Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Dlaczego NFT Są Kluczem Do Uzyskania Dostępu Do Metaverse

2021-12-08

Najważniejsze Informacje

  • Metaverses to cyfrowe uniwersa 3D, które dają użytkownikom i firmom nieskończone możliwości przenoszenia rzeczywistych zasobów i usług

  • Metaverses zapewnia otwartą i uczciwą gospodarkę wspieraną przez blockchain

  • W szczególności ekonomia gier typu „play-to-earn” zaangażuje i wzmocni graczy w grach opartych na technologii blockchain za pośrednictwem NFT

  • NFT są mostem do metaverse i ułatwiają doświadczenia użytkowe, społecznościowe i społeczne w metaverse

  • Aby rozpocząć, użytkownicy mogą zbierać NFT w grach za pośrednictwem kolekcji IGO Binance NFT, aby uzyskać dostęp do gier metawersów

Wraz z szybkim rozwojem zastosowań dla NFT, te cyfrowe zasoby zwiastują nową erę cyfrowego świata - Metaverse. Pojawienie się metaverses na arenie globalnej najlepiej ilustruje uruchomienie Meta przez Facebooka, sygnalizujące przejście w erę metaverse, w której rozszerzone doświadczenia oparte na NFT mają działać jako filary sieci społecznościowych nowej generacji.

NFT i metawersy są już ze sobą ściśle powiązane, zwłaszcza w grach opartych na technologii blockchain i innych grach interoperacyjnych, w których pełnią rolę nośników wartości ekspansywnych cyfrowych mediów społecznościowych. Chociaż jest to dość nowa koncepcja, gry NFT są popularne, co widać w najnowszej inicjatywie Binance NFT Initial Game Offering (IGO). Ta nowa gałąź gier została tak dobrze przyjęta wśród graczy i użytkowników kryptowalut, że w ciągu dwóch tygodni przekroczyła 16 milionów dolarów wolumenu obrotu, a każda kolekcja NFT IGO została całkowicie wyprzedana.

Czym Jest Metaverse? 

Metaverse to cyfrowe środowisko działające na blockchainie. Tutaj technologie takie jak VR i AR działają jako dostawcy komponentów wizualnych, podczas gdy zdecentralizowane medium zapewnia nieograniczone interakcje społeczne i możliwości biznesowe. Środowiska te są skalowalne, interoperacyjne, wszechstronne i łączą w sobie innowacyjne technologie i modele interakcji między jego uczestnikami zarówno na poziomie indywidualnym, jak i korporacyjnym.

Metaverses to cyfrowe uniwersa 3D, które zawierają liczne procesy i elementy, takie jak komunikacja, finanse, światy gier, profile osobiste, NFT i inne. Potencjał metawersu przypisuje się wolności, którą oferuje; Każdy w metaverse może tworzyć, kupować i przeglądać NFT, aby zbierać wirtualne nieruchomości, dołączać do społeczności, tworzyć wirtualne tożsamości, grać i nie tylko. Ta gama zastosowań otwiera liczne możliwości monetyzacji zasobów rzeczywistych i cyfrowych, w których zarówno firmy, jak i użytkownicy mogą włączyć się do struktur metaverse.

Przyszłe metaversy ujednolicą oddzielne światy online, a NFT ułatwią działania Cross-chain. Aby dowiedzieć się więcej o metaverse, przeczytaj to.

Jak NFT Wpłyną Na Metaverse?

NFT są w stanie zakłócić tradycyjny paradygmat interakcji z użytkownikiem, socjalizacji i transakcji w metaverse. Dowiedz się, jak NFT mogą zmienić cyfrowy świat.

Otwarta i Uczciwa Gospodarka

Obecnie użytkownicy i firmy mogą przenosić rzeczywiste zasoby i usługi do wirtualnego zdecentralizowanego środowiska, znanego jako metaverse. Jednym ze sposobów na dodanie większej liczby rzeczywistych zasobów do metaverse jest użycie innowacyjnych modeli gier z interoperacyjnymi grami opartymi na technologii blockchain.

