Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin Kontraktów Perpetual USDⓈ-M (16.06.2022)

2022-06-17 11:07
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dostosuje poziomy margin następujących Kontraktów Perpetual USDⓈ-M, z nowymi poziomami dźwigni i margin, jak przedstawiono w poniższych tabelach. Harmonogram nadchodzących dostosowań prezentuje się następująco:
  • Dźwignia i poziomy margin Kontraktów Perpetual ONEUSDT, CELRUSDT, ALICEUSDT, LRCUSDT, XTZUSDT, XMRUSDT, ZILUSDT i XLMUSDT zostaną zaktualizowane o godzinie 12:00 (UTC) 17.06.2022.
  • Poziomy dźwigni i marginu Kontraktów Perpetual AAVEUSDT, GALAUSDT, ATOMUSDT, FTMUSDT, UNIUSDT, SUSHIUSDT, VETUSDT i ALGOUSDT zostaną zaktualizowane o godzinie 12:00 (UTC) 20.06.2022.
Wartość pozycji i margin utrzymania zostaną dostosowane dla każdego poziomu. Wpłynie to na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacjami. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie pozycji i dźwigni w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin:
  • ALGOUSDT, ALICEUSDT, ATOMUSDT, CELRUSDT, GALAUSDT, LRCUSDT, ONEUSDT, SUSHIUSDT, VETUSDT, ZILUSDT
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
21 - 50x
0 < Pozycja ≤ 50 000
1,00%
21 - 25x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,00%
11 - 20x
50 000 < Pozycja ≤ 150 000
2,50%
11 - 20x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 10x
150 000 < Pozycja ≤ 250 000
5,00%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
5x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
3 - 4x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
25,00%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
1x
2 000 000 < Pozycja ≤ 30 000 000
50,00%
N/A
  • XTZUSDT, XMRUSDT, XLMUSDT
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
51 - 75x
0 < Pozycja ≤ 10 000
0,65%
21 - 50x
0 < Pozycja ≤ 50 000
1,00%
26 - 50x
10 000 < Pozycja ≤ 50 000
1,00%
11 - 20x
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
2,50%
11 - 25x
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
2,00%
6 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
5,00%
6 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
5,00%
5x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
10,00%
5x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
10,00%
3 - 4x
2,000,000 < Pozycja ≤ 5,000,000
12,50%
4x
2,000,000 < Pozycja ≤ 5,000,000
12,50%
2x
5 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
25,00%
3x
5 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
15,00%
1x
10 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
50,00%
2x
10 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
25,00%
N/A
1x
20 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
50,00%
  • FTMUSDT
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
21 - 50x
0 < Pozycja ≤ 50 000
1,00%
21 - 25x
0 < Pozycja ≤ 50 000
1,00%
11 - 20x
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
2,50%
11 - 20x
50 000 < Pozycja ≤ 150 000
2,50%
6 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
5,00%
6 - 10x
150 000 < Pozycja ≤ 250 000
5,00%
5x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
10,00%
5x
250 000 < Pozycja ≤ 500 000
10,00%
3 - 4x
2,000,000 < Pozycja ≤ 5,000,000
12,50%
3 - 4x
500 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
2x
5 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
25,00%
2x
1 000 000 < Pozycja ≤ 4 000 000
25,00%
1x
10 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
50,00%
1x
4 000 000 < Pozycja ≤ 8 000 000
50,00%
  • AAVEUSDT, UNIUSDT
Poprzednie Poziomy Dźwigni i Margin
Nowe Poziomy Dźwigni i Margin
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Dźwignia Po Zmianie
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT)
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
21 - 50x
0 < Pozycja ≤ 50 000
1,00%
21 - 25x
0 < Pozycja ≤ 5 000
1,00%
11 - 20x
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
2,00%
11 - 20x
5 000 < Pozycja ≤ 25 000
2,50%
6 - 10x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
5,00%
6 - 10x
25 000 < Pozycja ≤ 100 000
5,00%
5x
1 000 000 < Pozycja ≤ 2 000 000
10,00%
3 - 5x
100 000 < Pozycja ≤ 250 000
10,00%
4x
2,000,000 < Pozycja ≤ 5,000,000
12,50%
2x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
12,50%
3x
5 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
16.65%
1x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
50,00%
2x
10 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
25,00%
N/A
1x
20 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
50,00%
Uwagi:
  • Należy zauważyć, że zmiana marginu utrzymania będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy posiadali otwarte pozycje w ramach tych Kontraktów Perpetual USDⓈ-M. Aby uniknąć ryzyka likwidacji (tj. współczynnik margin osiąga 100%), dodaj więcej marginu do swojego rachunku USDⓈ-M Futures lub zmniejsz pozycje. Zaleca się utrzymywanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • Zmiana stopy marginu utrzymania wpłynie na stopę finansowania. Ograniczona Stopa Finansowania = clamp (Stopa Finansowania, -0,75 * Wskaźnik Marginu Utrzymania, 0,75 * Wskaźnik Marginu Utrzymania). Aby uzyskać więcej informacji na temat stopy finansowania, zapoznaj się z Wprowadzeniem do Stawek Finansowania Binance Futures.
Więcej informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
16.06.2022
Znajdź nas na
Instagram: https://www.instagram.com/binance

Uwaga: Niniejsze ogłoszenie zostało zaktualizowane 17.06.2022 w celu wprowadzenia poprawek do dźwigni, floor, górnego limitu, stawki marginu utrzymania dla Kontraktu Perpetual FTMUSDT przed i po zmianie oraz zmiany czasu dostosowania dźwigni i poziomów marginu ​​dotkniętych Kontraktów Perpetual USDⓈ-M od 12:00 do 24:00.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się z dużym ryzykiem oraz możliwością wygenerowania zarówno znacznych zysków, jak i poniesienia znacznych strat. Zyski z przeszłości nie gwarantują przyszłego dochodu. W przypadku ekstremalnych zmian cenowych może dojść do likwidacji całego salda margin. Zawartych tutaj informacji nie należy traktować jako porady finansowej ani inwestycyjnej od Binance. Wszelkie strategie handlowe stosujesz według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez użytkownika z racji handlu kontraktami Futures. Więcej informacji o tym, jak się zabezpieczać, można znaleźć na naszej stronie z materiałami na temat Odpowiedzialnego Handlu.
Zastrzeżenie Dotyczące Ryzyka: Ceny kryptowalut są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność cen. Użytkownik powinien inwestować tylko w produkty, które są mu znane i w przypadku których rozumie związane z nimi ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wartość inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestor może nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą Państwo ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.