Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Zgarnij do 1 600 BUSD Miesięcznie Dzięki Programowi Binance Futures Content Creator

2021-12-14

Czy jesteś entuzjastą różnorakich treści?

Czy dobrze rozumiesz Binance Futures?

Czy chcesz uzyskać stabilny dochód dzięki tworzeniu treści?

Oto Twoja szansa na zarobki poprzez tworzenie treści o Binance Futures!

Z ogromną radością ogłaszamy Program Content Creator!

Szukamy twórców treści, którzy będą inspirować, tworzyć i udostępniać treści dotyczące Binance Futures! Oczaruj i zabaw nas wszelkiego rodzaju treściami (im bardziej wszechstronne, tym lepsze) na temat naszych produktów, funkcji lub usług. 

Jako członek Programu Binance Futures Content Creator możesz zdobyć do 1 600 BUSD w nagrodach każdego miesiąca. Szczegóły nagród są następujące:

 • Treści Najlepszej Jakości: 500 BUSD

 • Najbardziej Kreatywne Treści: 500 BUSD

 • Najpopularniejsze Treści: 500 BUSD

 • Każdy uczestnik, który prześle kwalifikującą się treść: 100 BUSD

 • Zyskaj do 30% prowizji od opłat transakcyjnych jako partner

Wybitne prace zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Binance!

Zainteresowany? Postępuj zgodnie z naszym prostym przewodnikiem, aby spróbować swoich sił!

Krok 1: Zarejestruj się

Zarejestruj się do Programu Content Creator, przesyłając oryginalny film lub artykuł o Binance Futures. Sprawdzimy Twoje zgłoszenia w ciągu siedmiu dni roboczych, a po zatwierdzeniu staniesz się częścią naszej tętniącej życiem społeczności twórców treści! 

Należy pamiętać, że tylko zwycięscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem. 

Zarejestruj Się Teraz

Krok 2: Stwórz swoją treść

Stwórz co najmniej jeden artykuł lub film edukacyjny na temat określony przez Binance każdego miesiąca.

Tematy na lipiec 2021 r.: Tryb Multi-Asset. Możesz tworzyć treści na następujące tematy:

 • Czym Jest Tryb Multi-Asset?

 • Różnice między Trybem Multi-Asset a Zabezpieczeniem Cross

 • Zalety korzystania z Trybu Multi-Asset

 • Jak przełączać się między trybami Single/Multi-Asset?

 • Jak sprawdzić Współczynnik Margin i Saldo Aktywów w Trybie Multi-Asset?

 • Opcjonalnie - Wszelkie inne aspekty, które mogą pomóc innym lepiej zrozumieć Tryb Multi-Asset

Kolejne tematy miesiąca będą ogłaszane drogą mailową.

Krok 3: Publikuj i Udostępniaj na YouTubie i Innych Mediach Społecznościowych

Publikuj swoje treści na preferowanej platformie mediów społecznościowych, takiej jak Twitter, Facebook, Instagram lub YouTube. Udostępnij je na kanałach społecznościowych z hashtagiem #BinanceFutures. Ponadto musisz również umieścić swój link/kod polecający oraz link do BinanceFutures w opisie treści lub poście społecznościowym.

Krok 4: Prześlij Swoją Treść

Po opublikowaniu treści prześlij link do udostępniania i oryginalny plik treści przed ostatnim dniem roboczym każdego miesiąca. (Formularz przesyłania treści zostanie dostarczony po tym, jak twórca treści zostanie zatwierdzony).

Uwaga: Wykonaj wszystkie powyższe kroki, aby zakwalifikować się do miesięcznych premii. Dodatkowo Binance może zażądać modyfikacji treści, aby zapewnić ich wysoką jakość i dokładność.

Korekta Premii za Polecenie i Kwartalna Ocena

Dla każdego twórcy treści stawka prowizji za polecenie zostanie dostosowana do 30% przez 3 miesiące (tj. 90 dni po pierwszym miesiącu dołączenia do programu) po przesłaniu przez niego pierwszej zakwalifikowanej treści. 

Po upływie 90 dni tylko twórcy treści, którzy spełniają poniższe kryteria, będą nadal otrzymywać prowizje za polecenie i nagrody pieniężne za tworzenie treści. 

 • Musisz przesłać co najmniej jedną kwalifikującą się treść.

 • Za pomocą Twojego linku polecającego musi zarejestrować się co najmniej 10 użytkowników.

 • Co najmniej 10 procent osób poleconych musi dokonać przynajmniej jednej transakcji.

Po pomyślnym spełnieniu minimalnych wymagań twórcy treści będą otrzymywać prowizję przez kolejne 90 dni, po których zostanie przeprowadzona kolejna ocena.

Zasady

 • 50% w oparciu o liczbę polubień i wyświetleń, które otrzymuje treść;

 • 50% w oparciu o wyniki przyznane przez wybrany panel jurorów z zespołu Binance, którzy sugerować się będą jakością treści i jej kreatywnością.

 • W tym programie akceptowane są artykuły i filmy we wszystkich językach.

 • Binance będzie komunikować się z twórcami treści za pośrednictwem e-maila lub komunikatorów internetowych, na które obie strony się zgodziły, w kwestiach tematycznych, comiesięcznych zwycięzców itp.

 • Z wyjątkiem treści przesłanych w momencie składania wniosku, wszystkie zgłoszone prace muszą być całkowicie nowymi i oryginalnymi pracami uczestnika. Prace, które brały udział w poprzednich konkursach treści na Binance, zostaną uznane za nieważne zgłoszenia.

 • Twórcy treści mogą udostępniać swoje prace na dowolnych kanałach mediów społecznościowych, w tym między innymi na YouTubie, Tiktoku, Facebooku, Instagramie, Twitterze, VK itp.

 • Zakwalifikowany użytkownik może zarobić do 1 600 BUSD każdego miesiąca, za np. Nagrodę za Najlepszą Jakość Treści, Nagrodę za Najbardziej Kreatywną Treść, Nagrodę za Najpopularniejszą Treść i nagrodę za przesłanie zakwalifikowanej treści.

 • Binance oceni wszystkie przesłane treści w ciągu 7 dni roboczych następnego miesiąca i wybierze zwycięzców Treści o Najlepszej Jakości, Najbardziej Kreatywnej Treści i Najpopularniejszej Treści na podstawie poniższych kryteriów:

 • Jeden zwycięzca zostanie wybrany do każdej z następujących comiesięcznych nagród: Treści o Najlepszej Jakości, Najbardziej Kreatywne Treści i Najpopularniejsze Treści.

 • Comiesięczne nagrody zostaną rozdane w ciągu 14 dni roboczych następnego miesiąca. Możesz je sprawdzić w „Konto” > „Dystrybucja”.

 • Prowizje istniejących partnerów Binance Futures pozostają niezmienione.

 • Biorąc udział w tym programie, uczestnik pozostaje autorem, ale potwierdza przeniesienie praw autorskich do przesłanej treści do Binance. Wszyscy uczestnicy udzielają Binance prawa, w tym między innymi do kopiowania, edycji, wyświetlania i publikowania zgłoszeń.

 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Programu, lub Zasad Programu według własnego uznania.

 • Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Bądź kreatywny(-a). Bądź dziki(-a). Stwórz Swoje Unikalne i Viralowe Treści Już Dziś!

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być traktowane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są używane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z korzystania z Futures.

Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów bez wcześniejszego powiadomienia.