Informacje
Stopa finansowania w czasie rzeczywistym
Historia prowizji za funding
Historia naliczeń na poczet Insurance Fund
Indeks
Dane na temat rynku
Kontrakty
Kategoria
Niespłacone odsetkiStosunek pozycji Long/Short u najlepszych traderów (konta)Stosunek pozycji Long/Short u najlepszych traderów (pozycje)Wskaźnik Long/ShortWolumen Taker Kupna/Sprzedaży
Niespłacone odsetki
Okres
Stosunek pozycji Long/Short u najlepszych traderów (konta)
Stosunek netto pozycji typu Long oraz pozycji typu Short względem wszystkich pozycji otworzonych na kontach najlepszych traderów. Każde z kont jest liczone tylko raz.
% kont z pozycjami Long = Ilość otwartych pozycji typu long na kontach najlepszych traderów / Całkowita ilość otwartych pozycji
% kont z pozycjami Short = Ilość otwartych pozycji typu short na kontach najlepszych traderów / Całkowita ilość otwartych pozycji
Wskaźnik Long/Short (ilość kont) = % kont z pozycjami Long / % kont z pozycjami Short
Okres
Stosunek pozycji Long/Short u najlepszych traderów (pozycje)
Różnica pomiędzy otwartymi pozycjami long oraz short względem wszystkich otwartych pozycji
% pozycji Long = Ilość kont najlepszych traderów z otwartymi pozycjami Short / Całkowita ilość otwartych pozycji najlepszych traderów
% pozycji Short = Ilość kont najlepszych traderów z otwartymi pozycjami Short / Całkowita ilość otwartych pozycji najlepszych traderów
Wskaźnik Long/Short (Pozycje) = % pozycji Long / % pozycji Short
Okres
Wskaźnik Long/Short
Stosunek kont z otwartymi pozycjami krótkimi i długimi do wszystkich otwartych pozycji. Jedno konto oznacza jednego użytkownika.
Longi = Liczba kont z otwartymi pozycjami long / Całkowita liczba wszystkich kont z otwartymi pozycjami
Shorty = Liczba kont z otwartymi pozycjami short / Całkowita liczba wszystkich kont z otwartymi pozycjami
Wskaźnik Long/Short = % Longów / % Shortów
Okres
Wolumen Taker Kupna/Sprzedaży
Taker Buy Wolumen: całkowity wolumen zleceń kupna zrealizowanych przez nabywców w danym okresie.
Taker Sell Wolumen: całkowity wolumen zleceń sprzedaży wypełnionych przez nabywców w tym okresie.
Okres