Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Ucz się i Handluj RUNE, aby Podzielić się 100 000 $!

2022-06-28 13:00
Okres Aktywności: 08:00 (UTC) 28.06.2022 do 23:59 (UTC) 07.07.2022
Wszyscy użytkownicy, którzy zgromadzą łączny wolumen handlowy wynoszący co najmniej 580 RUNE w ramach kwalifikujących się par handlowych spot RUNE (kupno i sprzedaż), przeczytają artykuł wprowadzający do RUNE i ukończą quiz o RUNE w okresie aktywności, zakwalifikuje się do części nagrody.
Całkowita pula nagród wzrośnie proporcjonalnie do całkowitego wolumenu handlowego wszystkich kwalifikujących się użytkowników. Im większa liczba zakwalifikowanych użytkowników, tym większa będzie łączna pula nagród. Maksymalna pula nagród wynosi 100 000 $ w voucherach tokenowych RUNE.
Całkowita Liczba Kwalifikowanych Użytkowników
5000
8000
10 000
Całkowita Pula Nagród (RUNE)
40 000 $
70 000 $
100 000 $
Obliczanie Nagrody:
Nagroda dla zakwalifikowanego użytkownika = (Pytania z poprawnymi odpowiedziami pojedynczego użytkownika / całkowita liczba pytań z poprawnymi odpowiedziami od wszystkich zakwalifikowanych użytkowników) * odblokowana pula nagród.
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy powinni wybrać rozwiąż quiz i ukończ KYC, aby z powodzeniem uczestniczyć w aktywności.
 • Jeśli nie posiadasz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty handlowe. 10% zniżka na opłaty na rynku spot będzie obowiązywać tak długo, jak długo funkcjonował będzie program poleceń Binance. 10% zniżka na opłaty na kontraktach futures obowiązuje przez 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Kwalifikujące się pary handlowe RUNE spot: RUNE/USDT, RUNE/BUSD, RUNE/BNB, RUNE/ETH, RUNE/BTC.
 • Wolumen handlowy obejmuje zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży, z wyłączeniem transakcji typu wash, na wszystkich parach handlowych spot RUNE.
 • Wolumen obrotu subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni od zakończenia Promocji. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Obliczony w dniu 19.06.2022, Binance użyje 1,78 jako kurs RUNE/USD do dystrybucji.
 • Okres ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.