Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Aktualizuje Program Dostawców Płynności USDⓢ-Marginowanych Futures (20.07.2022)

2022-07-20 13:44
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance uaktualnia Program Dostawców Płynności USDⓈ-Marginowanych Futures, gdzie kwalifikowani dostawcy płynności mogą teraz korzystać z wyższych rabatów na opłaty makera do 0,005%.
Nowe kryteria wolumenu makera i procentowego wyniku notowań wejdą w życie od 00:00 (UTC) 25.07.2022, natomiast rabaty na opłaty makera zostaną zaktualizowane o 04:00 (UTC) 02.08.2022.
Najważniejsze informacje o Ulepszonym Programie Dostawców Płynności USDⓈ-Marginowanych Futures:
 1. Rabaty z tytułu opłaty makera zostały zwiększone do 0,005% z 0,003%.
 2. Więcej dostawców płynności może uczestniczyć w różnych poziomach.
 3. Usunięto specjalne ustawienia opłat dla 13 wybranych par USDT-M.
Nowy Program Dostawców Płynności Binance USDⓈ-Marginowanych Futures wygląda następująco:
Poziom% tygodniowego wolumenu USDⓈ-M Futures makerów w stosunku do całkowitego wolumenu Binance USDⓈ-M Futures makerówi/lubRanking kwotowańOpłata makera dla par USDT-MOpłata makera dla par BUSD-MOpłaty Takera
10,05%lubNajlepsze 60-75%-0,001%-0,014%Standardowe opłaty taker zgodnie z Twoim poziomem VIP
20,10%lubNajlepsze 40-60%-0,002%-0,014%
30,50%lubNajlepsze 25-40%-0,003%-0,014%
41,00%lubNajlepsze 10-25%-0,004%-0,014%
52,50%lubNajlepsze 10%-0,005%-0,014%
Poniżej 0,05%orazPoniżej najlepszych 75%Standardowe opłaty taker zgodnie z Twoim poziomem VIPStandardowe opłaty taker zgodnie z Twoim poziomem VIP
Jak wziąć udział:
 • Klienci, którzy mają minimalny wolumen handlowy kontraktami futures w wysokości 100 000 000 ekwiwalentu BUSD lub minimalny wolumen handlowy spot w wysokości 20 000 000 ekwiwalentu BUSD w okresie 30 dni na Binance lub innych giełdach, mogą ubiegać się o ten program. Wybrani wnioskodawcy będą mogli skorzystać z trzytygodniowego okresu karencji, w ramach którego otrzymają zniżki na opłatę makera Poziomu 3, a także zwolnienie z cotygodniowych przeglądów.
 • Prosimy o dostarczenie dowodu wielkości wolumenu handlowego na adres mmprogram@binance.com lub kontakt z Kierownikiem ds. Kluczowych Klientów w celu zgłoszenia się do powyższego programu i sprawdzenia szczegółów dotyczących notowań.
Kwalifikacje:
A: Do zakwalifikowania przez tygodniowy % wolumenu makera USDⓈ-M Futures w stosunku do całkowitego wolumenu makerów Binance USDⓈ-M Futures:
 • Tygodniowy % wolumen makera = (wolumen handlowy makera USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia / całkowity wolumen handlowy makerów Binance USDⓈ-M Futures w ciągu tygodnia ) * 100
 • Na koniec każdego tygodnia obliczany jest tygodniowy udział procentowy makerów dla każdego uczestnika, a rabaty z tytułu opłaty makera przyznawane są uprawnionym uczestnikom, których udział procentowy makerów jest równy lub wyższy niż 0,05%.
B: Do zakwalifikowania przez ranking kwotowań:
 • Ranking tygodniowy oparty jest na cotygodniowych wynikach makera dostawców płynności (w rankingu znajdują się wszyscy dostawcy płynności, którzy uzyskali wynik powyżej zera)
 • Tygodniowy wynik makera = Suma siedmiu dziennych wyników makera
 • Dzienny wynik makera = Suma wyników makera na każdej parze (wolumen makera * kwalifikowany % * waga pary)
 • Na koniec każdego tygodnia uczestnicy są klasyfikowani według ich tygodniowych wyników makera, a rabaty z tytułu opłat makera są przyznawane uczestnikom znajdującym się w 75 percentylu dostawców płynności, których wynik jest powyżej zera.
Uwagi:
 • Binance dostarczy dzienne i tygodniowe raporty szczegółowo opisujące Twoje wyniki.
 • Dostawcy płynności będą weryfikowani co tydzień (od poniedziałku 00:00 UTC do niedzieli 23:59 UTC).
 • Rabaty z tytułu opłat makera są wypłacane natychmiast po realizacji transakcji. Uprawnienia użytkownika do otrzymania rabatów z tytułu opłat makera są sprawdzane i dostosowywane raz w tygodniu na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia na wszystkich kwalifikowanych parach.
 • Korekty poziomów opłat są automatycznie aktualizowane w każdy wtorek o 04:00 (UTC).
 • Uczestnicy z niezakwalifikowanymi wynikami tygodniowymi przez trzy kolejne tygodnie będą otrzymywać e-maile powiadamiające przez dwa tygodnie, a jeśli nie nastąpi poprawa, to konto zostanie usunięte z programu. Nowe wnioski składa się z zachowaniem miesięcznego odstępu od wygaśnięcia ostatniej próby.
 • Nowi uczestnicy będą korzystać z rabatów na opłaty maker Poziomu 3 (0,003% dla par USDT-marginowanych i 0,014% dla par BUSD-marginowanych) przez pierwsze trzy tygodnie. Jest to zgodne z ustawieniami opłat sprzed aktualizacji.
  • Od drugiego tygodnia, jeśli wyniki nowych uczestników kwalifikują ich do przekroczenia Poziomu 3, wówczas uczestnicy ci będą korzystać z wyższych rabatów na opłaty maker, odpowiadających wyższemu Poziomowi.
  • Od czwartego tygodnia tylko nowi uczestnicy, którzy wykażą się kwalifikowanymi wynikami w trzecim tygodniu trzytygodniowego okresu karencji, będą korzystać z rabatów na opłatę makera zgodnie z wyżej wymienioną strukturą programu.
 • Uczestnicy, którzy dołączą do programu na dłużej niż trzy tygodnie, będą mieli aktualizowane ustawienia opłat w każdy wtorek o 04:00 (UTC) na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia.
 • Usunięto specjalne ustawienia opłat makera dla następujących 13 par USDT-M: ETH/USDT, SOL/USDT, LUNA/USDT, FTM/USDT, ADA/USDT, DOT/USDT, ATOM/USDT, ALGO/USDT, XTZ/USDT, AVAX/USDT, NEAR/USDT, ETC/USDT oraz EGLD/USDT.
 • Głównym celem programu jest zapewnienie płynności i głębokości na rynku Binance USDⓈ-Marginowanych Futures. Regularnie sprawdzamy skuteczność tego programu. Wymagania programu będą okresowo korygowane w miarę dodawania nowych par i zmian warunków rynkowych. Nowe zmiany mogą być dodawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Binance mierzy wszystkie wolumeny handlowe i wskaźniki związane z programem według własnego uznania.
 • Transakcje własne będą wyłączone z obliczeń wolumenu makera.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
20.07.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót kontraktami Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.