Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Binance Pool Wprowadza Podwójne Produkty Oszczędnościowe dla BTC i BUSD

Binance
2020-08-21 10:05
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Pool wprowadza na rynek nowy produkt Podwójnych Oszczędności dla BTC i BUSD w dniu 20.08.2020 r.
Czym są Podwójne Oszczędności?
Podwójne Oszczędności to rodzaj produktu finansowego, który oferuje niegwarantowane zmienny dochód, umożliwiając użytkownikom uzyskanie najwyższych możliwych zysków i jednocześnie odpowiadają na potrzebom zarządzania ryzykiem aktywów cyfrowych.
Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności (Subskrybuj tutaj)
Aktywo Cyfrowe
Roczna stopa procentowa
Cena wykonania (USD)
Limit
Data dostarczenia
BTC
14.24%
$13,000
40 BTC
31.08.2020
BTC
30.49%
$12,500
10 BTC
31.08.2020
BUSD
13.59%
$10 000
400,000 BUSD
31.08.2020
BUSD
27.83%
$11,000
100,000 BUSD
31.08.2020
Przykład: użytkownik kupuje udział w produkcie Podwójnych Oszczędności o wartości 1 BTC w dniu 20.08.2020 r. (cena wykonania wynosi $12,500 USD, a roczna stopa zwrotu z odsetek 30.49%). Kiedy produkt wygasa w dniu dostawy:
  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * 12,500 * (1 + 30.49% / 365 * Dni wpłaty) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC < cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + 30.49% / 365 * Dni wpłaty) BTC.
Przypomnienie:
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC obejmującym kurs BTC na siedmiu różnych giełdach: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z kalkulacji, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd będzie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Wygaśnięcia: Odnosi się do daty zakończenia (rozliczenia) produktu inwestycyjnego. W dniu wygaśnięcia płatność zostanie automatycznie zwrócona do Twojego portfela.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego podstawowego zwrotu w dniu wygaśnięcia. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu wygaśnięcia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z konkurencji handlowej. Dokonuj inwestycji ostrożnie.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
20.08.2020
Handluj w drodze dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na
Powiązane Artykuły
Binance NFT Marketplace Dodaje Obsługę Multi-Chain Dla Depozytów i Wypłat NFT