Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel

Zarządzanie Ryzykiem i Pieniędzmi w Krypto Futures: 5 Rzeczy, Które Możesz Zrobić, Aby Lepiej Zarządzać Ryzykiem Handlowym

2021-06-14

Najważniejsze Informacje:

  • Plan tradingowy to pozycja obowiązkowa dla każdego szanującego się tradera. Korzyści z posiadania planu tradingowego są niezliczone, począwszy od zmniejszenia stresu, aż do przeoczenia mniejszej liczby transakcji i bardziej świadomego podejścia do nawyków handlowych.

  • Techniki zarządzania ryzykiem, takie jak Stop-Loss i Total Capital at Risk, mogą uchronić Twój kapitał inwestycyjny przed dużymi stratami.

  • Nigdy nie inwestuj więcej, niż jesteś gotowy(-a) stracić. Handluj kontraktami futures krypto z nadwyżką oszczędności, by nie podejmować decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji.

Choć kontrakty futures krypto mogą być bardzo rentowne ze względu na dużą dźwignię, straty mogą być równie duże, a czasami nawet większe niż początkowa inwestycja.

Choć krypto futures mogą być bardzo zyskowne ze względu na dużą dźwignię, straty mogą być równie duże, a czasami nawet większe niż początkowa inwestycja. Aby generować zysk w handlu futures krypto, konieczne jest ustanowienie solidnej podstawy, jaką jest strategia zarządzania ryzykiem i pieniędzmi. 

Najlepsze Sposoby Zarządzania Pieniędzmi i Ryzykiem w Handlu Kontraktami Futures Krypto

1. Plan Tradingowy

Plan tradingowy to pozycja obowiązkowa dla każdego szanującego się tradera. W szczególności na bardzo zmiennych rynkach kryptowalut, plan tradingowy pozwoli Ci lepiej zarządzać ryzykiem. Plan tradingowy może również przyczynić się do poprawy spójności transakcji i ostatecznie pozwolić na skalowanie rentowności. 

Opracowując takowy, musisz zawrzeć szczegółowy układ, w jaki sposób wchodziłbyś(-abyś) i wychodził(-a) z pozycji, w tym wskaźniki wejścia i wyjścia, wielkość pozycji i stop-lossy. 

Korzyści płynące z posiadania strategii handlowej są liczne, począwszy od zmniejszenia stresu w ciągu dnia handlowego, po przeoczenie mniejszej liczby transakcji i stanie się bardziej świadomym swoich nawyków handlowych, co pomaga w wysoce ukierunkowanym rozwoju i poważnym traktowaniu handlu.

Gdy już opracujesz strategię, kolejnym ważnym krokiem jest trzymanie się jej, w szczególności w przypadku stratnych transakcji. W handlu straty są nieodłącznym elementem zabawy i są całkowicie normalne, nawet dla najbardziej doświadczonych profesjonalistów. Często widzimy, że nowi traderzy porzucają swoje plany, gdy ich transakcje przynoszą straty. Trzymanie się strategii jest kluczowym elementem budowania dobrego długoterminowego wyniku handlowego. Zawsze, gdy wpadasz w panikę i porzucasz plan, istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz podejmować kolejne nietrafione decyzje. Co gorsze, możesz w złości dokonać kolejnych transakcji, by odrobić to, co straciłeś(-aś), co prowadzi do jeszcze większych strat.

2. Zlecenia Stop-Loss

Podstawowym założeniem zarządzania ryzykiem jest ograniczenie ryzyka poniesienia dużych strat, a jedną z popularnych metod ich minimalizacji są zlecenia stop-loss. Stop-loss to zlecenie, które pozwala inwestorowi ograniczyć ewentualną stratę na inwestycji poprzez określenie limitu ceny, powyżej którego aktywa będzie się przemieszczać. 

Załóżmy, że kupujesz 10 kontraktów BNBBUSD na Binance Futures po 350 $ każdy. Aby zminimalizować ewentualną stratę na tej transakcji, możesz złożyć zlecenie stop-loss na poziomie 20% poniżej ceny zakupu, czyli 280 $.

Jeśli cena BNBBUSD spadnie poniżej 280 $, Twoje zlecenie stop-loss zostanie uruchomione. Następnie giełda sprzedaje kontrakty po aktualnej cenie market, która może być dokładnie na poziomie ceny wyzwalającej 280 $ lub znacznie niższa, w zależności od panujących warunków rynkowych.

Inwestorzy korzystają ze zleceń stop-loss w ramach strategii zarządzania ryzykiem, aby wyjść z pozycji, jeśli nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Zlecenia stop-loss umożliwiają inwestorom podejmowanie z góry określonych decyzji o sprzedaży, co pomaga im uniknąć sytuacji, w której emocje wpływają na ich decyzje inwestycyjne.

3. Zarządzanie Pieniędzmi: Nigdy Nie Przeznaczaj Więcej Niż 5% Kapitału Na Transakcje 

Zarządzanie pieniędzmi to metoda dostosowywania wielkości pozycji w celu zmniejszenia ryzyka przy jednoczesnej maksymalizacji potencjału wzrostu konta handlowego. Strategia ta ma na celu ograniczenie kapitału przeznaczonego na jedną transakcję do 5% lub mniej wartości konta, nigdy więcej. Wartość tych 5% w dolarach rośnie lub spada wraz ze zmianą wartości konta, ale limit 5% zapewnia, że nie narazisz konta na nadmierną ekspozycję na jednej pozycji. 

