Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Specjalna Oferta Krypto na Lato: Zbieraj Beach Volleyball i Odblokuj Odznakę Mistrza, aby Podzielić się 50 000 BUSD!

2022-08-10 17:11
Okres Aktywności: od 09:00 (UTC) 10.08.2022 do 23:59 (UTC) 18.08.2022
Jak Mogę Wygrać?
 • Handluj, aby zbierać Beach Volleyball: Dokonaj transakcji (kupna lub sprzedaży) o równowartości co najmniej 100 BUSD w kwalifikowanych parach handlowych spot i margin wymienionych poniżej. Po zakończeniu każdej kwalifikowanej transakcji, użytkownicy mogą przejść do strony aktywności, aby odebrać Beach Volleyball.
 • Użytkownicy, którzy zbiorą wszystkie pięć unikalnych Beach Volleyball, mogą odblokować Odznakę Mistrza na stronie aktywności. Zbierz więcej Beach Volleyball, aby zgarnąć większą część całkowitej puli nagród.
Jakie Nagrody Można Wygrać?
 • Podziel się 50 000 BUSD w Voucherach Tokenowych!
Wszyscy użytkownicy, którzy zgromadzą minimalny całkowity wolumen handlowy (w tym kupna i sprzedaży) o równowartości 100 BUSD we wszystkich kwalifikowanych parach handlowych oraz odblokują Odznakę Mistrza, będą kwalifikować się do udziału w 50 000 BUSD w voucherach tokenowych w oparciu o liczbę zebranych Beach Volleyball.
Dziesięciu najlepszych zakwalifikowanych użytkowników uszeregowanych według liczby zebranych Beach Volleyball podzieli się po równo 15 000 BUSD w voucherach tokenowych. Wszyscy pozostali zakwalifikowani uczestnicy podzielą 35 000 BUSD w voucherach tokenowych, w oparciu o liczbę Beach Volleyball zebranych przez każdego zakwalifikowanego użytkownika w stosunku do całkowitej liczby Beach Volleyball zebranych przez zakwalifikowanych użytkowników (z wyłączeniem pierwszej dziesiątki zwycięzców).
Obliczenie Nagrody:
Nagroda dla każdego zakwalifikowanego użytkownika poza pierwszą dziesiątką zwycięzców = (Liczba Beach Volleyball zebranych przez użytkownika / Całkowita liczba Beach Volleyballs zebranych przez wszystkich zakwalifikowanych użytkowników z wyłączeniem tej z pierwszej dziesiątki zwycięzców) * 35 000 BUSD w voucherach tokenowych
Uwaga: Poza pierwszą dziesiątką zwycięzców, nagroda za każdego zakwalifikowanego użytkownika jest ograniczona do 500 BUSD w voucherach tokenowych.
Zasady i Warunki:
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą KYC i co najmniej jedną transakcje (kupna lub sprzedaży) o równowartości co najmniej 100 BUSD w kwalifikowanych parach handlowych spot i margin, będą kwalifikować się do nagród.
 • Kwalifikowane pary handlowe spot i margin (co najmniej równowartość 100 BUSD na transakcję):
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu dwóch tygodni od zakończenia aktywności. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się Jak zrealizować voucher.
 • Proszę pamiętać, że rzadkość każdej Beach Volleyball może się różnić.
 • Użytkownicy otrzymają nagrody tylko wtedy, gdy wszystkie pięć (5) Beach Volleyball zostanie zebranych, aby odblokować Odznakę Mistrza. Żadna inna kombinacja nie kwalifikuje się do nagrody.
 • Użytkownicy mogą wymieniać się swoimi Beach Volleyball z innymi użytkownikami bez żadnych limitów. Wymiany te mogą być zakończone o każdej porze dnia.
 • Binance nie akceptuje kupowania ani sprzedawania Beach Volleyball wśród użytkowników. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione w związku z tym straty.
 • Wolumen handlowy kont margin i subkont zostanie zsyntezowany ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading, zbiorowe rejestracje kont, handel self-dealing bądź wskazujących na manipulację rynku, etc.
 • Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji aktywności.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku użytkowania Margin. Handel margin niesie ze sobą znaczne ryzyko i wzmacnia zarówno straty, jak i zyski. Wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym predyktorem przyszłych wyników. Całość Twojego margin może zostać zlikwidowana w przypadku niekorzystnych zmian cen. Ta informacja nie powinna być traktowana jako doradztwo finansowe lub inwestycyjne. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić siebie, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.