Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Powiadomienie Odnośnie Nadchodzącego Ethereum London Hard Fork

Binance
2021-08-02 15:17
Drodzy Użytkownicy Binance,
Na wysokości bloku 12 965 000, czyli około 11:55 (UTC) 05.08.2021, blockchain Ethereum (ETH) ma przejść przez London Hard Fork.
Na wypadek utworzenia nowego tokenu przez hard fork, Binance podjęło następujące kroki w celu zmniejszenia ryzyka handlowego spowodowanego zmiennością cen i utrzymania bezpieczeństwa środków użytkownika podczas hard forka zgodnie z poniższym:

1. Wpłaty i Wypłaty ETH

Binance zawiesi wpłaty i wypłaty tokenów ETH i ERC-20 około 11:45 05.08.2021 (UTC). Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na pełne przetworzenie transferów tokenów ETH i ERC-20 przed powyższym czasem. Zajmiemy się wszystkimi wymaganiami technicznymi dla użytkowników posiadających tokeny ETH i ERC-20 na Binance.

2. Odnośnie Hard Forka ETH

Dwa prawdopodobne scenariusze, które mogą wystąpić podczas aktywacji sieci głównej London Ethereum (ETH), to:
Scenariusz A:
Nie zostanie stworzony nowy token. Binance wznowi wpłaty i wypłaty tokenów ETH i ERC-20 tak szybko, jak to możliwe. Kolejne ogłoszenie zostanie opublikowane.
Scenariusz B:
Łańcuch dzieli się na dwa konkurujące ze sobą łańcuchy i stworzony zostaje nowy token. Binance przyzna użytkownikom ETH z łańcucha najwięcej wykonanej pracy. Następnie przyznamy użytkownikom token z łańcucha mniejszości w stosunku 1:1 w oparciu o migawkę sald ETH na wysokości bloku 12 965 000 lub około 11:55 (UTC) 05.08.2021, jak wspomniano powyżej. Dalsze szczegóły dotyczące tej dystrybucji zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.
Binance zastrzega sobie prawo do aktualizacji sposobu traktowania podziału łańcucha w kolejnym ogłoszeniu.

3. Handel Spot i Margin Tokenami ETH i ERC-20

Handel Spot: Handel spot tokenami ETH i ERC-20 nie zostanie dotknięty zmianą. Upewnij się, że podejmujesz wystarczające środki zarządzania ryzykiem, gdyż zmienność cen jest zazwyczaj bardzo wysoka podczas spornych hard forków.
Handel Margin: Handel izolowany i cross margin ETH nie zostanie dotknięty hard forkiem. Binance zawiesi jednak pożyczanie ETH od 08:00 (UTC) 03.08.2021 do około 11:55 (UTC) 05.08.2021. Należy pamiętać, że likwidacje nadal będą możliwe podczas skrajnych wahań cen.

4. Handel Futures ETH

Handel kontraktami futures na USDⓈ-M i COIN-M pozostanie bez zmian. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych ruchów cen lub odchyleń od indeksu cen Binance podejmie dodatkowe środki ochronne, w tym między innymi zmianę składników indeksu cen i wykorzystanie mechanizmu Last Price Protected do aktualizacji Ceny Mark. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Indeksem Cen.

5. Lewarowane Tokeny Binance - ETHUP i ETHDOWN

Handel parami handlowymi ETHUP/USDT i ETHDOWN/USDT będzie kontynuowany bez zmian. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych ruchów cen subskrypcja tokenu i wykup mogą zostać zawieszone.

6. Opcje Binance ETHUSDT (aplikacja)

Handel Opcjami ETHUSDT w aplikacji Binance pozostanie bez zmian.

7. Konwersja i Portal OTC

Handel ETH na Konwersji i Portalu OTC pozostanie bez zmian.
Binance zawiesi pożyczki ETH OTC od 08:00 (UTC) 03.08.2021 do około 11:55 (UTC) 05.08.2021.

8. Pożyczki Krypto Binance

Pożyczki Krypto Binance zawieszą pożyczanie ETH od 08:00 (UTC) 03.08.2021 do około 11:55 (UTC) 05.08.2021.
Dalsze uwagi:
  • Niezatwierdzone depozyty ETH, oczekujące wypłaty ETH oraz ETH użyte jako zabezpieczenie w pożyczkach nie będzie zaliczane do snapshota salda użytkownika.
  • Salda netto ETH w portfelach fiat, rachunkach oszczędnościowych, subkontach i kontach margin zostaną połączone z łącznymi saldami ETH odpowiedniego konta głównego. Wszelkie nowe tokeny wynikające z hard forka zostaną również zaksięgowane na kontach głównych.
  • Zostanie wydane dalsze ogłoszenie odnośnie terminu wznowienia wpłat i wypłat, a także podamy dodatkowe informacje związane z podziałem łańcucha ETH, które mogą wpłynąć na decyzje przedstawione powyżej.
  • Modernizacja sieci Ethereum i hard fork będą miały miejsce na wysokości bloku sieci głównej Ethereum wynoszącej 12 965 000. Szacowany czas służy wyłącznie do celów informacyjnych i może ulec zmianie w zależności od czasów propagacji bloków.
Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach:
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance dołoży wszelkich starań, aby wybrać wysokiej jakości kryptowaluty, ale nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek straty handlowe.

Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
02.08.2021
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Powiązane Artykuły
Binance Liquid Swap Dodaje ICP, Otwiera 2 Nowe Pule Płynności