Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Airdrop

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Będzie Wspierać Program Airdropu Sologenic (SOLO) dla Posiadaczy XRP (XRP)

2021-12-21 15:39
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance będzie wspierać Program Airdropa Sologenic (SOLO) dla posiadaczy XRP (XRP). Snapshoty zostaną wykonane przy pierwszym zweryfikowanym numerze indeksu księgi XRP ze znacznikiem czasu większym lub równym 00:00 (UTC) 24.12.2021. Kwota airdropa SOLO dla uprawnionego użytkownika zostanie określona na podstawie poniższej formuły:
Otrzymana ilość = Ilość posiadanych XRP w czasie wykonywania snapshota / Całkowite XRP posiadane przez Binance w czasie wykonywania snapshota * Całkowite SOLO otrzymane przez Binance podczas airdropa
Pamiętaj:
  • Snapshoty obejmują salda XRP w portfelach Spot, kontach Margin i Oszczędnościowych oraz Coin-Marginowanych portfelach Futures, ale z wyłączeniem portfeli Futures USDT-Marginowanych. Nierozdzielone płatności odsetkowe XRP nie zostaną uwzględnione.
  • Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych zmian cen lub odchyleń od ceny indeksu, Binance Futures podejmie dodatkowe środki ochronne, w tym między innymi dostosowanie poziomów margin w tym maksymalną wartość dźwigni, wartość pozycji i margin utrzymania na każdym poziomie, aktualizacja stawek finansowania, w tym stopy procentowej, premium i ograniczonej stopy finansowania, zmiana składników indeksu cen oraz korzystanie z mechanizmu Ochrony Ostatniej Ceny w celu aktualizacji Ceny Mark. Więcej informacji można znaleźć w Indeksie Cen.
  • XRP pożyczone z Margin lub Pożyczek Krypto lub XRP przeniesione do portfeli Spot z tych kont nie będzie kwalifikować się do airdropu. Należy pamiętać, że oprocentowanie margin XRP może być dostosowywane w zależności od rynku. Aby zapoznać się z listą najbardziej aktualnych marginowalnych aktywów oraz dalszych informacji na temat określonych limitów i stawek, zapoznaj się z Danymi Dotyczącymi Marginu.
  • Salda XRP poniżej 10 XRP (w tym te w zleceniach handlowych) nie będą kwalifikować się do airdrop'a.
  • Binance będzie dystrybuować tokeny SOLO po zakończeniu dystrybucji tokenów SOLO do posiadaczy XRP przez projekt. Po zakończeniu dystrybucji opublikujemy kolejne ogłoszenie.
  • Odnosząc się do dodania handlu SOLO na Binance, SOLO przejdzie przez ten sam rygorystyczny proces weryfikacji, który Binance przeprowadza dla każdej kryptowaluty. Obsługa tego airdropa nie gwarantuje umieszczenia SOLO na giełdzie. Binance nie gwarantuje żadnych notowań zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką.
  • Osoby oraz podmioty z USA i kraje objęte sankcjami nie są uprawnione do odbioru tego airdropu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami Korzystania z Binance.
Więcej informacji na temat dystrybucji SOLO wśród posiadaczy XRP można znaleźć pod następującymi linkami:
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
21.12.2021
Znajdź nas na
Uwaga: To ogłoszenie zostało zaktualizowane 22.12.2021, aby uwzględnić specjalne uwagi dotyczące futures i margin.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie, i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.