Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak Blockchain i NFT Mogą Zdecentralizować Twoją Tożsamość Cyfrową w Web3?

2022-07-27

Co Warto Wiedzieć

  • Zdecentralizowana tożsamość cyfrowa to ramy, które zalecają przechowywanie danych osobowych osób fizycznych na jednym niepowierniczym portfelu tożsamości. Dzięki temu mogą one mieć pełną kontrolę nad swoją tożsamością cyfrową, zamiast powierzać ich przechowywanie i obsługę podmiotom scentralizowanym.

  • Wykorzystanie technologii blockchain do utrzymywania zdecentralizowanej tożsamości cyfrowej może zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności, skutecznie chroniąc tożsamość użytkowników przed naruszeniami i kradzieżą danych. 

Obecnie dane osobowe ludzi tworzące ich tożsamość cyfrową przechowuje się często w sposób scentralizowany i łączy przy użyciu urządzeń, aplikacji oraz usług stron trzecich. Użytkownicy nie mają kontroli nad tym, jakie dane osobowe chcą udostępniać i w jaki sposób chcą to robić, przez co są potencjalnie bardziej narażeni na naruszenia bezpieczeństwa danych i cyberataki. 

Pojawienie się sieci Web3 zmieniło sposób, w jaki komunikujemy się ze sobą w trybie online. Aplikacje w technologii blockchain działają niezależnie, bez pośredników, tworząc zdecentralizowany internet, w którym pojedyncza osoba może być jedynym właścicielem swoich danych. Użytkownicy sieci Web3 mogą personalizować swoje profile i przechowywać dane osobowe na pojedynczym koncie, dzięki któremu mogą ich używać do wszystkiego w internecie – od dostępu do platform mediów społecznościowych po logowanie do swoich portfeli krypto.

Czym Jest Tożsamość Zdecentralizowana?

Tożsamość Zdecentralizowana to kształtująca się ideologia, która sugeruje, że dane dotyczące tożsamości powinny być przechowywane tylko przez osobę, którą reprezentują. Użytkownicy mogą generować i kontrolować swoje tożsamości cyfrowe bez polegania na zewnętrznych dostawcach usług. Mówiąc konkretnie, zdecentralizowana tożsamość cyfrowa (DDID) to zdecentralizowany system, który ma na celu odtworzenie obecnego scentralizowanego zarządzania tożsamością w technologii blockchain. 

Np. w ramach standardu poświadczeń cyfrowych zwanego Poświadczeniami Weryfikowalnymi (Verifiable Credentials, VC) można stokenizować tożsamość użytkownika i umożliwić jej przechowywanie na portfelu niepowierniczym. Użytkownicy mogą według własnego uznania udostępniać wszystkie lub niektóre aspekty swojej tożsamości i danych osobowych stronom trzecim, np. rządowi, bankom lub szkołom. Ułatwia to również przechowywanie informacji w jednym źródle. Innym przykładem są tożsamości suwerenne (self-sovereign identities, SSI), których punktem centralnym są zweryfikowane i autentyczne dane uwierzytelniające powiązane z rzeczywistymi danymi weryfikacyjnymi, zarządzanymi w sposób zdecentralizowany. 

Jak Działa Tożsamość Zdecentralizowana w Sieci Web3? 

Tożsamość zdecentralizowana daje użytkownikom pełną kontrolę nad własnymi danymi osobowymi w trybie online. W sieci Web3 użytkownicy ze wszystkich środowisk mogą wyrażać siebie i komunikować się ze sobą na nowe sposoby przy użyciu takich narzędzi, jak np. NFT oraz blockchain. Mogą odgrywać kluczową rolę w prowadzeniu oraz on-boardingu użytkowników w nowy świat wolności i sprawczości. Każdy może stworzyć niepowtarzalny awatar NFT, który będzie go reprezentować, a każde NFT będzie zawierać niepowtarzalny identyfikator, którego nie da się skopiować. Pozwala to na bezpieczniejszą komunikację w społecznościach cyfrowych.

Zazwyczaj w ramach tożsamości zdecentralizowanej do przechowywania zdecentralizowanych identyfikatorów (DID) danej osoby służą pewne formy zdecentralizowanej pamięci masowej, np. niepowierniczy portfel tożsamości. Może to być aplikacja lub portfel-rozszerzenie do przeglądarki, które umożliwia użytkownikom tworzenie zdecentralizowanej tożsamości i zarządzanie dostępem do niej zewnętrznych dostawców usług. W tym modelu użytkownicy są jedynymi właścicielami odpowiednich publicznych i prywatnych kluczy kryptograficznych. W niektórych portfelach do zabezpieczenia danych użytkowników służyłyby inne metody uwierzytelniania. Np. tożsamości suwerenne (SSI) łączą dane uwierzytelniające użytkowników z rzeczywistymi danymi weryfikacyjnymi, takimi jak np. dane biometryczne, i przechowują je na blockchainie. Może to również ułatwić użytkownikom samodzielne zarządzanie własnymi tożsamościami cyfrowymi bez polegania na stronach trzecich. Co ważniejsze, SSI przechowują informacje na portfelach niepowierniczych, które w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych są kontrolowane wyłącznie przez użytkowników. 

