Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Wszystko, Co Trzeba Wiedzieć o Smart Kontraktach NFT

2022-08-05

Co Warto Wiedzieć

  • W świecie technologii blockchain smart kontrakty odgrywają ważną rolę w ramach wielu zastosowań praktycznych.

  • Szczególnie ważna staje się rola smart kontraktów NFT, ponieważ metawers i sieć Web3 cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

  • Oto krótki kurs na temat smart kontraktów NFT, ich działania, oraz tego, jak możemy z nich korzystać.

Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego smart kontrakty NFT są „inteligentne”, jak działają, jakie mają właściwości oraz jakie są aktualne i potencjalne zastosowania praktyczne smart kontraktów.

Czy wiesz, że tokeny NFT funkcjonują na blockchainie i zarządzają nimi smart kontrakty? Kiedy kupujesz lub sprzedajesz NFT, najprawdopodobniej realizujesz transakcje za pośrednictwem smart kontraktów. 

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym niezawodnym rozwiązaniu software oraz o tym, jak może ono pomóc w weryfikacji własności, zwalczaniu fałszerstwa i nie tylko.

Czym Jest Smart Kontrakt?

 Smart kontrakt to program przechowywany na blockchainie, który automatycznie wymusza określone działania po spełnieniu z góry określonych warunków. W systemie zdecentralizowanym dwie strony mogą się ze sobą komunikować, zastępując potrzebnego zwykle do realizacji transakcji pośrednika smart kontraktem. Blockchainy, w tym m.in. Bitcoin i Ethereum, ułatwiają transakcje i automatyzują procesy przy użyciu smart kontraktów.

Dlaczego smart kontrakty są „inteligentne”? Te fragmenty kodu automatycznie wykonują procedury i nie popełniają błędów ludzkich, ostatecznie skracając czas i koszty związane z tradycyjnymi umowami. Oprócz tego, że eliminują błędy ludzkie, smart kontrakty mają również inne zalety, przez co są ważne dla branży blockchain.

Zalety korzystania ze smart kontraktów

 Ułatwiają transakcje w systemie niewymagającym zaufania, co daje pewność, że strony mogą się komunikować mimo że się nie znają i nie muszą sobie ufać.

Eliminują konieczność korzystania z pośredników oraz papierologię, zwiększając szybkość i obniżając koszty.

niezmienne i po wdrożeniu nie da się ich edytować, przez co są bezpieczniejsze.

W przypadku wdrożenia na publicznym blockchainie smart kontrakty są transparentne i wszyscy je widzą.

Przed wdrożeniem można je dostosować do swoich potrzeb, dzięki czemu są uniwersalne i nadają się do różnych zastosowań.

Są także deterministyczne i robią tylko to, do czego zostaną zaprogramowane.

Nie niosą ryzyka błędów ludzkich, ponieważ są zautomatyzowane.

To powiedziawszy, smart kontrakty nie są prawnie wiążące, w przeciwieństwie do tradycyjnych umów. Oznacza to, że chociaż te wiersze kodu pomagają w osiąganiu konkretnych rezultatów na blockchainie, nie są w stanie egzekwować umów w trybie off-chain.

Tworzenie NFT za Pomocą Smart Kontraktów

NFT powstają w ramach procedury zwanej wybijaniem lub mintowaniem, która polega na konwersji obrazów, filmów, nagrań dźwiękowych i innych plików cyfrowych na aktywa krypto na blockchainie. Zasadniczo rzecz biorąc, kiedy tworzymy NFT, konfigurujemy kod smart kontraktu, który decyduje o charakterystyce naszych tokenów.

Aby zapewnić łatwą komunikację NFT z aplikacjami, ustanowiono kilka norm dotyczących smart kontraktów. Jest np. kilka blockchainów, które obsługują smart kontrakty, z narzędziami do tworzenia NFT – np. TRON, EOS i Tezos. Bez wspólnej normy kodowania smart kontraktów, a ostatecznie również NFT, może pojawić się sytuacja, w której tokenami NFT zmintowanymi na różnych platformach nie będzie się dało handlować na jednym rynku.

Standardy smart kontraktów do tworzenia NFT

Wśród różnych norm dostępnych w sferze krypto, standard ERC-721 sieci Ethereum jest jednym z najbardziej powszechnych. Była to również pierwsza tego typu normalizacja niewymiennych tokenów w sieci Ethereum. Ten pionierski standard w dziedzinie mintowania NFT wykorzystuje się często do tworzenia i emitowania NFT. Wymogiem ERC-721 jest to, aby wszystkie tokeny były niewymienne i miały niepowtarzalne identyfikatory, czego inne standardy mogą nie być w stanie wyegzekwować.

