Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Swap Farming Wprowadza 75% Rabaty Opłat Handlowych dla Puli Płynności ETH/USDT

2022-07-21 12:21
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Oprócz rabatów opłat handlowych dla ​​puli płynności BTC, Binance Swap Farming wprowadzi 75% rabatu opłat handlowych dla puli płynności ETH/USDT o 00:00 (UTC) 21.07.2022, jak pokazano w poniższej tabeli.
Okres Ważności: od 00:00 (UTC) 21.07.2022 do 23:59 (UTC) 04.08.2022
Kwalifikujące się Pule Płynności
Pierwotny Rabat na Opłatę Handlową
Nowy Rabat na Opłatę Handlową
Efektywne Opłaty Handlowe dla Wybranych Puli Płynności Po Uwzględnieniu Rabatów z Tytułu Opłat Handlowych
Zwykły Użytkownik
VIP 1-3
ETH/USDT
30%
75%
0,0375%
0,025%
0,0175%
0,015%
Uwaga: Efektywne opłaty transakcyjne dla kwalifikujących się puli płynności po rabatach będą się różnić w zależności od poziomu VIP użytkownika.
Jak Rozpocząć Swoją Przygodę ze Swap Farmingiem?
  • Przejdź do strony Swap Farmingu.
  • Wybierz kryptowaluty, które chcesz kupić lub sprzedać. Możesz wybrać opcję "Filtruj wszystkie tokeny z nagrodami", aby znaleźć pule płynności z rabatami opłat handlowych.
  • Informacje o cenach tokenów, poślizgu i efektywnych opłatach zostaną automatycznie wyświetlone. Po przejrzeniu informacji kliknij "Swap", aby potwierdzić transakcję.
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki:
  • Użytkownicy muszą ubiegać się o zwrot opłat transakcyjnych tutaj. Rabaty zostaną przekazane na Portfele Spot użytkowników w BNB.
  • Rabaty od opłat handlowych, z których korzystali użytkownicy w okresie ważności, zostaną dostosowane do pierwotnych rabatów od opłat handlowych po zakończeniu aktywności.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności na własnych zasadach.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.