Pożyczki kryptograficzne
Pożycz na transakcje Spot/Margin/Futures lub staking, aby uzyskać wysokie APY.
Spłać w dowolnym momencie
Stawki Poziomów VIP
Brak opłaty transakcyjnej
Nisko Oprocentowany Loan Staking
Częściowa Likwidacja
Za mała kwota? Wypróbuj Pożyczkę VIPAplikuj Teraz
Chcę pożyczyć
Kwota zabezpieczenia
Początkowa LTV
Termin Pożyczki (Dni)
7
14
30
90
180
Odsetki
Godzinowa Stopa Procentowa
-
Łączna kwota odsetek
-
Instrukcja Użytkownika
Więcej danych o pożyczkach
FAQs
Jakie krypto mogę pożyczyć na Binance Crypto Loans?
Binance Crypto Loans oferuje szeroką gamę kryptowalut jako aktywów i zabezpieczeń pożyczkowych, w tym BUSD, USDT, BTC i ETH. Sprawdź stronę Dane Pożyczek, aby uzyskać więcej informacji.
Jakie są Warunki Pożyczki?
Pożyczki są dostępne na okres od 7, 14, 30, 90 do 180 dni. Zawsze możesz spłacić pożyczkę z wyprzedzeniem. Odsetki będą wtedy naliczone za tyle godzin, ile trwała pożyczka. Nie ma żadnych kar za wcześniejszą spłatę
Jak naliczane są odsetki?
Odsetki są naliczane co godzinę, a mniej niż jedna godzina jest liczona jako pełna godzina. Stopa procentowa zaczyna być naliczana w momencie zaciągnięcia pożyczki.
Czym jest LTV?
LTV to skrót od Loan-to-Value. To wartość Twojej pożyczki plus odsetki (jeżeli są) w stosunku do wartości Twojego zabezpieczenia. Wartość jest określona przez cenę indeksu .

LTV = Wartość Pożyczki / Wartość Zabezpieczenia
Co się stanie, jeśli moja spłata będzie opóźniona?
Ze spłatą pożyczki możesz spóźnić się 72 godziny (dla 7 oraz 14 dniowych pożyczek) lub 168 godzin (dla pożyczek na 30 dni, 90 dni i 180 dni). Podczas tego okresu odsetki godzinowe naliczane są 3-krotnie. Jeśli nie spłacisz pożyczki po tym okresie, aby uregulować dług zlikwidujemy Twoje zabezpieczenie.
Co mogę zrobić z pożyczką krypto ?
Możesz wykorzystać pożyczkę do dowolnego celu, w tym do handlu na rynku spot, margin lub futures, stakowania, a nawet wypłaty środków.
Czym jest „Staking Pożyczki”?
Loan staking wspiera zabezpieczenie z logo [Staking]. Loan staking generuje zysk redukując odsetki od zlecenia pożyczki poprzez stakowanie zabezpieczenia. Zysk ze stakowania będzie oscylował i zmieniał się w czasie. Jednak wszystkie zlecenia pożyczek, które biorą udział w stakowaniu, będą obliczane na podstawie zysku i oprocentowania wyświetlanego w momencie pożyczania. Binance stara się oferować swoim użytkownikom tylko najlepsze projekty stakingowe.

Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione z powodu problemów związanych z bezpieczeństwem kontraktu w ramach projektu on-chain. Przeczytaj uważnie i zaakceptuj Umowę Serwisową Binance Loan zanim skorzystasz z Binance Loans.
Czy mogę odnowić moje zlecenie pożyczki?
Tak. Bez względu na pożyczony token (np. Bitcoin, Ethereum), możesz odnowić zlecenie pożyczki w ciągu 24 godzin przed terminem płatności. Należy pamiętać, że zlecenia 180-dniowe i zlecenia loan staking nie mogą zostać odnowione, a każde zlecenie pożyczki można odnowić tylko raz.
Czym jest „Automatyczne Doładowanie”?
Funkcja Auto Uzupełniania pomaga lepiej zarządzać pozycjami pożyczkowymi, poprzez automatyczne przeniesienie równoważnych aktywów zabezpieczających do zleceń pożyczkowych z Portfela Spot, aby utrzymać początkowy współczynnik LTV podczas margin call lub wezwania do likwidacji.
Gdy Twoje LTV osiągnie poziom Margin Call LTV lub LTV Likwidacji, dostępne aktywa w portfelu spot zostaną automatycznie wykorzystane do uzupełnienia zabezpieczenia, aż do momentu, gdy Twoje LTV osiągnie początkowe LTV lub wyczerpią się dostępne aktywa w portfelu spot.
Rozumiem, że nadal istnieje szansa, że moje aktywa dostępne w portfelu spot nie są wystarczające i mogą zostać zlikwidowane nawet po automatycznym doładowaniu. Użytkownicy powinni zawsze być świadomi ryzyka i dostosowywać swoje pozycje. Wszystkie Twoje zabezpieczenia i dostępne aktywa spot mogą zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych ruchów cen.
Należy zawsze być świadomym ryzyka związanego z pożyczką i w porę dostosować swoje pozycje, jeśli takowe istnieją, aby zminimalizować to ryzyko.
Aby włączyć Auto Uzupełnianie, przejdź do zakładki [Przegląd Aktywów] i włącz przycisk [Auto Uzupełnianie] w prawym górnym rogu.
Czym jest "Częściowa Likwidacja"?
„Częściowa Likwidacja” pomaga użytkownikom zmniejszyć ryzyko likwidacji i obniżyć ewentualne straty. Po osiągnięciu LTV likwidacji, Twoje pozycje zostaną częściowo zlikwidowane (za każdym razem ~50%), dopóki LTV nie powróci do początkowego poziomu. Gdy pozostałe saldo pożyczki będzie równe lub mniejsze niż 200 USD, Twoja pozycja zostanie całkowicie zlikwidowana. Pamiętaj, że w ekstremalnych warunkach rynkowych, Twoje pozycje mogą nadal zostać w pełni zlikwidowane.