Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Ekskluzywne Karty Chińskiego Nowego Roku: Podziel Się Do $30 000 w BNB i 500 Mystery Boxami

2022-01-28 15:35
Okres promocji: 09:00 (UTC) 31.01.2022 - 11:59 (UTC) 06.02.2022
Promocja A: Kup za pomocą Karty Kredytowej lub Debetowej, aby podzielić się do $30 000 w BNB
Ta promocja obejmuje wielopoziomową pulę nagród o wartości do 30 000 $ w BNB. Każdy kolejny poziom i odpowiadająca mu pula nagród zostaną odblokowane, gdy liczba kwalifikujących się uczestników osiągnie określony próg.
Zarejestruj się teraz, aby wziąć udział i odebrać nagrody
Użytkownicy muszą wykonać dwie poniższe czynności, aby kwalifikować się do Promocji A:
  1. Kliknij przycisk [Zarejestruj się teraz] na stronie aktywności.
  2. Dokonaj udanego zakupu kartą o wartości co najmniej $100 lub równowartości w lokalnych walutach za pośrednictwem Kup Krypto > Karta Kredytowa/Debetowa.
Pula nagród będzie zgodna z poniższą tabelą:
Poziom
Minimalna Całkowita Liczba Uprawnionych Użytkowników
Pula Nagród w BNB
1
1000
$1400
2
3000
$4200
3
7000
$9500
4
14 000
$16 000
5
20 000
$30 000
Obliczanie Nagrody:
Nagroda dla Kwalifikującego Się Użytkownika = (Całkowita Kwota Depozytu i Zakupu Kartą Każdego Kwalifikującego Się Użytkownika Podczas Promocji/ Kwota Depozytu i Zakupu Karty Wszystkich Kwalifikujących Się Użytkowników Podczas Promocji) * Osiągnięta Pula Nagród
Promocja B: Tiger's Bonus – Dokonaj Codziennej Wpłaty Fiat lub Zakupu Kartą, Aby Wygrać Gamingowego Mystery Boxa
Ta aktywność obejmuje 500 ekskluzywnych Gamingowych Mystery Boxów (e.g. MOBOX) które zostaną rozdane 500 najlepszym użytkownikom, uszeregowanym według systemu alokacji punktów.
Każdego dnia w okresie promocji uczestnicy będą nagradzani punktami poprzez system przyznawania punktów, jak pokazano w poniższej tabeli. Użytkownicy, którzy dokonają kwalifikowanych codziennych transakcji fiat przez większą ilość dni, otrzymają wyższe punkty. Użytkownicy, którzy dokonują kwalifikowanych codziennych transakcji fiat przez kolejnych 7 dni, będą mieli gwarancję otrzymania Gamingowego Mystery Boxa na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Użytkownicy muszą wykonać poniższe czynności, aby kwalifikować się do promocji B:
* Obliczanie Wolumenu Transakcji Netto:
Wolumen Transakcji Netto = (Zakup Krypto z Wolumenem Karty + Wolumen Wypłaty Fiat)
Przydział punktów jest zgodny z poniższą tabelą:
Kolejne Dni*
Punkty
1
1 punkt
2
3 punkty
3
6 punktów
4
10 punktów
5
15 punktów
6
21 punktów
7
Gwarantowany Gamingowy Mystery Box
*Jeśli nie nastąpi to w kolejności, użytkownik otrzyma tylko 1 punkt za każdy dzień transakcji. Na przykład, jeśli Tom dokona 4 kwalifikowanych depozytów, z czego 3 w kolejnych dniach i 1 w osobnym dniu, Tom otrzyma łącznie 7 punktów.
Zasady i Warunki:
  • Wszyscy użytkownicy powinni kliknąć [Zarejestruj Się Teraz] na tej stronie, aby pomyślnie wziąć udział w promocji.
  • Nagrody za Promocję A będą rozdawane w BNB i zostaną rozdzielone do portfeli Binance zwycięzców w ciągu 14 dni od zakończenia promocji. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Centrum Kont > Portfel > Dystrybucja.
  • Binance użyje kursu wymiany waluty lokalnej do USD z 23:59 (UTC) 06.02.2022 do obliczenia wymaganego wolumenu transakcji w wysokości $100 w Promocji A i $50 wymaganego wolumenu transakcji w Promocji B.
  • Binance użyje ceny zamknięcia BNB/BUSD z 23:59 (UTC) 06.02.2022 jako kursu wymiany BNB używanego do dystrybucji nagród.
  • Gamingowe Mystery Boxy zostaną przesłane do portfeli Binance zwycięzców w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji. Zwycięzcy mogą sprawdzić swoje nagrody za pośrednictwem Binance NFT Marketplace > Centrum Użytkownika > Mystery Boxy.
  • Gamingowe Mystery Boxy zostaną najpierw przyznane użytkownikom, którzy dokonają kwalifikowanych codziennych transakcji fiat przez kolejnych 7 dni. Maksymalnie 500 użytkowników otrzyma po 1 Gamingowym Mystery Boxie. W przypadku w którym ponad 500 użytkowników, dokona kwalifikowanych codziennych transakcji fiat przez 7 kolejnych dni, nagrody zostaną rozdzielone na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
  • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Promocji lub Zasad Promocji według własnego uznania.
Dotyczy tylko Brazylii: Użytkownicy Binance płacący kartami kredytowymi/debetowymi będą obciążani podatkiem IOF przy każdej transakcji dokonanej kartą na Binance.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kryptowalutami wiąże się ze znacznym ryzykiem i może skutkować utratą kapitału. Nie powinieneś(-naś) inwestować więcej, niż jesteś w stanie stracić. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed rozpoczęciem handlu weź pod uwagę swoje doświadczenie, cele handlowe i zasięgnij niezależnej porady finansowej, jeśli to konieczne. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, czy możesz korzystać z usług Binance w oparciu o wymogi prawne obowiązujące w kraju Twojego zamieszkania.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.