Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Świętuj 5 Rocznicę Binance z Binance Futures: Podziel się 188 888 BUSD i 200 Limitowanymi Mystery Boxami NFT

2022-07-04 15:09
Binance Futures ogłasza promocję, w której wszyscy użytkownicy, którzy wykonają poniższe zadania, będą mogli podzielić się nagrodami z puli nagród o wartości 188 888 BUSD i 200 NFT z Limitowanej Edycji.
Okres Promocji: 00:00 (UTC) 07.07.2022 do 23:59 (UTC) 14.07.2022
Użytkownicy będą mogli otrzymać jedną z pięciu kart ikon (USDⓈ-M, COIN-M, Grid, TWAP, PM) za każdym razem, gdy wykonają jedno z określonych zadań z listy poniżej. Zbierz pełny zestaw pięciu kart z ikonami, aby wygenerować FUTURES Card i zakwalifikować się do puli nagród.
Dołącz do Promocji Teraz!
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Zaloguj się do Binance Futures. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Binance Futures, zarejestruj się tutaj.
 • Krok 2: Kliknij tutaj, aby dołączyć do promocji.
 • Krok 3: Otrzymaj jedną kartę z ikoną za każde wykonanie jednego z poniższych zadań:
  • Dokonaj transakcji o równowartości co najmniej 500 BUSD na kwalifikujących się Futures USDⓈ-M, aby otrzymać karty z ikonami AND/OR
  • Poleć jednego znajomego, aby dołączyć do Binance Futures, który musi wymienić co najmniej 500 BUSD równowartości na kwalifikujących się USDⓈ-M Futures.
 • Krok 4: Zbierz karty z ikonami na stronie promocji.
 • Krok 5: Po zebraniu wszystkich pięciu kart z ikonami kliknij „Wygeneruj Kartę” na stronie promocji, w celu odblokowania FUTURES Card.
Jakie Nagrody Można Wygrać?
Dynamiczna pula nagród wzrasta do 188 888 BUSD w zależności od liczby uprawnionych uczestników, którzy wygenerowali FUTURES Card.
Dynamiczna Pula Nagród
Całkowita Liczba Kwalifikujących się Uczestników≥ 888≥ 3888≥ 5888≥ 8888≥ 18 888≥ 38 888
Całkowita Pula Nagród1888 BUSD8888 BUSD18 888 BUSD38 888 USD88 888 BUSD188 888 USD
Dodatkowo 200 uprawnionych użytkowników, którzy wygenerowali FUTURES Card, zostanie wybranych na podstawie zasad, aby każdy z nich wygrał Mystery Boxa NFT"Binance 5th Anniversary".
Obliczanie Nagród:
Nagroda dla każdego posiadacza karty FUTURES = (Liczba kart ikon zebranych przez posiadacza FUTURES Card / Całkowita liczba kart z ikonami zebranych przez wszystkich posiadaczy FUTURES Card) * Całkowita kwota puli nagród.
Wskazówki:
 • Udostępnij tę promocję w mediach społecznościowych, aby zaprosić więcej uczestników i odblokować większą pulę nagród.
 • Po wygenerowaniu FUTURES Card uczestnicy mogą nadal otrzymywać więcej kart z ikonami, aby zakwalifikować się do wyższego udziału w puli nagród.
Zasady i Warunki
 • Wszyscy użytkownicy Binance muszą mieć zweryfikowane konta​, aby móc otrzymać nagrodę. Proszę zarejestrować się tutaj, jeśli nie masz jeszcze konta Binance.
 • Kwalifikujące się USDⓈ-M Futures dla tej promocji obejmują: BTCBUSD, ETHBUSD, BNBBUSD, SOLBUSD, ADABUSD, DOGEBUSD, XRPBUSD i AVAXBUSD.
 • Efektywny wolumen obrotu obejmuje zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich transakcji typu "wash".
 • Sub-konta nie będą traktowane jako uczestnicy indywidualni. W ostatecznym obliczeniu wolumen obrotu subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 14 dni od zakończenia promocji. Będziesz mógł(-ogła) się zalogować i sprawdzić swoje nagrody poprzez Konto > Portfel > Historia Transakcji > Dystrybucja.
 • Nagrody NFT zostaną airdropowane na portfele Binance zwycięzców w ciągu 14 dni od zakończenia promocji. Zwycięzcy mogą sprawdzić swoje nagrody poprzez Binance NFT Marketplace > Centrum Użytkownika.
 • Rzadkość każdej karty z ikoną może się różnić.
 • Użytkownicy otrzymają nagrody tylko wtedy, gdy wszystkie pięć kart ikon zostanie zebranych w celu odblokowania FUTURES Card. Żadna inna kombinacja nie kwalifikuje się do nagrody.
 • Użytkownicy mogą wymieniać swoje karty ikon z innymi użytkownikami bez żadnych ograniczeń, o dowolnej porze dnia.
 • Binance nie akceptuje kupowania ani sprzedawania kart ikon wśród użytkowników. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione w związku z tym straty.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading lub nielegalne zbiorowe rejestracje kont, handel self-dealing lub wskazujących na manipulację rynku itd.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Handel futures, w szczególności, podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnych zmian cen. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy upewnić się, że w pełni rozumiesz ryzyko i dokonałeś(-aś) niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści wynikających z zawarcia takiej transakcji. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacji tej nie należy interpretować jako porady finansowej lub inwestycyjnej ani rekomendacji produktów finansowych i nie jest ona w żaden sposób spersonalizowana, aby odzwierciedlać Twoje cele inwestycyjne. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić siebie, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialne Inwestowanie. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.