Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Zero Opłat i Wysoka Płynność Sprawiają, że Binance Jest Domem Handlu BTC

2022-08-12

Co Warto Wiedzieć

  • Binance jest jednym z najbardziej opłacalnych miejsc do handlu BTC.

  • W porównaniu z innymi głównymi światowymi giełdami, para BTC/USDT na Binance ma ogromną głębokość księgi zleceń, co obniża poślizg i poprawia efektywność kosztową podczas handlu.

  • Platforma wymiany Binance może pochwalić się jednymi z najniższych na rynku współczynników poślizgu i najwęższych spreadów bid-ask.

Opłaty transakcyjne nie są jedynymi kosztami korzystania z giełdy, a użytkownicy muszą być świadomi ukrytych kosztów wynikających z niskiej płynności w arkuszach zleceń. Jak pokażemy, Binance zapewnia dobrą głębokość rynku, niski współczynnik poślizgu, wąskie spready bid-ask i konkurencyjną strukturę opłat, aby dać użytkownikom opłacalny handel. 

Jak być może słyszeliście, Binance usunęło opłaty makera i takera dla trzynastu par spot stablecoinów i fiat BTC. Oznacza to, że Binance jest obecnie jedną z najbardziej opłacalnych platform do handlu tymi konkretnymi parami. Ale co dokładnie rozumiemy przez opłaty makera i takera? 

Maker to osoba, która dodaje płynności na giełdzie poprzez składanie zleceń, które mogą być dopasowane tylko po określonej cenie. Podmiot przyjmujący zlecenie usuwa płynność z portfela zleceń poprzez dopasowanie niezrealizowanych zleceń. Zazwyczaj obie te strony wnoszą opłaty na rzecz giełdy. Binance usunęło jednak te opłaty z wybranych par handlowych.

Jak usunięcie tych opłat wpłynęło na Twoje doświadczenie handlowe?

Poza oszczędnością pieniędzy naszych użytkowników, zniesienie opłat miało inne korzystne skutki dla portfela zleceń giełdy. Obejmuje to umożliwienie użytkownikom handlu po bardziej korzystnych cenach. Nasz wybór wskaźników płynności poniżej dla 13 par pokazuje, że nastąpiła znaczna poprawa we wszystkich dziedzinach, która pozytywnie wpłynęła na koszty transakcyjne.

Wiodąca w Branży Głębokość Rynku

Najpierw przyjrzyjmy się parze spot BTC/USDT. Od czasu usunięcia opłat makera i takera, ta konkretna para ma najlepszą 2% głębokość rynku w porównaniu z koszykiem innych wiodących giełd. Zaletą większej głębokości rynku jest to, że pozwala użytkownikom realizować duże zlecenia market bez powodowania znacznych skoków cen i zmienności.

Głębokość rynku 2% po prostu mierzy wolumen bid i ask bidów i asków na poziomie cenowym w ramach 2% pasma po obu stronach ceny średniej. Gdy miara ta wzrasta, giełda ma głębszą płynność, ponieważ w arkuszu zleceń znajduje się większy wolumen, który można dopasować do biorących w okolicach średniego poziomu cen.

Wśród wszystkich 13 par BTC, średnia 2% głębokość rynku poprawiła się o 35%* od czasu usunięcia opłat makera i takera. Ten wzrost ostatecznie przynosi korzyści użytkownikom, którzy mogą wypełnić swoje zlecenia market z mniejszym ryzykiem poślizgu cenowego.

*Porównanie średniej dziennej w ciągu dwóch tygodni przed usunięciem i w ciągu 20 dni po usunięciu, na podstawie publicznie dostępnych danych.

Niższy Poślizg

Podczas handlu na giełdzie może się okazać, że złożone przez Ciebie zlecenie market zostanie rozliczone po innej cenie niż się spodziewałeś(-aś). Nazywa się to poślizgiem i jest to coś, czego użytkownicy chcą uniknąć. Poślizg jest często spotykany na rynkach o dużej zmienności lub o niskiej płynności. Więc nawet jeśli możesz dostać lepszą cenę niż oczekiwana, jest szansa, że dostaniesz też gorszą.

Wyobraź sobie, że chcesz złożyć zlecenie market kupna 100 jednostek hipotetycznej kryptowaluty XYZ po obecnej cenie rynkowej 100 $. Jednak dostępnych jest tylko 50 sztuk XYZ w cenie 100 $. Następną dostępną ceną ask, która może wypełnić resztę Twojego zlecenia jest 110 $, co oznacza, że zapłacisz za 50 jednostek po 100 $ i 50 jednostek po 110 $. Twoja średnia cena wynosiłaby 105 $, co daje 5 $ poślizgu.

