Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
96-Godzinna Flash Promo: Ukończ transakcje na Binance Spot, aby otrzymać Kartę Podarunkową o wartości 100 USDT!

96-Godzinna Flash Promo: Ukończ transakcje na Binance Spot, aby otrzymać Kartę Podarunkową o wartości 100 USDT!

2023-06-07 14:21
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres aktywności: 00:00 (UTC) 07.06.2023 do 23:59 (UTC) 09.06.2023
Jak Wziąć Udział:
 • Kliknij przycisk [zarejestruj się teraz] na stronie aktywności.
 • Zgromadź łączny wolumen handlowy (z uwzględnieniem kupna i sprzedaży) o równowartości co najmniej 500 $, na dowolnych parach handlowych spot.
Struktura Nagród:
 • 20 Zakwalifikowanych uczestników, którzy spełnili powyższe wymagania, zostanie wybranych na podstawie Zasad wyboru nagród, aby każdy z nich otrzymał Kartę podarunkową o wartości 100 USDT
Dołącz do Flash Promo już teraz!
Regulamin:
 • Niniejszy regulamin ("Warunki Aktywności") reguluje Twoje uczestnictwo w tej ("Aktywności") Flash Promo . Biorąc udział w tej Aktywności, zgadzasz się na niniejsze Warunki Aktywności, oraz następujące warunki dodatkowe: (a) Regulamin Binance dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Użytkowania Binance; oraz (c) Politykę Prywatności Binance; które są włączone przez odniesienie do niniejszego regulaminu. 
 • W przypadku jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu między niniejszymi Warunkami Aktywności a innymi włączonymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków Aktywności, a następnie następujące w kolejności pierwszeństwa i w zakresie takiego konfliktu: (a) Regulamin Binance dla Promocji Nagród; (b) Warunki Użytkowania Binance; oraz (c) Polityka Prywatności Binance.
 • Tylko użytkownicy, którzy wypełnią KYC, będą uprawnieni do udziału w tej Aktywności i otrzymywania nagród.
 • Każdy użytkownik może zakwalifikować się do otrzymania maksymalnie jednej nagrody.
 • Nagrody w postaci Karty Podarunkowej, zostaną rozdane w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu Aktywności.
 • Użytkownicy mogą odebrać swoje Karty podarunkowe w aplikacji Binance, lub na stronie internetowej. Aby zrealizować nagrodę w postaci Karty Podarunkowej w aplikacji Binance, odwiedź Stronę Główną > Profil > Karta Podarunkowa > Użytkownik. Upewnij się, że Twoja aplikacja jest zaktualizowana do wersji iOS 2.32.0 lub Android 1.43.0 czy nowszej. Aby zrealizować nagrodę w postaci Karty Podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej Binance, odwiedź stronę Karta podarunkowa.
 • ​​Wszystkie rozdane Karty Podarunkowe, stracą ważność w ciągu 30 dni od ich dystrybucji. Kwalifikujący się użytkownicy, powinni odebrać swoje Karty Podarunkowe przed upływem terminu ważności.
 • Wolumen obrotu subkont, zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Podczas uczestnictwa w tej aktywności, subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading, zbiorowe rejestracje kont, handel self-dealing bądź wskazujących na manipulację rynku, etc.
 • Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji aktywności.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami przetłumaczonymi a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.