Binance Staking, poświęcony zwiększaniu dochodów użytkowników ze stakingu
Zaloguj się przed wyświetleniem
Stały Staking
Staking DeFi
Staking DeFi
Oś czasu Stakingu DeFi
Ostrzeżenie o Ryzyku
Binance stara się oferować swoim użytkownikom tylko najlepsze projekty Miningowe DeFi. Jednak Binance działa wyłącznie jako platforma do prezentowania projektów i dostarczania użytkownikom powiązanych usług, takich jak dostęp do funduszy w imieniu użytkownika, dystrybucja zarobków, itp. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z bezpieczeństwem kontraktów on-chain w ramach projektu.
Nie ma więcej produktów Stakingowych DeFi

FAQ

  Czym jest Staking DeFi?

  DeFi (Zdecentralizowane Finanse) to sposób świadczenia usług finansowych użytkownikom poprzez smart kontrakty. Istniejące projekty DeFi mają na celu zapewnienie wyższych rocznych zysków dla określonych walut.

  O Stakingu DeFi na Binance

  Próg dla użytkowników produktów DeFi jest stosunkowo wysoki. Binance DeFi Staking działa w imieniu użytkowników, pomagając im korzystać z niektórych produktów DeFi, pozyskiwać i dystrybuować zrealizowane zyski oraz uczestniczyć w produktach DeFi za pomocą jednego kliknięcia.

  Jakie są zalety Stakingu DeFi?

  1. Łatwy w użyciu: Aby uczestniczyć w Stakingu DeFi nie musisz zarządzać kluczami prywatnymi, pozyskiwać zasobów, dokonywać transakcji ani wykonywać innych skomplikowanych zadań. Kompleksowa usługa Binance umożliwia użytkownikom uzyskanie sporych nagród bez konieczności posiadania portfela on-chain. 2. Bezpieczne fundusze: Binance, aby zmniejszyć ryzyko wybiera tylko najlepsze projekty DeFi w branży i monitoruje system DeFi w czasie rzeczywistym. 3. Wyższe zyski: Staking DeFi eliminuje wygórowane opłaty, które idą w parze z kapitałem handlowym. Użytkownicy są w stanie uzyskać najwyższe możliwe zyski przy stałym poziomie ryzyka

  Czy Binance poniesie straty, jeśli kontrakt on-chain zostanie zaatakowany podczas Stakingu DeFi?

  Nie. Binance działa jedynie jako platforma do prezentowania projektów i dostarczania użytkownikom powiązanych usług, takich jak dostęp do środków w imieniu użytkownika, dystrybucja zarobków itp. Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku bezpieczeństwa kontraktu on-chain.

  Jak obliczany jest cykl zarobków po wzięciu udziału w Stakingu DeFi?

  Gdy środki zostaną pomyślnie przydzielone do Stałego Stakingu, zarobki są obliczane począwszy od 00:00 (UTC) następnego dnia. Minimalny okres naliczania zarobków to jeden dzień; zarobki za okres krótszy niż jeden dzień nie zostaną uwzględnione w dystrybucji zarobków.

  Na jak długo muszę zablokować swoje środki, aby wziąć udział w Stakingu DeFi?

  Obecnie okres blokady dla zwykłych produktów wynosi 1 dzień. Fundusze zostaną odblokowane i zwrócone na Twoje konto w dniu T + 1. Jednak w miarę dodawania większej liczby typów produktów okresy blokady będą się różnić. Okresy blokady dla różnych produktów zostaną określone w informacjach w interfejsie produktu.

  Czy w przypadku wcześniejszego wykupu mogę uzyskać część odsetek?

  Niestety przedterminowa realizacja odliczy cały dochód oparty na odsetkach. Dzieje się tak, ponieważ aktywa zobowiązane do udziału są zablokowane w smart kontrakcie on-chain, a operacja umorzenia wymaga bardziej skomplikowanej operacji ręcznej do zainicjowania i obejmuje pewne opłaty za transfer na blockchainie. Podczas subskrypcji produktów DeFi Staking wybierz odpowiedni czas blokady.

  Dlaczego kapitał jest obniżany w przypadku wcześniejszego wykupu?

  Nie ma głównego mechanizmu kar za przedterminowy wykup, a redukcja kwoty głównej ma na celu odliczenie wypłaconych odsetek. Przykład: Użytkownik A subskrybuje 7-dniowe produkty do zarządzania majątkiem przy użyciu BNB o godzinie 21:00, 9 dnia danego miesiąca. Dochód zostanie obliczony 10 dnia o godzinie 8:00, a portfel spot otrzyma dochód z blokady z poprzednich dni po godzinie 8:00, 11 dnia; Użytkownicy, którzy wykupią z wyprzedzeniem 12 dnia o 16:00, odliczą od kwoty głównej wypłacony dwudniowy dochód; tym samym zmniejszając kwotę główną wypłaty.

  Ile czasu zajmuje wykup z wyprzedzeniem?

  Przedterminowy wykup wymaga 1 dnia na odblokowanie. Dzieje się tak, ponieważ aktywa zastawione przez użytkowników są używane w kontraktach on-chain. Działania związane z realizacją i dystrybucją również wymagają pewnego czasu, na przykład: Użytkownik A wykupił produkt DeFi Staking oparty na BNB z wyprzedzeniem o godzinie 21:00, 9 września. Okres odblokowania to 1 dzień. Okres odblokowania rozpocznie się o 8:00, 10 września i zakończy o 8:00, 11 września. Dlatego kapitał może zostać odebrany przez użytkownika najwcześniej 11 września rano. Zanim zainwestujesz w produkty DeFi, rozważ ograniczenia związane z okresem odblokowania przed potwierdzeniem inwestycji.
Zobacz więcej