Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Giveaway Liquidity Farmingu - Zdobądź Do 10 BUSD w Voucherach Już Teraz!

2022-06-27 13:15
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Binance Liquid Swap uruchamia promocję dla nowych użytkowników Liquidity Farming, którzy podzielą pulę nagród w wysokości 200 000 BUSD.

Okres Promocji: od 08:00 (UTC) 24.06.2022 do 23:59 (UTC) 08.07.2022
Promocja: Giveaway dla Nowych Użytkowników Liquidity Farming - Podziel się Nawet Do 200 000 BUSD!
W okresie promocji do tej nagrody może zakwalifikować się łącznie 20 000 nowych użytkowników Liquidity Farming, wykonując pierwsze zadanie poniżej. Kwalifikujący się użytkownicy mogą otrzymać do 10 BUSD w voucherach, a finalna ilość zależy od liczby kryteriów spełnionych podczas trwania promocji. Wraz ze spełnianiem dodatkowych wymagań, użytkownicy będą mogli otrzymywać większe nagrody. Nagrody będą rozdzielane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Struktura Nagród:
Nagroda Kryteria
4 BUSDWypełnij quiz na temat Liquidity Farming. Dodaj więcej niż 10 $ ekwiwalentu płynności do dowolnej stabilnej puli płynności w Liquidity Farming po raz pierwszy i trzymaj udziały w puli (pulach) przez co najmniej 48 godzin.
+3 BUSDDodaj więcej niż 10 $ ekwiwalentu płynności do dowolnej innowacyjnej puli płynności w Liquidity Farming i trzymaj udziały w puli (pulach) przez co najmniej 48 godzin.
+3 BUSDDodaj co najmniej 50 $ ekwiwalentu płynności w co najmniej trzech pulach płynności na platformie Liquidity Farming i trzymaj udziały w puli (pulach) przez co najmniej 48 godzin.
Pamiętaj:
 • Minimalna nagroda otrzymana przez każdego zakwalifikowanego użytkownika wynosi 4 BUSD. Jeśli użytkownik spełnia wszystkie określone kryteria, nagrody są ograniczone do 10 BUSD na użytkownika.
 • Aby zakwalifikować się do udziału w tej zabawie, użytkownicy muszą rozwiązać quiz dotyczący Liquidity Farmingu, dodać po raz pierwszy ponad 10 $ równowartości płynności do stabilnej puli płynności w ramach Liquidity Farmingu oraz trzymać udziały w puli (pulach) przez co najmniej 48 godzin, zanim będą mogli ubiegać się o inne nagrody w tym giveaway'u.
 • Użytkownicy mogą rozróżnić stabilne pule płynności i innowacyjne pule płynności na stronie przeglądowej Binance Liquid Swap.
 • Wartość płynności dodanej do puli w Liquidity Farming jest obliczana od momentu dodania płynności do puli przez użytkownika.
Jak Wziąć Udział:
 • Zadanie 1: Wybierz [Dołącz do Promocji] na stronie aktywności.
 • Krok 2: Wypełnij quiz tutaj.
 • Krok 3: Po raz pierwszy dodaj płynność do dowolnych puli płynności w Liquidity Farming.
 • Krok 4: Spełnij dodatkowe kryteria, aby zakwalifikować się do otrzymania wyższej kwoty w ramach vouchera.
Jak Zacząć Przygodę z Liquidity Farming?
 • Przejdź do strony Liquid Swap.
 • Wybierz stabilną lub innowacyjną pulę płynności i kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać płynność do puli.
 • Zdecyduj, czy chcesz dodać płynność do pojedynczej puli tokenów, czy do podwójnej puli tokenów.
 • Potwierdź liczbę tokenów, które chcesz dodać do puli.
 • Kumulowanie nagród za płynność. Użytkownicy mogą odebrać nagrody bez ponoszenia opłat gas.
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki
 • Użytkownicy powinni kliknąć [Dołącz Do Promocji], aby pomyślnie w niej uczestniczyć i kwalifikować się do wszelkich nagród.
 • Nagrody zostaną rozdzielone na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, a maksymalnie 20 000 uprawnionych uczestników będzie mogło otrzymać do 10 BUSD w voucherach.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni od zakończenia aktywności. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.