Ze względu na nieprzewidywalność i zmienność kryptowalut, możliwe jest, że inwestując w instrumenty pochodne o wysokiej dźwigni finansowej, takie jak kontrakty perpetual futures, stracisz cały swój kapitał inwestycyjny w ciągu kilku minut. W związku z tym, inwestorzy powinni przestrzegać bardziej rygorystycznych limitów. Podstawowa zasada głosi, że gdy chodzi o handel zmiennymi aktywami, można ryzykować tylko 1-2% swojego kapitału w danej transakcji.

Załóżmy, że masz 10 000 BUSD w portfelu USDⓈ-M Futures. W tym przypadku przeznaczasz między 100-200 BUSD na ryzyko wynikające z transakcji. Jeśli coś pójdzie nie tak, stracisz tylko 1-2% kapitału na swoim koncie.  

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem oznacza posiadanie pozycji w odpowiednich rozmiarach, wiedzy o tym, jak umieszczać i przesuwać stop lossy, biorąc pod uwagę stosunek ryzyka do zwrotu. Solidny plan zarządzania pieniędzmi pozwala na zbudowanie portfolio, które nie będzie Ci spędzać snu z powiek.

4. Uważaj Na Overtrading

Każdy inwestor lub każda osoba, która chce handlować kontraktami futures, musi uważać, aby nie dokonywać zbyt wielu transakcji. Overtrading ma miejsce wtedy, gdy masz zbyt wiele otwartych pozycji lub ryzykujesz nieproporcjonalnie dużo kapitału na pojedynczej transakcji, narażając całe swoje portfolio na niepotrzebne ryzyko. Aby uniknąć overtradingu, należy trzymać się planu trandingowego oraz konsekwentnie stosować wcześniej zaplanowaną strategię. 

Większość nowych traderów pada ofiarą overtradingu, co najczęściej jest spowodowane brakiem kontroli nad emocjami takimi jak chciwość, strach i podniecenie.

Choć traderzy mogą odnieść ogromne zyski z otwierania wielu pozycji, straty mogą być równie imponujące. Rozsądnym podejściem, pozwalającym ograniczyć straty na wszystkich pozycjach, jest ustanowienie górnej kwoty kapitału, którą możesz zaryzykować w danym momencie. 

Jeśli masz na przykład 25 pozycji w swoim portfolio, a kwota obciążona ryzykiem dla każdej z nich wynosi 1%, możesz sobie wyobrazić (pamiętając, że na rynkach kryptowalut nie ma rzeczy niemożliwych), że wszystkie 25 pozycji odwróci się przeciwko Tobie w tym samym czasie, co odbije się na 25% stracie w portfolio. 

Oprócz ryzyka związanego z poszczególnymi transakcjami, należy również wziąć pod uwagę skumulowaną kwotę ryzyka w całym portfolio, która nazywana jest całkowitym kapitałem narażonym na ryzyko. Ogólna zasada mówi, że całkowity kapitał narażony na ryzyko powinien być mniejszy niż 10% Twojego portfolio, co oznacza, że jeśli ryzykujesz 1% swojego portfolio na transakcję, maksymalna liczba otwarty pozycji powinna wynosić 10.

5.  Inwestuj Tylko Tyle, Ile Możesz Stracić.

Istnieje jedna złota zasada inwestowania, o której zawsze należy pamiętać: inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. 

Gdy myślimy o kontraktach futures krypto, ich główną cechą jest zmienność. Bardzo łatwo stracić pieniądze na niestabilnym rynku. Ceny mogą się w każdej chwili drastycznie zmienić. Inwestowanie więcej niż możesz stracić stawia Cię w trudnej pozycji. Dlatego handluj kontraktami futures krypto z nadwyżki oszczędności, by nie podejmować decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji

Dobry trader musi trzymać emocje na wodzy i działać w sposób systematyczny i skalkulowany. Ponadto należy upewnić się, że nasza strategia zarządzania ryzykiem i pieniędzmi jest na tyle solidna, że chroni nasz kapitał przez cały czas. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do podstawowej zasady ryzykowania 1-2% salda konta na transakcję oraz zawsze być gotowym na straty i traktować je jako element handlu futures.

Wniosek

Handel kontraktami futures może przynieść duży zysk, szczególnie dzięki dużej dźwigni. Mimo to, bez zrozumienia jak działa i jak zminimalizować związane z nim ryzyko, można stracić wszystkie zainwestowane środki. 

Krypto futures to bez wątpienia świetne instrumenty finansowe, w które warto zainwestować, jeśli szukasz szansy na większe zyski przy jednoczesnej akceptacji wyższego poziomu ryzyka. Dobre zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem może pomóc Ci zmaksymalizować zyski i zmniejszyć straty poniesione w handlu kontraktami futures krypto.

Przeczytaj poniższe artykuły, aby uzyskać więcej informacji o Binance Futures:

Uwaga: Aktywa krypto to niestabilne produkty z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy. Ceny mogą ulegać znacznym wahaniom każdego dnia. Ze względu na te wahania, Twoje zasoby mogą w każdej chwili znacznie zyskać lub stracić na wartości, co może skutkować utratą całego kapitału zainwestowanego w transakcję.

Dlatego nie powinieneś(-aś) inwestować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Bardzo ważne jest, aby w pełni zrozumieć powiązane ryzyko przed podjęciem decyzji o handlu, biorąc pod uwagę posiadane zasoby finansowe, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego. Rzeczywiste zwroty i straty, jakich doświadczysz, będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym między innymi od zachowania rynku, ruchu na rynku i wielkości transakcji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Dowiedz się więcej tutaj