Binance Margin
Funday Friday
TGIF - Thank God It's Friday!
20% opłata za handel Margin może być dzielona w każdy piątek.
Nagrody do Odebrania
--
Odebrane Nagrody
--
1
Handluj marginem
Handluj lub pożycz na Binance Margin w ciągu tygodnia
2
Odbierz swój bonus
Dostępne co tydzień w piątki od 09:00 UTC
3
Powtórz!
Binance Margin Funday Friday dobiegł końca.
Zasady programu nagród Funday Friday
Okres Wydarzenia:
Każdy piątek rozpoczynając od 09:00 (UTC) 14 stycznia 2022.
Wymagania:
Aby wziąć udział, należy posiadać konto Binance Margin i przejść weryfikację KYC. Kwalifikujesz się, jeśli Twój średni dzienny wolumen obrotu margin wynosi 1000 BUSD lub więcej. Użytkownicy z krajów objętych ograniczeniami nie są obecnie obsługiwani.
Zasady:
1.Stworzyliśmy ten program, aby dzielić się nagrodami. Możesz otrzymywać nagrody w oparciu zarówno o wolumen handlowy Margin, jak i całkowitą kwotę pożyczki. Oto jak to działa. W każdy piątek o godzinie 00:00 UTC+8, pobieramy 20% dochodu z opłat transakcyjnych Binance Margin. 5% jest dystrybuowane w oparciu o średnią kwotę pożyczki, a pozostałe 15% w oparciu o średnie wolumeny obrotu. Nagrody są w BUSD. Oto jak obliczamy oba typy.
2.Nagrody za Twój wolumen obrotu:
Nagroda zależy od Twojego średniego dziennego wolumenu obrotu Margin podzielonego przez średni dzienny wolumen obrotu Margin wszystkich użytkowników.
Obliczamy dochód z opłat transakcyjnych Binance Margin za okres od 16:00 (UTC) poprzedniego czwartku do 16:00 (UTC) następnego czwartku.
Twój średni dzienny wolumen obrotu obejmuje zarówno cross, jak i izolowany margin. Wykonujemy snapshota kwoty pożyczki w każdy czwartek, a obejmuje on okres od 16:00 (UTC) poprzedniego czwartku do 16:00 (UTC) bieżącego czwartku.
Średni dzienny wolumen obrotu powinien wynosić nie mniej niż 1000 BUSD. Jeśli Twój średni dzienny wolumen obrotu przekracza 50 000 BUSD, obliczamy go jako 50 000 BUSD.
3.Nagrody za Twoją kwotę pożyczki margin:
Nagroda zależy od Twojej średniej dziennej kwoty pożyczki margin podzielonej przez średnią dzienną kwotę pożyczek margin wszystkich użytkowników Margin.
Twoja dzienna średnia kwota pożyczki obejmuje zarówno cross, jak i izolowany margin. Wykonujemy snapshota kwoty pożyczki w każdy Czwartek, a obejmuje on okres od 16:00 (UTC) poprzedniego Czwartku do 16:00 (UTC) bieżącego Czwartku.
Średnia dzienna kwota pożyczki nie powinna być mniejsza niż 100 BUSD. Jeśli średnia dzienna kwota pożyczki margin przekracza 100 000 BUSD, obliczamy ją jako 100 000 BUSD.
*Dochód z opłat w wysokości 20% i średni dzienny wolumen pożyczek/transakcji netto zostaną obliczone na podstawie ceny par BUSD kwalifikujących się aktywów na Binance o godzinie 16:00 (UTC) każdego dnia w okresie promocji.
Dystrybucja:
1.Bonus zostanie wysłany na Twoje konto spot bezpośrednio po jego odebraniu. Wygaśnie, jeśli nie odbierzesz go w ciągu 5 dni.
2.Wolumen obrotu i kwota pożyczki subkonta będą liczone w ramach kont macierzystych.
Gotowy(-a) na rozpoczęcia Handlu Margin?