Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Wyłącznie dla Partnerów Binance: Zarób do 45 000 USDT Dodatkowej Premii Dzięki Miesięcznej Kampanii Bonusowej za Polecenia Margin

Binance
2021-07-29 11:44
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance uruchamia ekskluzywną Miesięczną Kampanię Bonusową za Polecenie Margin dla naszej społeczności afiliacyjnej od 00:00 (UTC) 01.08.2021 do 23:59 (UTC) 31.10.2021. Kampania składa się w sumie z 3 rund, z których każda trwa jeden miesiąc kalendarzowy.
Oprócz otrzymania do 41% prowizji od opłat transakcyjnych Binance, Partnerzy Binance mogą teraz otrzymać premię w wysokości do 45 000 USDT każdego miesiąca w ograniczonym czasie, w zależności od liczby kwalifikujących się nowych traderów, którzy zarejestrują się za pośrednictwem Twojego linku polecającego lub kodu QR, a także wygenerowane opłaty transakcyjne margin płacone przez Twoich poleconych w każdym miesiącu kalendarzowym w okresie promocyjnym.
Czas Trwania Kampanii:
 • Runda pierwsza: od 00:00 (UTC) 01.08.2021 do 23:59 (UTC) 31.08.2021
 • Runda druga: od 00:00 (UTC) 01.09.2021 do 23:59 (UTC) 30.09.2021
 • Runda trzecia: od 00:00 (UTC) 01.10.2021 do 23:59 (UTC) 31.10.2021

Jakie są bonusy?

Kwoty premii i wymagania zostały wymienione w poniższej tabeli:
Miesięczne Opłaty Transakcyjne Margin Uiszczane Przez Poleconych (USDT)
Liczba Kwalifikujących się Nowych Traderów*
Miesięczny Bonus (USDT)
50 000
15
5000
100 000
20
11 000
150 000
30
18 000
200 000
40
26 000
300 000
50
45 000
*Kwalifikujący się Nowi Traderzy to użytkownicy, którzy:
 • Zarejestrują się za pomocą linku polecającego Binance Affiliate lub kodu QR.
 • Nigdy wcześniej nie handlowali żadnymi parami margin, w tym istniejący poleceni, którzy nigdy nie dokonywali żadnych transakcji margin przed kampanią.
 • Wygenerują co najmniej 50 USDT opłat transakcyjnych margin dla dowolnych par transakcyjnych margin, w miesiącu dokonania pierwszej transakcji margin.

Jak to działa?

Na przykład, jeśli Twoi poleceni wygenerują równowartość 50 000 USDT w opłatach transakcyjnych margin i zaprosisz 15 kwalifikujących się nowych traderów do handlu margin od 00:00 (UTC) 01.08.2021 do 23:59 (UTC) 31.08.2021, otrzymasz dodatkowy bonus w wysokości 5000 USDT oprócz standardowej prowizji za polecenie.
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy Partnerzy Binance są zakwalifikowani do udziału w Kampanii Bonusowej, z wyjątkiem tych, którzy otrzymali już 50% prowizji za polecenie (margin). Sprawdź swoją prowizję za polecenie tutaj.
 • Partnerzy nie są uprawnieni do wygrania odpowiedniego poziomu nagrody, chyba że spełniają oba wymagania, tj. łączną opłatę transakcyjną margin wygenerowaną przez poleconych i liczbę kwalifikujących się nowych traderów.
  Na przykład, jeśli polecenia partnera A (od 00:00 (UTC) 01.08.2021 do 23:59 (UTC) 31.08.2021) generują równowartość 150 000 USDT w opłatach transakcyjnych margin, a partner A zaprasza 16 kwalifikujących się nowych traderów do handlu z margin, wówczas partner A otrzyma premię w wysokości 5000 USDT zamiast 18 000 USDT.
 • Opłata transakcyjna obejmuje kupno i sprzedaż, z wyłączeniem wszelkich transakcji typu wash, we wszystkich parach handlowych margin (cross margin i izolowany margin) dokonywanymi przez użytkowników, którzy zarejestrowali się za pomocą linku polecającego lub kodu QR Partnera Binance.
 • Na poczet wymagań bonusowych liczą się tylko opłaty transakcyjne margin uiszczane przez poleconych na poziomie VIP 0-3. Opłaty generowane przez poleconych VIP na poziomie 4 lub wyższym zostaną wyłączone z obliczania wymagań bonusowych.
 • Okres obliczeniowy dla każdego miesiąca jest ustalany od 00:00 (UTC) pierwszego dnia odpowiedniego miesiąca do 23:59(UTC) ostatniego dnia odpowiedniego miesiąca.
 • Binance użyje średniej ceny zamknięcia o 23:59:59 (UTC) każdej pary handlowej na Binance w okresie kampanii, jako kursu wymiany USDT do obliczenia opłaty transakcyjnej.
 • Bonusy będą wypłacane w USDT bezpośrednio na zarejestrowane konto Binance Spot partnera. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje bonusy, wybierając Konto > Portfel > Dystrybucja.
 • Wypłaty premii nastąpią przed 15 dniem następnego miesiąca.
 • Konta brokerskie nie kwalifikują się do Kampanii Bonusowej.
 • Binance nie zezwala żadnemu użytkownikowi na zapraszanie swoich własnych kont. Jeśli taka aktywność zostanie wykryta, wszystkie polecenia zostaną anulowane, a wszystkie premie za polecenie, w tym prowizje dla konta osoby zaproszonej, zostaną anulowane.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany proporcji premii partnerskich w dowolnym momencie.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Bonusowej Kampanii w dowolnym momencie ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, ryzyko oszustwa lub inne czynniki, które uznamy za istotne.
 • Partnerzy Binance podlegają standardom warunków partnerskich Binance. Jeśli Binance stwierdzi, że partner naruszył warunki programu partnerskiego, członkostwo partnera zostanie obniżone. Stawka prowizji zostanie obniżona do 20% dla Spot (Margin) i 10% dla Futures, a partner nie będzie już kwalifikował się do miesięcznej premii.
 • Zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dołączyć do programu Partnerskiego Binance.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel margin wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Margin.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
29.07.2021
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Powiązane Artykuły
Binance Zakończyło Rebranding Paxos Standard (PAX) na Pax Dollar (USDP)