Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Dodaje ALICE, BAKE, CHESS, C98, FLOW, GALA, ICP, TLM do Cross Margin i MOVR, QI, RGT do Izolowanego Marginu, Roczna Stopa Procentowa Stablecoinów Zaczyna się od 6,20%!

2021-11-24 14:30
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance dodało ALICE, BAKE, CHESS, C98, FLOW, GALA, ICP, TLM jako nowe aktywa pożyczkowe Cross Margin oraz MOVR, QI, RGT jako nowe aktywa pożyczkowe Izolowanego Marginu.
Nowe Pary Cross Margin: ALICE/USDT, ALICE/BUSD, ALICE/BTC, BAKE/USDT, BAKE/BUSD, BAKE/BTC, CHESS/USDT, CHESS/BUSD, CHESS/BTC, C98/USDT, C98/BUSD, C98/BTC, FLOW/USDT, FLOW/BUSD, FLOW/BTC, GALA/USDT, GALA/BUSD, GALA/BTC, ICP/USDT, ICP/BUSD, ICP/BTC, TLM/USDT, TLM/BUSD, TLM/BTC.
Nowe Pary Izolowanego Marginu: MOVR/USDT, MOVR/BUSD, MOVR/BTC, QI/USDT, QI/BUSD, QI/BTC, RGT/USDT, RGT/BUSD, RGT/BTC.
Promocja
  • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, z rocznymi stopami procentowymi zaczynającymi się od 6,20% przy pożyczaniu BUSD na platformie Binance Margin.
  • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, z rocznymi stopami procentowymi zaczynającymi się od 9,30% przy pożyczaniu USDT na platformie Binance Margin.
  • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, z rocznymi stopami procentowymi zaczynającymi się od 3,10% przy pożyczaniu BTC, ETH na platformie Binance Margin.
Proszę zapoznać się z Danymi Margin, aby uzyskać listę najbardziej aktualnych aktywów margin oraz dalsze informacje na temat określonych limitów i stawek.
Więcej informacji:
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel margin wiąże się z wysokim ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z produktów Margin.

Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
24.11.2021
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.