Model gry play-to-earn jest jednym z takich podejść, które nie tylko angażuje, ale także wzmacnia graczy w grach opartych na technologii blockchain. Opierając się na NFT, gracze mogą brać udział w ekonomi i finansach gier w metaverse i otrzymywać nagrody za dodaną wartość, zasadniczo zarabiając podczas gry. Gry typu play-to-earn są również uczciwe w metaverse, ponieważ gracze otrzymują pełną własność swoich aktywów, zamiast być kontrolowani przez jeden podmiot gry, jak większość tradycyjnych gier. 

Jeśli zastanawiasz się, jak wziąć udział w tych ekonomiach i finansach wewnątrz gier, uruchamiamy IGO Binance NFToferujące różnorodne zasoby w grach z projektów gier, w których gracze mogą zbierać i importować je do różnych środowisk. Te gamingowe NFT są bardzo poszukiwane, co odzwierciedla reakcja na premiery IGO, w których wszystkie NFT zostały wyprzedane po rzeczywistym starcie. Udane przykłady takich gier, w których można zarobić, to Axie Infinite (AXS), My Neighbor Alice (Alice) i wiele innych. 

Gildie graczy play-to-earn będą również odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu popularności. Gildie działają jako pośrednicy, kupując zasoby NFT w grze, w tym ziemię i aktywa, a następnie pożyczając je graczom, którzy chcą z nich korzystać w swoich wirtualnych światach, aby zarabiać. Gildie play-to-earn pobierają niewielką część zarobków za wypożyczenie.

Pomaga to promować otwartą i uczciwą gospodarkę, ponieważ gracze, którzy nie mają kapitału początkowego na grę, mogą przechodzić przez gildie, aby uzyskać przewagę na starcie. Gildie obniżają barierę wejścia do gier typu play-to-earn dla wszystkich graczy i sprawiają, że bardziej sprawiedliwe jest, aby wszyscy mieli szansę uczestniczyć w ekonomii metaverse. Krótko mówiąc, gildie służą do zapoczątkowania wirtualnych gospodarek w metaversie, czyniąc zasoby NFT bardziej dostępnymi dla wszystkich. 

Jednym z takich przykładów jest Yield Guild Games (YGG), gdzie budowana jest globalna społeczność uczestników metaverse, którzy wnoszą wkład do wirtualnych światów, aby zbierać w nim nagrody, generując dochód poprzez wynajem lub sprzedaż aktywów należących do YGG z zyskiem.

Aktywa w świecie mogą również posiadać wartość w świecie rzeczywistym, ponieważ użytkownicy mogą handlować swoimi aktywami NFT, takimi jak aktywa w grze i cyfrowe nieruchomości, na marketpalcach NFT, takich jak Binance NFT. Wartość ekonomiczną NFT dostarczaną w grze mierzy się ich zastosowaniem w odpowiednich modułach metaverse. Daje to użytkownikom swobodę wyboru rodzaju treści, które chcą generować, takich jak popularne zasoby, które przemawiają do masowych odbiorców, unikalna grafika cyfrowa lub specjalistyczne NFT zapewniające określone umiejętności i wygląd w grach.

Metaverses zapewnia otwartą i uczciwą gospodarkę wspieraną przez nieodłączne właściwości blockchaina, takie jak niezmienność i przejrzystość. Ponadto fundamentalne prawo podaży i popytu, oparte na rzadkości i wartości w łańcuchu NFT, zgodnie z jego zastosowaniem, określa ceny, eliminując możliwość pompowania i sztucznej inflacji wartości.

Dropy w grach NFT na Binance są przykładem ułatwionego trybu działania ekonomii metaverse. Cotygodniowe premiery IGO zawierają podstawowe zasoby w grach z projektów, które dają użytkownikom możliwość wczesnego wejścia do przestrzeni gier NFT. Dostępne są również wyjątkowe dropy Mystery Boxów, które zawierają różne cenne zasoby do gier typu play-to-earn. 

Użytkownicy mogą również odkrywać i wymieniać przedmioty NFT w grze na wtórnym marketplace Binance NFT. Aby pomóc początkującym graczom NFT w wejściu na marketplacce, Binance NFT przygotowuje codzienną listę rekomendacji dla kolekcji NFT i twórców na stronie głównej, a także tablice rankingowe prezentujące najlepsze sprzedaże, kolekcje i twórców NFT. 

