Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Dodaje SOL do Stałych Oszczędności

2022-08-09 08:37
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance dodało SOL do listy zasobów cyfrowych wspieranych w usłudze Stałe Oszczędności, która pozwala użytkownikom Binance generować pasywny dochód z posiadanych przez nich kryptowalut.
  • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres Obliczania Nagrody: Od godziny 00:00 (UTC) w dniu następującym po zakończeniu subskrypcji Stałego Stakingu, do końca okresu subskrypcji.
Zasób Cyfrowy
Termin Zapadalności
Maksymalna Ilość
Indywidualny Limit
Standardowa Roczna Stopa Procentowa
Wielkość Lot
SOL
15 dni
300 000 SOL
5 SOL
35%
0,1 SOL
Subskrybuj Stałe Oszczędności Już Teraz!
Uwagi:
  • Użytkownicy mogą przenieść część lub całość swoich środków ze Stałych do Elastycznych Oszczędności przed końcem okresu blokady, ale przelane środki nie będą generować odsetek ze Stałych Oszczędności.
  • Subskrypcje dla określonego produktu zostaną zamknięte po osiągnięciu maksymalnego limitu.
  • Binance Oszczędności może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w zakresie obsługiwanych kryptowalut, nagród, limitów indywidualnych i całkowitych limitów subskrypcji.
  • Proszę zapoznać się z Warunkami Użytkowania Binance przed skorzystaniem z jakiegokolwiek produktu na platformie Binance Oszczędności.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
08.08.2022
Znajdź nas na:
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być niestabilne. Wartość Twoich inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. APY to szacunkowe wynagrodzenie, jakie zarobisz w kryptowalucie w wybranych ramach czasowych. Nie wyświetla ona rzeczywistej ani przewidywanej stopy APY w żadnej walucie fiducjarnej. APY jest dostosowywane codziennie, a szacunkowe nagrody mogą różnić się od faktycznie wygenerowanych nagród. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.