Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Wpłać RUNE przez Mainnet THORChain, aby Podzielić się 50 000 $ w Nagrodach!

2022-07-05 09:24
Okres Promocji: 08:00 (UTC) 05.07.2022 do 23:59 (UTC) 15.07.2022
W okresie promocji wszyscy użytkownicy, którzy dokonają całkowitego depozytu netto w wysokości co najmniej 250 RUNE za pośrednictwem sieci głównej THORChain, będą mogli skorzystać z promocji. Wszyscy uprawnieni użytkownicy będą mogli otrzymać udział z puli nagród w wysokości 50 000 $ w voucherach tokenowych RUNE, proporcjonalnie do kwoty depozytu netto.
Obliczanie Nagrody:
Nagroda RUNE dla każdego zakwalifikowanego użytkownika = (Całkowity efektywny wolumen depozytu każdego użytkownika / całkowity efektywny wolumen depozytu wszystkich kwalifikujących się użytkowników) * 50 000 $ w voucherach tokenowych RUNE
Pamiętaj: 
 • Wszelkie depozyty dokonane w inny sposób niż opisany powyżej nie będą wliczane do całkowitej kwoty depozytu wymaganej w tej promocji. Obejmuje to między innymi przelewy wewnętrzne z innego konta Binance.
 • Wpisz odpowiednie memo dla RUNE podczas wpłacania RUNE na swoje konto Binance.
Zasady i Warunki:
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą KYC do końca okresu promocji, będą uprawnieni do jakichkolwiek nagród.
 • Jeśli nie posiadasz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty handlowe. 10% zniżka na opłaty na rynku spot będzie obowiązywać tak długo, jak długo funkcjonował będzie program poleceń Binance. 10% zniżka na opłaty na kontraktach futures obowiązuje przez 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Całkowita Wpłata Netto = Kwota Wpłaty RUNE przez Mainnet THORChain - Kwota Wypłaty RUNE przez Mainnet THORChain.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni od zakończenia aktywności. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Obliczony w dniu 19.06.2022, Binance użyje 1,78 jako kurs RUNE/USD do dystrybucji.
 • Okres ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Wolumen obrotu subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.