Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Specjalny Staking NKN: Ciesz się Nawet 63,79% Stopą Zwrotu i Podziel się 450 000 NKN!

2022-06-27 13:13
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Staking uruchomiło Stały Staking NKN. Stakuj swoje NKN od 12:00 (UTC) 24.06.2022, aby zdobyć wiele nagród.
Promocja 1: Wpłać i Stakuj NKN, aby Cieszyć się Do 63,79% APY*
Okres Promocji: od 12:00 (UTC) 24.06.2022 do 23:59 (UTC) 04.07.2022
 • Format Stałego Stakingu: Kto pierwszy, ten lepszy.
 • Okres Naliczania Nagród: Od 00:00 (UTC) następnego dnia po dodaniu swojego krypto do puli stakingu, aż do końca okresu stakingu.
 • Czas Wypłaty Nagrody: Codziennie.
Oferowane Produkty (Stały Staking)
Zasób Cyfrowy
Czas Trwania
Maks. Limit Stałego Stakingu na Użytkownika
APY w Okresie Promocji
Standardowa Roczna Stopa Procentowa
Min. Limit Stałego Stakingu
NKN
30 dni
75 000 NKN
7,59%
7,59%
1 NKN
NKN
60 dni
20 000 NKN
12,68%
12,68%
1 NKN
NKN
90 dni
600 NKN
63,79%
16,82%
1 NKN
Pamiętaj:
 • Dodatkowe APY, z którego skorzystają użytkownicy w okresie promocji, zostanie dostosowane do standardowej rocznej stopy procentowej po zakończeniu promocji.
 • Binance Staking zwróci stakowane aktywa cyfrowe/cyfrowe waluty do portfeli spot użytkowników na koniec uzgodnionego okresu stakingu. Wartość aktywów cyfrowych/walut cyfrowych podlega fluktuacjom i może ulec zmianie.
 • Użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywa Stałego Stakingu, przechodząc do sekcji Portfele > Earn > Stały Staking > Zablokowane.
 • Użytkownicy mogą włączyć funkcję „Auto-Staking” przed zakończeniem subskrypcji produktów Stakingu, która automatycznie doda ich cyfrowe aktywa/cyfrowe waluty do puli stakingu pod koniec okresu stakowania.
 • Okres odblokowania produktów Stałego Stakingu: 1 dzień.
 • FAQ Stałego Stakingu.
 • Informacje o wczesnej realizacji: Użytkownicy mogą zdecydować o wcześniejszej realizacji. Po wybraniu opcji stakowane aktywa cyfrowe zostaną zwrócone na rachunek spot, a wszelkie wypłacone nagrody zostaną odjęte od stakowanych aktywów cyfrowych. Otrzymanie zasobów cyfrowych może zająć od 48 do 72 godzin.
Promocja 2: Kup i Stakuj NKN, aby otrzymać 150 000 NKN
Okres Promocji: od 12:00 (UTC) 24.06.2022 do 11:59 (UTC) 04.07.2022
W okresie trwania promocji uprawnieni do wzięcia w niej udziału są użytkownicy, którzy spełnią oba poniższe warunki:
 • Osiągnięcie kwoty zakupu netto 3300 NKN lub większej (gdzie kwota zakupu netto oznacza całkowitą kwotę NKN zakupioną na Binance Spot pomniejszoną o kwotę NKN sprzedaną na Binance Spot).
 • Weź udział w 30, 60 lub 90 dniowym Stałym Stakingu NKN.
W ramach Promocji, spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników zostanie wybranych 500 użytkowników na podstawie Zasad Wyboru Nagrody Opartych o Wartość Hash Binance Chain. Każdy wybrany użytkownik otrzyma 300 tokenów NKN.
Promocja 3: Nowi Użytkownicy Stałego Stakingu Podzielą Się Łączną Pulą 300 000 NKN
Okres Promocji: od 12:00 (UTC) 24.06.2022 do 11:59 (UTC) 04.07.2022
W okresie promocji, pierwszych 2000 użytkowników, którzy po raz pierwszy wezmą udział w Stałym Stakingu i subskrybują co najmniej 10 000 NKN w produktach Stałego Stakingu NKN, będzie uprawnionych do podzielenia się pulą nagród 300 000 NKN.
Sortowane Według Czasu Subskrypcji Stakingu NKN
Kwota Nagrody dla Każdego Uprawnionego Użytkownika
Miejsca od 1 do 100
600 NKN
Miejsca od 101 do 200
500 NKN
Miejsca od 201 do 300
400 NKN
Miejsca od 301 do 400
300 NKN
Miejsca od 401 do 500
200 NKN
Miejsca od 501 do 1000
100 NKN
Miejsca od 1001. do 2000.
50 NKN
Zasady i Warunki:
 • Nagrody NKN za Promocje 2 i 3 zostaną przydzielone do Portfeli Binance odbiorców w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu aktywności. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Konto > Portfel > Historia Transakcji > Dystrybucja.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
24.06.2021
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Stały Staking zwróci postawione zasoby cyfrowe do portfeli spot użytkowników po upływie uzgodnionego okresu lub po wcześniejszej realizacji. Nie masz prawa do nagrody, dopóki nie zostanie ona odebrana przez Binance, a Binance nie gwarantuje, że otrzymasz jakąkolwiek konkretną nagrodę ze stakingu lub jakikolwiek zwrot z stakingu w miarę upływu czasu. APY to oszacowanie nagród, które zarobisz w kryptowalutach w wybranym przedziale czasowym. Nie wyświetla rzeczywistej ani przewidywanego APY w żadnej walucie fiducjarnej. APY jest aktualizowane codziennie, a szacowane nagrody mogą różnić się od faktycznie wygenerowanych nagród. Nie doradztwo finansowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.