Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Aktualizacje API
Airdrop

Zawody Margin i Loans: Stań Do Walki i Zdobądź Nagrodę 100K w BUSD

2021-11-19 09:24
Czas Trwania Promocji: 00:00 (UTC) 19.11.2021 do 23:59 (UTC) 24.12.2021
Promocja A: Wygraj Bezodsetkowy Voucher Margin o Wartości 1000 BUSD, Gdy Pożyczasz lub Korzystasz z Margin
 • Nagroda 1: Podczas okresu promocyjnego, wszyscy użytkownicy, którzy zrealizują dzienny wolumen pożyczek netto w wysokości lub równowartości 10 000 BUSD na Margin, przez przynajmniej 10 dni (dzienne snapshoty wykonywane o 00:00 UTC), zostaną nagrodzeni Bezodsetkowym Voucherem Margin o wartości 1000 BUSD.
 • Nagroda 2: Podczas okresu promocyjnego, wszyscy użytkownicy, którzy zrealizują dzienny wolumen pożyczek netto w wysokości lub równowartości 10 000 BUSD na Krypto Loans, przez przynajmniej 10 dni (dzienne snapshoty wykonywane o 00:00 UTC), zostaną nagrodzeni Bezodsetkowym Voucherem Margin o wartości 1000 BUSD.
Promocja B: Elitarne Wyzwanie Margin i Loans
W okresie promocji, wszyscy użytkownicy, którzy zrealizują średni dzienny wolumen pożyczek netto (lub jego równowartość) o wartości przynajmniej 100 000 BUSD na mMargin i/lub Krypto Loans zostaną uszeregowani w rankingu na podstawie ich średniego dziennego wolumenu pożyczek na Margin lub Krypto Loans. Zwycięzcy podzielą się 100 000 BUSD w voucherach tokenowych. Struktura nagród jest następująca:
 • 1. miejsce: $25 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 2. miejsce: $17 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 3. miejsce: $15 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 4. miejsce: $10 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 5. miejsce: $8 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 6. miejsce: $5 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 7. miejsce: $4 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 8. miejsce: $3 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 9. miejsce: $2 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • 10. miejsce: $1 000 w voucherach tokenowych BUSD
 • Inni uprawnieni użytkownicy: podziel pulę 10 000 BUSD w voucherach tokenowych zgodnie z proporcją kwoty pożyczki
  • Obliczanie nagrody dla kwalifikującego się użytkownika innego niż 10 topowych zwycięzców:
Nagroda dla uprawnionego użytkownika innego niż 10 topowych zwycięzców = (średni dzienny wolumen pożyczek netto tego użytkownika / suma średniego dziennego wolumenu pożyczek netto wszystkich kwalifikujących się użytkowników z wyjątkiem 10 najlepszych użytkowników) * 10 000 BUSD w voucherach tokenowych
Dodatkowa Promocja
 • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, przy czym roczne oprocentowanie zaczyna się od 6,20% przy pożyczaniu BUSD na platformie Margin.
 • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, przy czym roczne oprocentowanie zaczyna się od 9,30% przy pożyczaniu USDT na platformie Margin.
 • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, przy czym roczne oprocentowanie zaczyna się od 3,10% przy pożyczaniu BTC i ETH na platformie Margin.
 • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, przy czym dzienne oprocentowanie zaczyna się od 0,04% przy pożyczaniu BUSD na platformie Krypto Loans.
 • Użytkownicy mogą korzystać z promocyjnego oprocentowania, przy czym dzienne oprocentowanie zaczyna się od 0,06% przy pożyczaniu USDT na platformie Krypto Loans.
Zasady i Warunki:
 • Bezodsetkowy Voucher Margin jest ważny dla wszystkich kwotowanych w BUSD par handlowych izolowanego marginu.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni od zakończenia promocji. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher poprzez Konto > Centrum Nagród .
 • Okres ważności vouchera wynosi 7 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się Jak Zrealizować Voucher.
 • Wolumen obrotu subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Średnia dzienna wielkość zadłużenia netto Margin i Loans jest obliczana na podstawie snapshotów wykonanych o godzinie 00:00 UTC.
 • Proszę zapoznać się z Danymi Margin, aby uzyskać listę najbardziej aktualnych aktywów margin oraz dalsze informacje na temat określonych limitów i stawek.
 • Proszę zapoznać się z Danymi Loans, aby uzyskać listę najbardziej aktualnych aktywów margin oraz dalsze informacje na temat określonych limitów i stawek.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności według własnego uznania.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel margin wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Margin.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.