Binance Staking, poświęcony zwiększaniu dochodów użytkowników ze stakingu
Zaloguj się przed wyświetleniem
Stały Staking
Staking DeFi
Staking DeFi
Oś czasu Stakingu DeFi
Nie ma więcej produktów Stakingowych DeFi

FAQ

  Czym jest Staking DeFi?

  DeFi (Zdecentralizowane Finanse) to sposób świadczenia usług finansowych użytkownikom poprzez smart kontrakty. Istniejące projekty DeFi mają na celu zapewnienie wyższych rocznych zysków dla określonych walut.

  O Stakingu DeFi na Binance

  Próg dla użytkowników produktów DeFi jest stosunkowo wysoki. Binance DeFi Staking działa w imieniu użytkowników, pomagając im korzystać z niektórych produktów DeFi, pozyskiwać i dystrybuować zrealizowane zyski oraz uczestniczyć w produktach DeFi za pomocą jednego kliknięcia.

  Jakie są zalety Stakingu DeFi?

  1. Łatwość korzystania: Aby uczestniczyć w Stakingu DeFi nie musisz zarządzać kluczami prywatnymi, pozyskiwać zasobów, dokonywać transakcji ani wykonywać innych skomplikowanych zadań. Kompleksowa usługa Binance umożliwia użytkownikom uzyskiwanie sporych nagród bez konieczności posiadania portfela on-chain. 2. Brak opłaty gas: Staking Binance deponuje środki użytkownika na inteligentnych kontraktach w jego imieniu, dzięki czemu oszczędza on na opłatach gas.

  Czy Binance poniesie straty, jeśli kontrakt on-chain zostanie zaatakowany podczas Stakingu DeFi?

  Nie. Binance działa jedynie jako platforma do prezentowania projektów i dostarczania użytkownikom powiązanych usług, takich jak dostęp do środków w imieniu użytkownika, dystrybucja zarobków itp. Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku bezpieczeństwa kontraktu on-chain.

  Jak obliczany jest cykl zarobków po wzięciu udziału w Stakingu DeFi?

  Po pomyślnej alokacji środków w Stakingu DeFi zarobki naliczają się od godziny 00:00 (UTC) następnego dnia. Minimalny okres naliczania zarobków to jeden dzień. Zarobki za okres krótszy niż jeden dzień nie są uwzględniane w podziale zarobków.

  Na jak długo muszę zablokować swoje środki, aby wziąć udział w Stakingu DeFi?

  Obecnie okres blokady dla zwykłych produktów wynosi 1 dzień. Fundusze zostaną odblokowane i zwrócone na Twoje konto w dniu T + 1. Jednak w miarę dodawania większej liczby typów produktów okresy blokady będą się różnić. Okresy blokady dla różnych produktów zostaną określone w informacjach w interfejsie produktu.

  Czy w przypadku wcześniejszego wykupu mogę uzyskać część odsetek?

  Niestety przedterminowa realizacja odliczy cały dochód oparty na odsetkach. Dzieje się tak, ponieważ aktywa zobowiązane do udziału są zablokowane w smart kontrakcie on-chain, a operacja umorzenia wymaga bardziej skomplikowanej operacji ręcznej do zainicjowania i obejmuje pewne opłaty za transfer na blockchainie. Podczas subskrypcji produktów DeFi Staking wybierz odpowiedni czas blokady.

  Dlaczego kapitał jest obniżany w przypadku wcześniejszego wykupu?

  Nie ma głównego mechanizmu kar za przedterminowy wykup, a redukcja kwoty głównej ma na celu odliczenie wypłaconych odsetek. Przykład: Użytkownik A subskrybuje 7-dniowe produkty do zarządzania majątkiem przy użyciu BNB o godzinie 21:00, 9 dnia danego miesiąca. Dochód zostanie obliczony 10 dnia o godzinie 8:00, a portfel spot otrzyma dochód z blokady z poprzednich dni po godzinie 8:00, 11 dnia; Użytkownicy, którzy wykupią z wyprzedzeniem 12 dnia o 16:00, odliczą od kwoty głównej wypłacony dwudniowy dochód; tym samym zmniejszając kwotę główną wypłaty.

  Jak długo trwa realizacja?

  Realizacja wymaga 1 dnia na odblokowanie. Dzieje się tak, ponieważ stakowane aktywa użytkowników są wykorzystywane do udziału w smart kontrakcie on-chain. Realizacja i dystrybucja również wymagają pewnego czasu. Na przykład, użytkownik A zrealizował Staking DeFi oparty na BNB o godzinie 21:00, 9 września z okresem odblokowania wynoszącym 24 godziny. Okres odblokowania rozpocznie się o godzinie 8:00 (UTC), 10 września i zakończy się o godzinie 8:00, 11 września. W związku z tym kapitał może zostać odebrany najwcześniej 11-go rano. Przed zainwestowaniem w produkty DeFi należy wziąć pod uwagę ograniczenie okresu odblokowania.

  Jakie kryptowaluty są obsługiwane?

  Istnieje ponad 60+ kryptowalut, których możesz używać na Binance Defi Staking. Możesz wybierać spośród dziesiątek cyfrowych aktywów, takich jak Bitcoin, Ethereum i stablecoiny.

  Mój stakowany produkt automatycznie został ponownie zestakowany. Kiedy naliczane i wypłacane są odsetki?

  W dniu, w którym stakowany produkt wygaśnie, automatycznie zostanie on zestakowany zgodnie z czasem trwania dla poprzedniego produktu i natychmiast uzyska odsetki. Na przykład, jeśli Twój staking wygasa 1 marca, zostanie automatycznie ponownie zestakowany 1 marca, a odsetki zaczną być naliczane tego samego dnia. Zostaną one dostarczone do Ciebie 2 marca.

  Czy mogę wybrać przedterminową realizację po auto-stakingu?

  Tak, można dokonać wcześniejszej realizacji. Po wybraniu wcześniejszej realizacji kapitał zostanie zwrócony na konto spot, a wypłacone odsetki zostaną odjęte od zwróconego kapitału. Ze względu na różne globalne strefy czasowe otrzymanie tokenów zajmuje 48-72 godzin.
Zobacz więcej