Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Podziel $30 000 w Wyzwaniu Handlowym Futures LEVER!

2022-08-03 10:59
Aby uczcić dodanie kontraktów LEVERBUSD USDⓈ-M Perpetual Futures na Binance Futures, razem z zespołem LEVER przeznaczyliśmy ekwiwalent 30 000 $ w tokenach LEVER, BNB, BTC i BUSD, aby rozdać je użytkownikom na całym świecie.
Okres Promocji: od 00:00 (UTC) 04.08.2022 do 23:59 (UTC) 10.08.2022
Dołącz do Promocji Teraz!
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Zaloguj się do Binance Futures. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Binance Futures, zarejestruj się tutaj.
 • Krok 2: Odwiedź stronę docelową Wyzwania.
 • Krok 3: Kliknij przycisk [Zrób to] obok misji.
 • Krok 4: Handluj co najmniej ekwiwalentem 2000 BUSD (w tym kupno i sprzedaż) na LEVERBUSD USDⓈ-M Perpetual Futures w okresie promocyjnym, aby ukończyć misję i otrzymać jedno wejście do Wyzwania.
 • Krok 5: Kliknij [GO], aby podjąć próbę w ramach Wyzwania. Kursor będzie się obracał i ostatecznie pozostanie na wyznaczonym kwadracie, a informacje wyświetlane w tym kwadracie są wynikiem Twojej próby w ramach wyzwania.
Jakie Są Kategorie Nagród?*
 • Udział w 4 400 000 tokenach LEVER
 • Udział w 24,5 tokenach BNB
 • Udział w 0,3 tokenów BTC
 • Udział w 6000 tokenów BUSD
 • Dziękujemy. Pamiętaj, że „Dziękujemy” oznacza, że nie ma nagrody za próbę w ramach wyzwania.
*Uwaga: Dokładna liczba tokenów w ramach nagród, które kwalifikujący się użytkownicy mogą otrzymać za każdą próbę podczas Wyzwania zostanie zaktualizowana na stronie docelowej Wyzwania. Proszę odnieść się do strony, aby uzyskać więcej informacji.
Każdy uprawniony użytkownik może ukończyć misję raz na 12 godzin. Jeśli ukończyłeś(-aś) dane zadanie i zdobyłeś(-aś) wejściówkę na Wyzwanie, musisz odczekać 6 godzin, zanim będziesz mógł(-ogła) ponownie spróbować wykonać to samo zadanie, aby zdobyć kolejną próbę wejścia na Wyzwanie.
Odliczanie do następnej próby w ramach wyzwania rozpoczyna się od momentu ukończenia zadania. Na przykład, jeśli handlujesz równowartością co najmniej 2000 BUSD na LEVERBUSD USDⓈ-M Perpetual Futures o godzinie 01:00 (UTC) w dniu 04.08.2022, możesz spróbować podejść do misji ponownie po godzinie 13:00 (UTC) 04.08.2022. Aby powtórzyć misję po upływie 12 godzin, kliknij ponownie [Zrób to].
Zasady i Warunki
 • Wszyscy użytkownicy Binance muszą mieć zweryfikowane konta​, aby móc otrzymać nagrodę. Proszę zarejestrować się tutaj, jeśli nie masz jeszcze konta Binance.
 • Aby wziąć udział w Wyzwaniu, najpierw kliknij [Zrób to] obok misji. Następnie możesz ukończyć misję w dowolnym momencie podczas trwania promocji, aby uzyskać przepustki do Wyzwania. Inne sposoby realizacji zadania są uważane za nieważne.
 • Efektywny wolumen obrotu obejmuje zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich transakcji typu "wash".
 • Subkonta nie będą traktowane jako uczestnicy indywidualni. W ostatecznym obliczeniu wolumen handlowy subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem handlowym kont głównych.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 14 dni od zakończenia promocji. Będziesz mógł(-ogła) się zalogować i sprawdzić swoje nagrody poprzez Konto > Portfel > Historia Transakcji > Dystrybucja.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading lub nielegalne zbiorowe rejestracje kont, handel self-dealing lub wskazujących na manipulację rynku itd.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Handel futures, w szczególności, podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnych zmian cen. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy upewnić się, że w pełni rozumiesz ryzyko i dokonałeś(-aś) niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści wynikających z zawarcia takiej transakcji. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacji tej nie należy interpretować jako porady finansowej lub inwestycyjnej ani rekomendacji produktów finansowych i nie jest ona w żaden sposób spersonalizowana, aby odzwierciedlać Twoje cele inwestycyjne. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić siebie, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialne Inwestowanie. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.