Aby weryfikować tożsamość w metawersie, użytkownicy mogą podpisywać transakcje swoim kluczem prywatnym lub danymi biometrycznymi w aplikacjach, które umożliwiają uwierzytelnianie przy użyciu tożsamości zdecentralizowanej. Następnie dostawca usług odszukuje pasujący niepowtarzalny identyfikator DID na blockchainie przy użyciu tożsamości zdecentralizowanej udostępnionej przez użytkownika.

Czym Są Tokeny "Powiązane z Duszą" (Soulbound Tokens, SBT)? 

Zaproponowane przez współzałożyciela Ethereum (ETH) Vitalika Buterina tokeny Soulbound (SBT) są niezbywalnymi tokenami NFT przypisanymi do osoby, które są na stałe związane z portfelami cyfrowymi (Duszami, Souls). SBT działają jak odznaczenia za osiągnięcia i można przy ich użyciu przechowywać różne dane osobowe, takie jak np. CV, kwalifikacje edukacyjne, członkostwa w klubach itp. Są one publicznie wykrywalne, przez co legitymowanie się fałszywymi danymi uwierzytelniającymi jest prawie niemożliwe. Firma działająca w sieci Web3 zatrudniająca programistów może np. przy użyciu SBT poświadczyć świadectwo kandydata, a artysta może wyemitować ze swoich Soulbound-ów NFT w charakterze poświadczenia swoich dzieł sztuki.

Dzięki SBT użytkownicy mogą otworzyć możliwości, które zmienią nasze postrzeganie tożsamości społecznej w prawdziwym życiu. Tokeny te mogą pełnić rolę metody udowadniania, kim ktoś jest, i potwierdzania jego reputacji, potencjalnie tworząc niepodważalne relacje w środowiskach zdecentralizowanych. 

Pojawienie się tokenów SBT sugeruje, że sieć Web3 może będzie czymś więcej niż tylko aktywami, którym został nadany charakter finansowy. Reprezentują one dane uwierzytelniające użytkowników, potencjalnie zwiększając poczucie prawdziwych relacji międzyludzkich i społeczności w cyfrowym świecie. Po pierwsze SBT opisują cechy jakościowe jednostki, np. jej osiągnięcia, zdolności, członkostwa itp. Mogą być paliwem do zmiany sposobu, w jaki ludzie się ze sobą komunikują na blockchainie – kombinacją życiorysów i internetowych profili w mediach społecznościowych. 

Korzyści ze Stosowania Tożsamości Zdecentralizowanej

Tożsamość zdecentralizowana zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad własną tożsamością cyfrową, dzięki czemu nie muszą polegać na logowaniu do serwera scentralizowanego. Eliminuje potrzebę wprowadzania nazwy użytkownika i hasła na portfelu tożsamości, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej kontrolować swoją tożsamość metawersową oraz dane biometryczne w środowisku Web3.

Dzięki tożsamości zdecentralizowanej użytkownicy mogą kontrolować, którą część swoich danych udostępnić którym usługodawcom. W ten sposób użytkownicy odzyskują władzę, dzięki czemu zarządzanie własnymi danymi za pomocą jednego portfela tożsamości staje się potencjalnie bezproblemowe.

Wykorzystanie technologii blockchain w tożsamości zdecentralizowanej zapewnia również wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności. Dane można odblokowywać i przeglądać tylko przy użyciu prawidłowych podpisów cyfrowych, co chroni użytkowników przed włamaniami oraz kradzieżą tożsamości. Zdecentralizowane informacje o tożsamości przechowywane na blockchainie są niezmienne i mniej podatne na ataki niż informacje przechowywane na serwerach scentralizowanych. Danych nie można usuwać ani edytować po zarejestrowaniu w sieci rozproszonej, więc żadne podmioty zewnętrzne nie mogą modyfikować rekordów użytkowników.

Wniosek

Zdecentralizowana tożsamość cyfrowa to jedna z najnowszych technologii, które mogą pchnąć do przodu rewolucję Web3. Użytkownicy mogą łatwo wchodzić na wszystkie swoje konta bez konieczności pamiętania wielu nazw użytkownika i haseł oraz cieszyć się większym bezpieczeństwem i ochroną danych w metawersie. Jednocześnie organizacje mogą dostarczać użytkownikom spersonalizowane usługi, zachowując przy tym prywatność. Może to nadejść szybciej niż nam się wydaje, a start-upy i firmy o ugruntowanej pozycji już stosują tę technologię, jak np. nowy produkt Microsoftu Entra, który umożliwia użytkownikom weryfikowanie oraz zabezpieczanie wszystkich rodzajów tożsamości i żądań dostępu oraz zarządzanie nimi. Jednak wdrażanie tożsamości zdecentralizowanych na skalę globalną nie nastąpi z dnia na dzień i wymaga wspólnego wysiłku na rzez współpracy oraz koordynacji przedsiębiorstw i rządów.