Rozszerzenie Tożsamości, Społeczności i Społecznych Doświadczeń

NFT będą również odgrywać integralną rolę w tożsamości, społeczności i doświadczeniach społecznych w metawersach. Posiadanie określonych zasobów NFT może sygnalizować wsparcie użytkownika dla projektu lub przedstawiać perspektywy dotyczące wirtualnego i rzeczywistego świata. Dzięki temu osoby o podobnych poglądach, które posiadają takie NFT, mogą łączyć się ze społecznościami, które dzielą się doświadczeniami i wspólnie tworzą konkretne treści. Jednym z przykładów takich NFT są popularne awatary NFT

Awatary NFT reprezentują prawdziwe lub wyimaginowane "ja" gracza. Gracze mogą używać awatarów NFT jako tokenów dostępu, aby wchodzić i przeskakiwać między różnymi lokalizacjami w metaverse. W tym przypadku awatary NFT służą jako przedłużenie naszych rzeczywistych tożsamości, tylko tu mamy pełną własność i swobodę w zakresie opieki i budowania naszych wirtualnych tożsamości w metawersie. 

Posiadanie awatara NFT zapewnia wirtualne członkostwo w niezliczonych ekskluzywnych doświadczeniach w metawersie i świecie fizycznym, wzmacniając w ten sposób społeczności i doświadczenia społeczne. Już teraz awatary NFT pomagają kształtować doświadczenia i środowiska metawersu poprzez tworzenie treści i uruchamianie startupów. 

Żywe przykłady takich awatarów kształtujących tożsamość obejmują kolekcje Bored Ape Yacht Club i CryptoPunks, które zapewniają ich posiadaczom ekskluzywne prawa i dostęp do zamkniętych społeczności zamożnych użytkowników z zablokowaną zawartością, a nawet prywatnych wydarzeń offline. Ekskluzywne imprezy z opłatami za wstęp związanymi z NFT podkreślają rolę NFT jako nośnika wartości, który łączy świat cyfrowy i rzeczywisty. 

Aby odkryć i zbierać awatary NFT, odwiedź Binance NFT Marketplace, które oferuje mnóstwo niedrogich awatarów NFT. 

Własność Nieruchomości: Wirtualne Nieruchomości

Dzięki NFT użytkownicy mogą posiadać pełne prawo do swoich wirtualnych ziem i przestrzeni w metaverse. Bazowy blockchain umożliwia użytkownikom udowodnienie własności zasobu i rozwijanie wirtualnej nieruchomości według własnego uznania.

Niektóre zastosowania wirtualnych nieruchomości w metaverse obejmują sprzedaż gruntów dla zysku, wynajem gruntów w celu uzyskania pasywnego dochodu, budowanie różnych struktur, takich jak sklepy internetowe na istniejącym terenie lub organizowanie wydarzeń towarzyskich.

Przykładem cyfrowej sceny nieruchomości metaverse jest Decentraland, który niedawno zorganizował wirtualną wystawę mody we współpracy z Adidasem, gdzie projekty były licytowane jako NFT. Wirtualne nieruchomości również cieszą się zainteresowaniem muzyków, ponieważ mogą występować i sprzedawać bilety NFT i towary online.

Przyszłość Metaverse

Będąc wciąż na wczesnym etapie rozwoju, metawers oferuje wiele potencjalnych możliwości społecznych i finansowych dzięki wykorzystaniu NFT i oferuje nowe sposoby grania, interakcji, gromadzenia się, zarabiania i zawierania transakcji. 

Dzięki włączeniu VR'u, gier wideo, mediów społecznościowych i elementów krypto, metawers i gry blockchain NFT staną się integralną częścią Web 3.0, ery, w której firmy z prawdziwego świata, rozszerzają się w przestrzeń cyfrową, a użytkownicy odkrywają wszechstronność takich środowisk.

Wierzymy, że posiadanie NFT jest kluczowe i otworzy świat możliwości w powstających metawersach. Zainteresowani użytkownicy mogą skorzystać z Binance NFT Marketplace, aby odkrywać, zbierać i handlować unikalnymi aktywami NFT oraz przemierzać metawers. 

 Przeczytaj następujące artykuły, aby uzyskać więcej informacji: