Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Binance Usunie COVER 24.09.2021

Binance
2021-09-17 18:15
Drodzy Użytkownicy Binance,
W Binance dokonujemy okresowych przeglądów każdego dostępnego na giełdzie zasobu cyfrowego, aby upewnić się, że spełnia on oczekiwany przez nas wysoki standard. Kiedy moneta lub token nie spełniają już tego standardu bądź zmian branżowych, przeprowadzamy bardziej dokładną weryfikację i potencjalnie usuwamy je z giełdy. Uważamy, że zapewnia to naszym użytkownikom najlepszą ochronę.
Podczas przeprowadzania tych recenzji bierzemy pod uwagę różnorodne czynniki. Oto niektóre, decydujące o tym, czy usuniemy zasób cyfrowy:
 • Zaangażowanie zespołu w projekt
 • Poziom i jakość działalności deweloperskiej
 • Wolumen obrotu i płynność
 • Stabilność i bezpieczeństwo sieci przed atakami
 • Stabilność sieci / smart kontraktów
 • Poziom komunikacji ze społecznością
 • Reakcja na nasze okresowe prośby o dochowanie należytej staranności
 • Dowody nieetycznego/nieuczciwego postępowania lub zaniedbania
 • Wkład w zdrowy i zrównoważony ekosystem kryptowalutowy
W oparciu o nasze najnowsze recenzje postanowiliśmy wycofać i zaprzestać handlu wszystkimi parami handlowymi następującego tokena o godzinie 08:00 (UTC), dnia 24.09.2021:
Pamiętaj:
 • Binance usunie następujące pary handlowe: COVER/ETH i COVER/BUSD.
 • O godzinie 08:00 (UTC) 22.09.2021 Binance przeprowadzi automatyczne rozliczenie i anuluje wszystkie oczekujące zlecenia, a następnie usunie parę izolowanego marginu COVER/BUSD. 
 • Wszystkie zlecenia handlowe zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu handlu dla każdej pary.
 • Aby wyświetlić swoje aktywa po zakończeniu handlu, upewnij się, że nie wybrałeś(-aś) opcji „Ukryj małe salda” na stronie Funduszy.
 • Wypłaty COVER z Binance będą nadal obsługiwane do godziny 08:00 (UTC) w dniu 24.12.2021.
 • Wpłaty COVER po 08:00 (UTC) 24.12.2021 nie zostaną zaksięgowane na Twoim koncie.
 • Zespół COVER ogłosił 05.09.2021 zamknięcie projektu RULER & COVER Protocol. Binance aktywnie kontaktowało się z zespołem COVER, aby uzyskać więcej informacji i udostępni wszelkie istotne aktualizacje w osobnym ogłoszeniu.
 • Prosimy odwoływać się wyłącznie do oficjalnych oświadczeń Binance dotyczących wszelkich działań związanych z COVER lub innymi stronami trzecimi.
Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:
Dziękujemy za wsparcie. Nadal opowiadamy się za przejrzystością i długoterminowym, zrównoważonym rozwojem szeroko rozumianej branży. 
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Informujemy Cię, że Binance nie ponosi odpowiedzialności za Twoje straty handlowe.

Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
17.09.2021
 
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Powiązane Artykuły
Uwaga Dotycząca Opóźnienia Dystrybucji Lazio Fan Token (LAZIO)