Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Ekskluzywne Korzyści VIP - Podwójne Inwestycje

2022-01-19 15:45
Binance VIP ma przyjemność ogłosić wyjątkowe korzyści dla kwalifikujących się subskrybentów Podwójnych Inwestycji, które wchodzą w życie o godzinie 08:00 (UTC) 20.01.2022 r. Ekskluzywne korzyści obejmują Vouchery Gotówkowe i Vouchery Ulepszenia VIP.
Subskrybuj Produkt Podwójnych Inwestycji Już Teraz!
Korzyść A - Vouchery Cashback:
Wszyscy użytkownicy VIP Binance otrzymają vouchery pieniężne, jeśli ich Średnia Miesięczna Kwota Subskrypcji spełnia następujące wymagania:
Średnia Miesięczna Kwota Subskrypcji*
Voucher Gotówkowy
1MLN USDT
$1 000 każdy
3M USDT
$2000 każdy
5MLN USDT lub więcej
$4000 każdy
*Tylko produkty o APY 10% lub wyższej będą wliczane do Średniej Miesięcznej Kwoty Subskrypcji Użytkowników.
Korzyść B - Vouchery Ulepszenia VIP:
50 najlepszych subskrybentów regularnych i VIP 1-3 Podwójnych Inwestycji, uszeregowanych według Średniej Miesięcznej Kwoty Subskrypcji, jest uprawnionych do otrzymania Voucherów Ulepszenia VIP. Średnia Miesięczna Kwota Subskrypcji użytkowników musi wynosić co najmniej 1mln USDT, aby zostali zakwalifikowani.
  • Kwalifikujący się użytkownicy zwykli i VIP 1-3: każdy z nich otrzymuje Voucher Ulepszenia VIP +1 ważny przez 30 dni
**********
Dowiedz się więcej o Podwójnych Inwestycjach Binance:
  • Czym Są Podwójne Inwestycje Binance
  • Warunki Umowy Zakupu Podwójnych Inwestycji
Dowiedz się więcej o voucherach
Zasady i Warunki:
  • Średnia Miesięczna Kwota Subskrypcji obliczana jest w następujący sposób: kwota subskrypcji * okres subskrypcji w miesiącu / liczba dni w miesiącu.
  • Kwota Subskrypcji jest obliczana w USDT na podstawie ceny zamknięcia dla dnia w którym dokonana jest subskrypcja.
  • Dystrybucja voucherów: należy pamiętać, że vouchery Ulepszenia VIP i Cashback zostaną przydzielone do Centrum Nagród użytkowników w ciągu pierwszego tygodnia następnego miesiąca. Kliknij ikonę Konto, a następnie wybierz [Centrum Nagród] z menu rozwijanego lub w panelu po zalogowaniu się na konto.
  • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej aktywności lub reguł aktywności według własnego uznania.
  • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.
Uwaga: ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane 15.03.2022.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.