Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Airdrop

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Będzie Wspierać Airdrop Origin Dollar Governance (OGV) dla Posiadaczy Origin Protocol (OGN)

2022-06-20 14:11
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance będzie wspierać airdrop Origin Dollar Governance (OGV) dla posiadaczy Origin Protocol (OGN).
Szczegóły dotyczące Czasu Snapshota
 • Ostateczny czas snapshota zostanie określony przez zespół OGN i będzie miał on miejsce między 00:00 (UTC) 05.07.2022 a 23:59 (UTC) 12.07.2022.
 • Binance wykona snapshot tokenów OGN posiadanych przez użytkowników po otrzymaniu informacji od zespołu OGN o dokładnym czasie wykonania snapshota.
 • Binance Margin zawiesi pożyczki w ramach izolowanego marginu dla OGN/USDT i OGN/BTC począwszy od 00:00 (UTC) 05.07.2022. Po wykonaniu snapshota wznowimy pożyczki izolowanego marginu dla tych par.
 • Binance wyda osobny komunikat, w którym poinformuje użytkowników o ostatecznym czasie snapshota i zakończeniu dystrybucji airdopu OGV.
Zasady Dystrybucji:
 • Aby kwalifikować się do otrzymania airdropa OGV, minimalna ilość OGN przechowywana na koncie Binance każdego użytkownika musi wynosić co najmniej 1 OGN (z wyłączeniem oczekujących zleceń handlowych).
 • Po zakończeniu dystrybucji tokenów OGV przez zespół projektowy w serwisie Binance, będziemy rozdawać tokeny OGV uprawnionym użytkownikom w stosunku 1 OGN = 1 OGV.
Pamiętaj:
 • OGN i OGV będą miały różne zastosowania. Całkowita podaż OGV wynosi cztery miliardy sztuk.
 • Tokeny OGN oczekujące na wpłatę lub wypłatę w momencie wykonania snapshota nie będą liczone do salda OGN. Należy pamiętać o pozostawieniu wystarczającej ilości czasu na wpłaty i wypłaty przed rozpoczęciem okresu snapshota.
 • Snapshot będzie obejmować salda netto OGN w portfelach Spot, Finansowania, Margin i Earn. Nierozdystrybuowane płatności odsetkowe OGN nie zostaną uwzględnione.
 • OGN pożyczone z Margin lub OGN przeniesione do portfeli Spot z rachunków Margin, nie będą liczone do progu airdropa.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany stopy procentowej margin dla OGN w zależności od sytuacji rynkowej. Listę najbardziej aktualnych marginowalnych aktywów oraz dalsze informacje na temat limitów i stawek można znaleźć w odnośniku Dane Margin.
 • Odnosząc się do dodania handlu OGV na Binance, OGV przejdzie przez ten sam rygorystyczny proces weryfikacji, który Binance przeprowadza dla każdej kryptowaluty. Obsługa tego airdropa nie gwarantuje umieszczenia OGV na giełdzie. Binance nie gwarantuje żadnych notowań zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką.
 • Osoby oraz podmioty z USA i kraje objęte sankcjami nie są uprawnione do odbioru tego airdropu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami Korzystania z Binance.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
20.06.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastrzeżenie Dotyczące Ryzyka: Ceny kryptowalut są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność cen. Użytkownik powinien inwestować tylko w produkty, które są mu znane i w przypadku których rozumie związane z nimi ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wartość inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestor może nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą zostać poniesione przez użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.