Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Aktualizacje Zasad Dostępu do Kluczy API (26.07.2021)

Binance
2021-07-26 09:58
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance przedłuży okres ważności uprawnień „Włącz Handel Spot i Margin” klucza API z 30 dni do 90 dni w dniu 27.07.2021 (UTC), z następującymi szczegółami:
  • Jeśli Twój Klucz API nie ma adresu(-ów) IP umieszczonego(-ych) na whiteliście, tj. ten Klucz API umożliwia dostęp z dowolnego adresu IP, wybrane przez Ciebie uprawnienie „Włącz Handel Spot i Margin” będzie ważne przez 90 dni od momentu aktywacji. System automatycznie usunie zaznaczenie uprawnień po upływie daty wygaśnięcia. W tym czasie możesz ponownie ręcznie włączyć zezwolenie „Handel Spot i Margin”, a następnie wyświetlić odpowiedni monit o czas wygaśnięcia w zezwoleniu „Włącz Handel Spot i Margin”.
  • Jeśli Twój Klucz API ma adres(-y) IP umieszczony(-e) na whiteliście, uprawnienie „Włącz Handel Spot i Margin” nie wygaśnie. 
  • Nowe zasady obowiązują dla wszystkich kont, w tym kont zwykłych, kont głównych i subkont.
  • Klucz API utworzony przed zmianami nie zaaplikuje automatycznie nowych reguł. Jednak podczas edycji uprawnień pojawi się wyskakujące okienko, jeśli spełnione zostaną powyższe zasady. Po potwierdzeniu, opcja „Włącz Handel Spot i Margin” zostanie włączona i będzie ważna przez 90 dni.
  • Binance zaleca umieszczenie na whiteliście zaufanego(-ych) adresu(-ów) IP dla Klucza API w celu poprawy bezpieczeństwa konta. Nie ujawniaj nikomu swojego Klucza API, aby uniknąć utraty aktywów. Pamiętaj, że Twój Klucz API może zostać ujawniony, poprzez autoryzację na platformie innej firmy.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z produktów Futures. 

Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
26.07.2021
Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance (iOS/Android)
Znajdź nas na 
Instagramie: https://www.instagram.com/binance 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie, i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Powiązane Artykuły
Binance NFT Uruchamia Kolekcję Premium NFT od Vogue Singapore: Zawiera NFT of Balmain Paris i Wiele Więcej