Oprócz ERC-721, istnieje jeszcze jeden standard stosowany głównie w świecie gamingu NFT. ERC-1155 zostało stworzone zarówno dla aktywów wymiennych – np. walut w grze – jak i niewymiennych – np. skórek z edycji limitowanych.

Smart kontrakty, NFT i metawers

 Metawers można uznać za trójwymiarowy cyfrowy wszechświat łączący świat finansowy, wirtualny i fizyczny. Tokeny NFT, gry w technologii blockchain oraz kryptowaluty, jakie znamy i których używamy, byłyby częścią metawersu.

Jeżeli smart kontrakty są podstawą NFT, to nic dziwnego, że są również ważnym narzędziem w budowaniu metawersu. Np. sztuka i gry NFT to dwa potencjalne aspekty obecnego krajobrazu metawersowego, którym działanie zapewnić mogą smart kontrakty. Dzięki nim można również ułatwić transakcje pieniężne, eliminując potrzebę korzystania ze strony trzeciej i zmniejszając tarcie komunikacyjne w metawersie.

Inne Powiązane z NFT Zastosowania Smart Kontraktów

Egzekwowanie własności i weryfikacja autentyczności

Smart kontrakty wykorzystywane do emisji NFT mogą pomóc w egzekwowaniu własności i uwierzytelnianiu danych. Jeżeli tokeny te znajdują się na publicznym blockchainie, każdy może wejść w informacje o własności i czasie utworzenia. 

Wyobraźmy sobie teraz cyfrowe dyplomy. Instytucje oświatowe mogłyby wydawać studentom niepowtarzalne NFT na publicznych blockchainach. Pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić studentów, mogliby sprawdzić autentyczność dyplomów kandydatów, wyszukując je w odpowiednim eksploratorze bloków. Taka wyszukiwarka daje każdemu dostęp do publicznych informacji zapisanych na blockchainie.

Można to również rozszerzyć do licencjonowania w ramach NFT. Szczegóły przenoszonych praw do obrazu lub pliku dźwiękowego mogą być utworzone i łatwo przeniesione na kolejnego posiadacza tokena NFT. Każdy może sprawdzić zarówno własność, jak i prawa licencyjne kupujących.

Zapobieganie plagiatom i fałszerstwom

Z pomocą NFT smart kontrakty mogą również pomóc w walce z podróbkami i plagiatami. Jako iż zbudowane są na blockchainie, smart kontrakty mogą automatycznie sprawdzać czas i miejsce utworzenia tokena, tj. pierwszy zarejestrowany adres portfela właściciela. Programy te mogą również ustalać własność twórczości, służyć do walki z fałszowaniem certyfikatów i ułatwiać eliminację problemu podrabiania produktów. Tego typu produkty można np. automatycznie odfiltrować, jeżeli nie spełniają określonych warunków wstępnych.

Ułatwianie transakcji handlowych

Dzięki smart kontraktom transakcje handlowe można usprawnić na dwa sposoby: szybkość i bezpieczeństwo. 

Dzięki smart kontraktom dwie strony mogą zawrzeć umowę i mieć pewność, że wcześniej ustalony wynik zostanie wyegzekwowany po spełnieniu warunków. Można wyeliminować opóźnienia wynikające z braku zaufania, co nadaje przebiegowi transakcji większą skuteczność. Strony mogą sobie nawzajem nie ufać, ale zabezpiecza je smart kontrakt, który zrealizuje transakcję, kiedy tylko zostaną spełnione warunki umowy. 

Rozpatrzmy przykład zakupu domu. Kiedy tylko kupujący spełni wszystkie wymagania, takie jak np. sprawdzenie zdolności kredytowej oraz pomyślna wpłata zaliczki, smart kontrakt może wydać sprzedającemu środki i jednocześnie przenieść własność na kupującego. Transakcja, w skład której może wchodzić przeniesienie praw własności, zostanie również zarejestrowana na blockchainie w celu łatwej weryfikacji.

Wniosek

Smart kontrakty są bardzo wszechstronne i można je dopasować do niemal każdej branży. Znaczenie smart kontraktów jako elementów składowych jednej z najgorętszych kategorii aktywów cyfrowych będzie rosnąć wraz z dalszym upowszechnieniem NFT i ekspansją metawersu.