Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Pięcioletnia Rocznica Binance: Handluj na Binance P2P, aby Podzielić się 10 000 BUSD!

2022-06-28 12:58
Przypomnienie: Kliknij przycisk [zarejestruj się] na stronie aktywności, aby zakwalifikować się do nagród
Z okazji 5-lecia Binance, Binance P2P z radością ogłasza promocję dla nowych i istniejących użytkowników Binance P2P, którzy mogą podzielić się pulą nagród w wysokości 10 000 BUSD.
Okres Aktywności: 08:00 (UTC) 30.06.2022 do 08:00 (UTC) 12.07.2022
Promocja A: Premia dla Nowych Użytkowników P2P
Pierwszych 1000 użytkowników, którzy nigdy nie handlowali na Binance P2P przed 08:00 (UTC) 30.06.2022, potwierdzi swoją rejestrację i dokona pierwszego zakupu kryptowaluty o równowartości co najmniej 100 $ w jednej transakcji na Binance P2P w trakcie trwania aktywności, będzie uprawnione do otrzymania Tokenowej Karty Podarunkowej Binance z Okazji 5 Rocznicy o równowartości 5 BUSD.
Promocja B: Bonus dla Dotychczasowych Użytkowników P2P
Obecni użytkownicy Binance P2P, którzy potwierdzą swoją rejestrację, mają łączny wolumen handlowy równy co najmniej 1000 $ (w tym kupno i sprzedaż) oraz dokonają transakcji z co najmniej 20 unikalnymi kontrahentami w okresie aktywności, będą mogli wziąć udział w tej promocji. 100 najlepszych użytkowników uszeregowanych według liczby unikalnych kontrahentów, z którymi handluje się na Binance P2P w okresie aktywności, otrzyma Tokenową Kartę Podarunkową Binance z Okazji 5 Rocznicy o wartości równowartości 50 BUSD.
Po więcej informacji:
 • Wprowadzenie do Handlu P2P
 • Jak Kupić Kryptowaluty na Binance P2P (Aplikacja/Strona Internetowa)?
 • Jak Sprzedawać Kryptowaluty na Binance P2P (Aplikacja/Strona Internetowa)?
Zasady i Warunki:
 • Użytkownicy muszą wybrać [zarejestruj się teraz] na stronie aktywności, aby zakwalifikować się do nagrody.
 • Promocja dotyczy tylko zweryfikowanych użytkowników Binance.
 • Binance wykorzysta kurs wymiany waluty lokalnej na USD z dnia 08:00 (UTC) 12.07.2022 do obliczenia wymaganego wolumenu zakupu przez użytkownika w Promocji A, jak również wymaganego wolumenu handlowego w Promocji B.
 • Te promocje są dostępne dla wszystkich walut fiat obsługiwanych na platformie Binance P2P.
 • Wszystkie nagrody będą miały postać Kart Podarunkowych i mogą zawierać dowolny z trzech tokenów (BNB, BUSD, APE), a ich dystrybucja nastąpi w ciągu trzech tygodni od zakończenia okresu promocji.
 • Każda nagroda w postaci Karty Podarunkowej w Promocji A jest wyceniana na równowartość 5 BUSD, a każda nagroda w postaci Karty Podarunkowej w Promocji B ma równowartość 50 BUSD.
 • Nagrody w postaci Karty Podarunkowej zostaną wysłane e-mailem z unikalnym kodem realizacji Karty Podarunkowej Binance na adres e-mail powiązany z Binance UID użytkownika, a użytkownicy mogą odebrać swoje Karty Podarunkowe w Aplikacji Binance lub na stronie internetowej. Aby zrealizować je w Aplikacji Binance, odwiedź stronę główną > Profil > Karta Podarunkowa. Upewnij się, że Twoja Aplikacja jest zaktualizowana do wersji iOS 2.32.0 lub Android 1.43.0 lub nowszej. Użytkownicy, którzy nie mają adresu e-mail powiązanego z UID, nie otrzymają nagród. Dowiedz się, jak korzystać z Karty Podarunkowej.
 • Wszystkie rozdane Karty Podarunkowe tracą ważność w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania. Zwycięzcy powinni odebrać swoje Karty Podarunkowe przed upływem terminu ważności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wahania te mogą mieć wpływ na wartość aktywów cyfrowych kupowanych lub sprzedawanych przez Ciebie na platformie Binance P2P, która może być niższa lub wyższa w momencie i po zakończeniu transakcji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez użytkownika. Platforma Binance P2P zapewnia kanał do handlu aktywami cyfrowymi bezpośrednio z innymi użytkownikami i ułatwia transakcje poprzez uwolnienie aktywów cyfrowych po potwierdzeniu przez obie strony wymiany waluty fiat w trybie offline. Kwota transakcji, cena i warunki każdego ogłoszenia są ustalane przez użytkownika publikującego ogłoszenie. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu transakcji, chyba że prawo wymaga inaczej. Binance nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanej płatności. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w związku z dokonaną płatnością. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.