Poślizg jest zwykle mniejszy, gdy występuje duży wolumen zleceń, większa głębokość rynku oraz niższy spread bid-ask. Jak już wspomniano, zniesienie opłat maker i taker spowodowało poprawę we wszystkich tych obszarach. Doprowadziło to do tego, że wskaźnik poślizgu Binance był znacznie niższy niż "Giełda X", który reprezentuje prostą średnią siedmiu innych dużych giełd skompilowanych przy użyciu publicznie dostępnych danych.

Poślizg BTC/USDT (09.07 - 28.07)

Binance

Średnia Giełdy X*

Przybliżone 0,03%

Przybliżone 0,23%

*Na podstawie publicznie dostępnych danych obserwowanych od 9 lipca 2022 do 28 lipca 2022.

Zanurzmy się głębiej w liczby na praktycznym przykładzie pokazującym wpływ zniesienia opłaty i mniejszego poślizgu. Wyobraźmy sobie, że obecna cena BTC/USDT wynosi 10 000, a współczynniki poślizgu są takie same jak w tabeli powyżej. Masz 1 BTC i chcesz go natychmiast sprzedać po aktualnej cenie rynkowej. Poniżej możesz zobaczyć różnicę między sprzedażą swojego 1 BTC na Binance i Giełdzie X.

Binance

Giełda X

Cena Rynkowa

10 000 USDT

10 000 USDT

Poślizg

Przybliżone 0,03%

Przybliżone 0,23%

Rzeczywista Kwota Otrzymana Po Sprzedaży

9997 USDT

9977 USDT

Opłata Handlowa

0%

0,1%* 

Całkowity Koszt**: 

(Koszt Poślizgu + Opłata Takera)

3 USDT + 0%

 = 3 USDT

23 USDT + 0,1%*

= 33 USDT

*Hipotetyczna opłata handlowa, nieoparta na obserwowanych danych rzeczywistych.  
**Przykład ilustracyjny. Rzeczywisty koszt transakcji może się różnić.

Wąskie Spready Bid-Ask*

*Na podstawie publicznie dostępnych danych obserwowanych od 9 lipca 2022 do 28 lipca 2022.

Inna korzyść z usunięcia opłat przez księgi zleceń może być widoczna w wielkości spreadów bid-ask. Metryka ta opisuje różnicę pomiędzy najniższą ceną wywoławczą a najwyższą ceną ofertową w księgach. Spread jest więc również kosztem transakcyjnym. Im lepsza płynność rynku, tym jest ona mniejsza. 

Przyjrzyjmy się ponownie parze BTC/USDT. Aby obliczyć spread bid-ask, możemy skorzystać z prostego wzoru:

Spread Bid-Ask = Najniższa Cena Ask - Najwyższa Cena Bid

Porównajmy spread bid-ask Binance na tej parze handlowej z prostą średnią spreadu bid-ask z 7 innych dużych giełd, które ponownie oznaczymy jako "Giełda X". Wyobrazimy sobie, że posiadasz 1 BTC, które chcesz natychmiast sprzedać. Na poniższym wykresie możesz zobaczyć przybliżoną różnicę między robieniem tego na Binance i Giełdzie X.

Binance BTC/USDT 

Giełda X BTC/USDT 

Opłata Handlowa

0%

Opłata Transakcyjna za Zlecenia Kupna + Sprzedaży

Koszt Całkowity*: (Spread bid-ask + Opłata Transakcyjna)

1,46 USDT

7,14 USDT + Opłata Transakcyjna od Zleceń Kupna + Sprzedaży

*Przykład ilustracyjny. Rzeczywisty koszt transakcji może się różnić.

Nasze Usunięcie Opłat BTC Tworzy Ulepszone Doświadczenie Handlowe

Jak widać, istnieje o wiele więcej korzyści z usunięcia opłat na parach BTC, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Wiodąca w branży głębokość, płynność i wskaźniki poślizgu łączą się, aby stworzyć doświadczenie, z którym większość innych giełd nie może konkurować. Jeśli chodzi o handel BTC, Binance z dumą nazywa siebie jedną z najlepszych giełd do efektywnego handlu. Więc, dlaczego samemu się o tym nie przekonać? 

Więcej informacji na temat naszych opłat i płynności samej w sobie, można znaleźć w następujących artykułach:

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twoich inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować tylko w produkty, które są Tobie znane i w których rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.