Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance P2P: Handluj PLN, aby Podzielić się 1600 BUSD i Ciesz się Zerowymi Opłatami Maker!

2022-08-12 07:27
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance P2P uruchomiło ekskluzywną promocję dla makerów P2P w Polsce.

Okres Aktywności: 12:00 (UTC+2) 12.08.2022 - 11:59 (UTC+2) 09.09.2022
Promocja A: Zajmij Miejsce w Pierwszej Piątce Tygodnia, aby Podzielić się od 400 BUSD do 1600 BUSD!
W każdym tygodniu Okresu Aktywności, który trwa od piątku, 12:00 (UTC+2) do piątku, 11:59 (UTC+2), makerzy, którzy zamieszczą ogłoszenia handlowe w stosunku do PLN, zgromadzą minimalny wolumen maker w PLN o równowartości 1000 $ i zrealizują transakcje z co najmniej pięcioma unikalnymi kontrahentami do końca tygodnia, zakwalifikują się do udziału w cotygodniowej puli nagród, opartej na liczbie unikalnych kontrahentów, z którymi dokonali transakcji na Binance P2P.
Pięciu najlepszych uprawnionych makerów na koniec każdego tygodnia w Okresie Aktywności podzieli się 400 BUSD w voucherach tokenowych, zgodnie z poniższą tabelą:
Rankingi na Koniec Każdego Tygodnia w Okresie Aktywności
Nagrody w BUSD
1. Miejsce
150 BUSD
2. Miejsce
100 BUSD
3. Miejsce
75 BUSD
4. Miejsce
50 BUSD
5. Miejsce
25 BUSD
Tygodniowa tabela liderów zostanie zresetowana po rozpoczęciu nowego tygodnia. Użytkownicy mogą ponownie spróbować zakwalifikować się do nagród w nowym tygodniu, spełniając wspomniane wyżej wymagania dotyczące wolumenu maker. Zweryfikowani sprzedawcy nie mogą uczestniczyć w tej promocji.
Promocja B: Ciesz się Zerowymi Opłatami Maker Podczas Handlu PLN na Binance P2P!

W Okresie Aktywności wszyscy uprawnieni makerzy w Polsce, którzy zamieszczą nowe ogłoszenia handlowane z walutą fiat PLN, będą mogli cieszyć się zerowymi opłatami maker za każdą udaną transakcję na dostępnych parach na tym rynku.
Makerzy mogą odwiedzić tę stronę, aby sprawdzić efektywne stawki opłat dla każdego składnika majątku w okresie aktywności.
Więcej Informacji Znajdziesz Tutaj:
 • Wprowadzenie do Handlu P2P
 • Jak Kupić Kryptowaluty na Binance P2P (Aplikacja/Sieć)
 • Jak Sprzedać Kryptowaluty na Binance P2P (Aplikacja/Sieć)
Zasady i Warunki:
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą KYC do końca Okresu Aktywności i zostaną zidentyfikowani jako polscy użytkownicy, będą uprawnieni do jakichkolwiek nagród.
 • Zarówno Promocja A, jak i B, dostępna jest wyłącznie dla makerów, z wyłączeniem sprzedawców P2P.
 • Maker: Kiedy umieszczasz ogłoszenie, które trafia do księgi zleceń na p2p.binance.com, wszelkie kolejne transakcje pochodzące z tego zlecenia będą typu „maker”. Zlecenia te zwiększają płynność księgi zleceń, pomagając „tworzyć rynek” i dlatego są nazywane „makerami” wszelkich kolejnych transakcji.
 • Promocja A:
  • Makerzy muszą zgromadzić minimalny wolumen makera o równowartości 1000 $ i zrealizować transakcje z co najmniej pięcioma unikalnymi kontrahentami do końca tygodnia w Okresie Aktywności, aby zakwalifikować się do nagród tygodniowych. Pięciu najlepszych makerów PLN na Binance P2P do końca każdego tygodnia w okresie aktywności podzieli się pulą nagród w wysokości 400 BUSD.
  • Uprawnieni makerzy mogą kwalifikować się do wielokrotnych nagród w Promocji A poprzez spełnienie zarówno wymogu wolumenu makera, jak i wymogu obrotu z co najmniej pięcioma unikalnymi kontrahentami w różnych tygodniach.
  • Każdy tydzień trwa od piątku, 12:00 (UTC+2) do piątku, 11:59 (UTC+2).
  • Nagrody zostaną rozdane w postaci voucehrów tokenowych BUSD w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Aktywności. Będziesz mógł(-ogła) się zalogować i zobaczyć swoje nagrody w zakładce Konto > Centrum Nagród.
  • Okres ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.
 • Promocja B:
  • Promocja B dostępna jest tylko dla makerów, którzy zamieszczą nowe ogłoszenia handlowe z walutą PLN. Odwiedź tę stronę, aby uzyskać więcej szczegółów na temat stawek opłat.
  • Nowe stawki opłat dotyczą wyłącznie nowych ogłoszeń w stosunku do PLN powstałych w Okresie Aktywności. Aby skorzystać z nowych stawek opłat za obowiązujące ogłoszenia, uczestnicy powinni zamknąć wszystkie dotychczasowe ogłoszenia i utworzyć nowe.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji, które uzna za transakcje typu „wash” lub nielegalnie zarejestrowanych kont zbiorczych, a także transakcje, które posiadają cechy self-dealingu lub manipulacji na rynku.
 • Dodatkowy regulamin promocji dostępny jest tutaj.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Aktywności bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Aktywności, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy użytkownicy są związani tymi poprawkami.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji warunków mających zastosowanie do tej działalności i konkursu w dowolnym czasie i z dowolnych powodów bez uprzedniego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wahania te mogą wpływać na wartość aktywów cyfrowych kupowanych lub sprzedawanych na platformie Binance P2P, która może być niższa lub wyższa w chwili transakcji i po jej zakończeniu. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. Korzystając z platformy Binance P2P, handlujesz aktywami cyfrowymi bezpośrednio z innymi użytkownikami. Binance ułatwia transakcje, zwalniając aktywa cyfrowe po potwierdzeniu przez obie strony wymiany waluty fiat w trybie offline. Kwotę, cenę i warunki transakcji każdego ogłoszenia ustala użytkownik, który je publikuje. Wszelkie płatności są po zakończeniu ostateczne, chyba że prawo stanowi inaczej. Binance nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanej płatności. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z dokonaną płatnością. To nie jest porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.