopa Procentowa
Ref. Cena Wykonania (USD)
Limit
Data Dostarczenia
BTC
50%
$14,000.00
150 BTC
13.11.2020
BTC
60%
$14,000.00
50 BTC
27.11.2020
BTC
30%
$14,500.00
150 BTC
27.11.2020
USDT
40%
$13,000.00
1,200,000 USDT
13.11.2020
USDT
19%
$12,500.00
1,200,000 USDT
27.11.2020
USDT
30%
$13,000.00
1,200,000 USDT
27.11.2020
USDT
40%
$13,500.00
1,200,000 USDT
27.11.2020
BUSD
48%
$13,000.00
300,000 BUSD
13.11.2020
BUSD
22%
$12,500.00
300,000 BUSD
27.11.2020
BUSD
35%
$13,000.00
300,000 BUSD
27.11.2020
BUSD
51%
$13,500.00
300,000 USDT
27.11.2020
Przykład: Użytkownik kupuje udział w produkcie Podwójnych Oszczędności o wartości 1 BTC (cena Wykonania wynosi $X, a Roczna stopa zwrotu z odsetek Y%). Kiedy produkt wygasa w dniu dostawy:
  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC < cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BTC.
Przypomnienie:
  • Rzeczywista cena wykonania kontraktu może nie odzwierciedlać Ref. Cena wykonania w pierwotnym ogłoszeniu. Rzeczywista cena wykonania zostanie skorygowana zgodnie ze zmianami ceny spot w ciągu 24 godzin po okresie początkowej oferty, przy czym cena spot, o której mowa, wynosi $13,716 USD.
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Podwójnych Oszczędności, przechodząc do sekcji Pula > Podwójne Oszczędności > Ikona historii zleceń w prawym górnym rogu.
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC z siedmiu różnych giełd: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z obliczeń, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd zostanie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Dostawy: Odnosi się do okresu zakończenia produktu inwestycyjnego. W tym dniu środki, które ulokowałeś w produkcie Podwójnych Oszczędności, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty. Dokonuj inwestycji ostrożnie.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
28.10.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na
Powiązane Artykuły
Binance Będzie Wspierać Aktualizację Sieci Syscoin (SYS)