Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Specjalny Staking REI: Ciesz się Stawkami Nagród Do 32,69% i Podziel się 700 000 REI!

2022-08-12 14:49
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Staking uruchomiło Stały Staking REI. Stakuj swoje REI od 12:00 (UTC) 12.08.2022, aby zdobyć wiele nagród.
Promocja 1: Wpłać i Stakuj REI, aby Cieszyć się Do 32,69% APY
Okres Promocji: od 12:00 (UTC) 12.08.2022 do 11:59 (UTC) 22.08.2022
 • Format Stałego Stakingu: Kto pierwszy, ten lepszy.
 • Okres Naliczania Nagród: Od 00:00 (UTC) następnego dnia po dodaniu swojego krypto do puli stakingu, aż do końca okresu stakingu.
 • Czas Wypłaty Nagrody: Codziennie.
Oferowane Produkty (Stały Staking)
Zasób Cyfrowy
Czas Trwania
Maks. Limit Stałego Stakingu na Użytkownika
APY w Okresie Promocji
Standardowa Roczna Stopa Procentowa
Min. Limit Stałego Stakingu
REI
30 dni
30 000 REI
15,96%
15,96%
0,1 REI
REI
60 dni
2000 REI
17,80%
17,80%
0,1 REI
REI
120 dni
1000 REI
32,69%
22,65%
0,1 REI
Pamiętaj:
 • Dodatkowe APR, z którego skorzystają użytkownicy w okresie promocji, zostanie dostosowane do standardowej rocznej stopy procentowej po zakończeniu promocji.
 • Binance Staking zwróci stakowane aktywa cyfrowe/cyfrowe waluty do portfeli spot użytkowników na koniec uzgodnionego okresu stakingu. Wartość aktywów cyfrowych/walut cyfrowych podlega fluktuacjom i może ulec zmianie.
 • Użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywa Stałego Stakingu, przechodząc do sekcji Portfele > Earn > Stały Staking > Zablokowane.
 • Użytkownicy mogą włączyć funkcję „Auto-Stakingprzed zakończeniem subskrypcji produktów Stakingu, która automatycznie doda ich cyfrowe aktywa/cyfrowe waluty do puli stakingu pod koniec okresu stakowania.
 • Okres odblokowania produktów Stałego Stakingu: 1 dzień.
 • FAQ Stałego Stakingu.
 • Informacje o wczesnej realizacji: Użytkownicy mogą zdecydować o wcześniejszej realizacji. Po wybraniu opcji stakowane aktywa cyfrowe zostaną zwrócone na rachunek spot, a wszelkie wypłacone nagrody zostaną odjęte od stakowanych aktywów cyfrowych. Otrzymanie zasobów cyfrowych może zająć od 48 do 72 godzin.
Promocja 2: Kup i Stakuj REI, aby Podzielić się 350 000 REI
Okres Promocji: od 12:00 (UTC) 12.08.2022 do 11:59 (UTC) 22.08.2022
W okresie trwania promocji uprawnieni do wzięcia w niej udziału są użytkownicy, którzy spełnią oba poniższe warunki:
 • Osiągnięcie kwoty zakupu netto 800 REI lub większej (gdzie kwota zakupu netto oznacza całkowitą kwotę FTM zakupioną na Binance Spot pomniejszoną o kwotę REI sprzedaną na Binance Spot).
 • Wzięcie udziału w 30, 60 lub 120 dniowym Stałym Stakingu REI.
W ramach promocji, spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników zostanie wybranych 500 użytkowników na podstawie Zasad Wyboru Nagrody Opartych o Wartość Hash Binance Chain. Każdy wybrany użytkownik otrzyma 700 tokenów REI.
Promocja 3: Nowi Użytkownicy Stałego Stakingu Podzielą Się Łączną Pulą 350 000 REI
Okres Promocji: od 12:00 (UTC) 12.08.2022 do 11:59 (UTC) 22.08.2022
W okresie promocji, pierwszych 2000 użytkowników, którzy po raz pierwszy wezmą udział w Stałym Stakingu i subskrybują co najmniej 5500 REI w produktach Stałego Stakingu REI, będzie uprawnionych do podzielenia się 350 000 REI w oparciu o następującą strukturę nagród.
Struktura Nagród:
Sortowane Według Czasu Subskrypcji Stakingu REI
Kwota Nagrody dla Każdego Uprawnionego Użytkownika
Miejsca od 1 do 100
700 REI
Miejsca od 101 do 200
600 REI
Miejsca od 201 do 300
500 REI
Miejsca od 301 do 400
400 REI
Miejsca od 401 do 500
300 REI
Miejsca od 501 do 1000
100 REI
Miejsca od 1001. do 2000.
50 REI
Zasady i Warunki:
 • Nagrody REI za Promocje 2 i 3 zostaną przydzielone do portfeli Binance odbiorców w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu aktywności. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Konto > Portfel > Historia Transakcji > Dystrybucja.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
12.08.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Stały Staking zwróci postawione zasoby cyfrowe do portfeli spot użytkowników po upływie uzgodnionego okresu lub po wcześniejszej realizacji. Nie masz prawa do nagrody, dopóki nie zostanie ona odebrana przez Binance, a Binance nie gwarantuje, że otrzymasz jakąkolwiek konkretną nagrodę ze stakingu lub jakikolwiek zwrot z stakingu w miarę upływu czasu. APY to oszacowanie nagród, które zarobisz w kryptowalutach w wybranym przedziale czasowym. Nie wyświetla rzeczywistej ani przewidywanego APY w żadnej walucie fiducjarnej. APY jest aktualizowane codziennie, a szacowane nagrody mogą różnić się od faktycznie wygenerowanych nagród. Nie doradztwo finansowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.