Simple Earn

Prosty sposób wpłacania i zarabiania
Dopasuj moje aktywa
Produkty z ochroną kapitału
Zdobywaj nagrody za produkty z ochroną kapitału.
Moneta
APR
Czas Trwania(Dni)
Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

1
Jak działa Simple Earn?
Dzięki Simple Earn użytkownicy mogą zdobywać nagrody poprzez deponowanie swoich aktywów cyfrowych na okresy elastyczne lub stałe.

Użytkownicy mogą w każdej chwili dokonywać subskrypcji produktów elastycznych, aby zacząć zdobywać nagrody w dowolnej chwili. Wykup produktów stałych następuje w dniu wykupu określonym w przypadku każdej subskrypcji.
2
Jakie nagrody można zdobyć dzięki produktom elastycznym?
Produkty Elastyczne przyznają nagrody w oparciu o APR w Czasie Rzeczywistym oraz Bonusowe Poziomy APR Rozdawane nagrody są zaokrąglane do 8 miejsc po przecinku.
APR w Czasie Rzeczywistym to wskazanie na żywo nagród, które możesz otrzymać i które mogą się zmieniać co minutę. Nagrody są naliczane i bezpośrednio gromadzone w Twoim Portfelu Earn co minutę.
Bonusowe Poziomy APR są oferowane od czasu do czasu na wybranych Produktach Elastycznych poprzez strukturę warstwową i może ulec zmianie każdego dnia. Nagrody te są naliczane następnego dnia po subskrypcji, począwszy od godziny 00:00 UTC. Zaczniesz otrzymywać wypłaty nagród w swoim Portfelu Spot dzień po rozpoczęciu naliczania (dwa dni po subskrypcji) między 00:00 UTC a 08:00 UTC.
3
Jaka jest polityka realizacji Produktów Elastycznych?
Twoje aktywa Produktów Elastycznych zostaną zwrócone do Portfela Spot natychmiast po pomyślnym rozpatrzeniu wniosków o umorzenie.
Jednakże dzienne limity wykupu dotyczą każdego Produktu Elastycznego i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Te ograniczenia i potencjalne opóźnienia w otrzymaniu wpływów z wykupu mogą być wynikiem różnych czynników, w tym między innymi: ekstremalnej zmienności rynku, opóźnień w sieci, znacznej liczby jednoczesnych instrukcji wykupu od innych użytkowników Binance, lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
4
Gdzie mogę szukać nagród, które zdobyłem(-am) za Elastyczne produkty?
Nagrody APR w Czasie rzeczywistym są dodawane co minutę bezpośrednio do salda każdego Elastycznego produktu w Twoim portfelu Earn (nie w Twoim portfelu Spot). Nagrody Bonusowych poziomów APR są codziennie dystrybuowane do Twojego portfela Spot. Możesz odwołać się do swojego portfela Earn w sprawie zdobytych nagród, lub historii Simple Earn w celu uzyskania historycznych zapisów pod "Nagrody APR w czasie rzeczywistym" lub "Nagrody Bonusowych poziomów APR".
5
Jakie nagrody mogę otrzymać za Produkty Stałe?
APR Produktu Stałego podlega codziennym zmianom. Nagrody te są naliczane następnego dnia po subskrypcji, począwszy od godziny 00:00 UTC. Zaczniesz otrzymywać wypłaty nagród w swoim Portfelu Spot dzień po rozpoczęciu naliczania (dwa dni po subskrypcji) między 00:00 UTC a 08:00 UTC.
Pokaż więcej